Diogelwch y Fuches?

Dwi'n hoff iawn o hiwmor Gary Larson o Yr Ochr Pell enwogrwydd:

Lemmings - Gary Larson

Yn ôl pob sôn, mae cwmnïau yn osgoi risg ac rydyn ni i gyd wedi ein cyflyru bod rhywsut diogelwch mewn niferoedd:

 • Faint o gleientiaid sydd gennych chi?
 • Ers pryd ydych chi wedi bod mewn busnes?
 • Rhowch dystlythyrau i ni.
 • Rhowch astudiaethau achos enghreifftiol inni sy'n cyfateb i'n diwydiant, maint cwmni, cynnyrch, gwasanaeth, ac ati.
 • Rydym yn darllen yr erthygl hon o [nodwch gwmni mawr] sy'n darparu persbectif gwrthwynebol, esboniwch.

Gadewch i ni edrych ar enghreifftiau o'r fuches, a phwy rydyn ni wedi bod yn eu dilyn ers blynyddoedd:

Dim diolch, ni fyddaf yn dilyn y fuches unrhyw amser yn fuan.

2 Sylwadau

 1. 1

  Onid buches fwy effeithlon yn unig yw'r cyfryngau cymdeithasol? Byddwn yn cytuno nad yw dilyn y fuches, ynddo'i hun, yn beth gwych i'w wneud, ond mae llawer i'w ddweud am fuchesi ac enw da. Mae'r fuches yn dweud wrthym fod Google yn beiriant chwilio eithaf da, a byddaf yn cyfaddef imi ddilyn yr un hwnnw. Yn yr un modd, mae'r fuches yn tynnu sylw at gynhyrchion y mae'n hapus â nhw (Apple) ac yn anhapus â (GM, Ford).

  Y cwestiwn yw, a ydym yn anhapus ynglŷn â dilyn y fuches, neu a ydym yn sydyn yn cael ein gadael yn cael ein twyllo pan fydd buches yn cefnu ar yr hyn yr oedd yn ei ddilyn? Mae llawer o'r enghreifftiau uchod yn cael eu dilyn en mas gan y fuches, ond bellach yn cael eu gadael yn llu gan yr un fuches.

  • 2

   Helo Steven,

   A dweud y gwir, dwi ddim yn credu bod cyfryngau cymdeithasol yn fuches effeithlon - rydyn ni i gyd wedi ein gwasgaru yn ein cymunedau annibynnol (er yn gysylltiedig) - blogiau, twitter, llyfrnodi cymdeithasol, cyfeillio, rhwydweithiau Ning, Linked In, Plaxo…. Rwy'n credu bod pobl mewn gwirionedd yn dechrau ffurfio cymunedau 'micro' llawer llai lle maen nhw'n dod o hyd i bobl â chwaeth, credoau, addysg, doniau, hobïau a chefndiroedd tebyg.

   Mae Google mewn gwirionedd yn sleisio canlyniadau yn seiliedig ar berthnasedd, felly gall termau gwahanol - “rhad” yn erbyn “cost isel” ddarparu canlyniadau hollol wahanol i rywun sydd â’r un bwriad chwilio… yn seiliedig ar chwiliadau ‘tebyg’ gan bobl eraill a backlinks o ffynonellau eraill. Mae'n debyg bod Google yn fwy o frenin ar y canlyniadau nad ydynt yn fuches yn fy llyfr.

   Rwy'n cytuno â theori eich buches. Rwy'n gobeithio na fydd pobl yn dilyn y fuches yn ddall mwyach ... Nid wyf yn cael fy gwerthu bod y canlyniadau'n amlach yn bositif na negyddol. Rwy'n caru pobl sy'n cwestiynu'r norm ac yn gwthio'r amlen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.