Ffeithiau Trist Hapusrwydd

Credaf mai fi sydd â gofal am fy hapusrwydd fy hun. Mae yna nifer o ddylanwadau allanol (arian, gwaith, teulu, Duw, ac ati) ond yn y diwedd, fi sy'n penderfynu a ydw i'n hapus ai peidio.

MadonnaBore 'ma, gwyliais y newyddion ac mae wedi'i blastro gyda Madonna ar Oprah yn egluro ei bod wedi mabwysiadu plentyn o Affrica. Yr hyn a’m trawodd fwyaf yw’r datganiad gan lawer o bobl fod hyn yn beth gwych i Madonna ei wneud a fydd yn dod â hapusrwydd i’r plentyn.

Really?

Dwi wedi swnian am hyn o'r blaen ar fy safle, ond mae hyn yn syml yn chwerthinllyd. Pam mae ein cymdeithas bob amser yn drysu deallusrwydd, talent, a hapusrwydd â chyfoeth? Felly bydd Madonna yn gwneud mam well oherwydd ei bod hi'n gyfoethog? Efallai bod gan y cartref plant amddifad yr oedd y bachgen ynddo bobl wych a oedd yn ei garu ac yn gofalu amdano. Yn ddiau, ond rwy'n eithaf hyderus y bydd ganddo ofalwr o dan Madonna. Felly, beth yw'r gwahaniaeth?

Arian?

Mae arian yn mynd i wneud y plentyn hwn yn hapus? Wyt ti'n siwr? A ydych erioed wedi gweld rhai o fywydau plant sêr roc neu bobl gyfoethog iawn? Mae llawer ohonyn nhw i mewn ac allan o adsefydlu ac yn cael trafferth eu bywydau cyfan i wneud enw iddyn nhw eu hunain. Mae cyfoeth yn dod â set hollol newydd o broblemau i fywyd (problemau yr hoffwn eu cael, serch hynny). Yn ogystal, a fyddech chi eisiau cael Madonna fel Mam? Fyddwn i ddim! Nid wyf yn poeni faint o arian sydd ganddi ... rwyf wedi gweld gormod o Madonna yn fy oes i wir barchu hi.

Efallai bod hyn yn ymwneud yn fwy â hapusrwydd Madonna na hapusrwydd y plentyn. Mae'n anffodus, ond dwi'n dyfalu bod hyn yn wir. Ni allaf gredu plentyn sy'n cael ei dynnu o'i ddiwylliant, ei famwlad, mae ei deulu'n sefyll siawns o hapusrwydd gyda Rock Star yn gosod jet fel Mam.

Beth Os?

Roedd y bachgen mewn cartref plant amddifad oherwydd nad oedd ei dad bellach yn gallu fforddio gofalu amdano. Ni allwn wneud rhagdybiaethau am ddiwylliannau eraill a'u harferion magu plant. Byddai llawer o Americanwyr yn synnu at rai diwylliannau a sut mae plant yn derbyn gofal neu'n cael eu trin. Efallai fod y dyn yn caru ei fab gymaint nes iddo drosglwyddo ei blentyn i rywun a allai ei fwydo. Byddai hynny'n cymryd llawer iawn o gariad.

Beth pe bai Madonna, yn hytrach na siopa am blentyn, wedi sefydlu rhai buddsoddiadau tymor hir a oedd yn hwyluso gwell addysg, adnoddau a diwydiant ar gyfer y rhanbarth yr ymwelodd â hi? Efallai ei bod wedi dylanwadu ar hapusrwydd llawer mwy o bobl. Efallai y byddai'r plentyn a fabwysiadodd wedi bod yn hapusach y ffordd honno.

Bydd amser yn dweud.

2 Sylwadau

  1. 1

    Mae Duw yn achosi i bopeth weithio gyda'i gilydd i'r rhai sy'n caru Duw ac sy'n cael eu galw i'w bwrpas ... bod â ffydd!

  2. 2

    Edrychwch ar http://gather.com/ - Mae gwefan rhwydweithio cymdeithasol NPR yn cynnal arolwg barn heddiw: “Ydych chi'n meddwl bod Madonna wedi cael ei thrin yn annheg gan y cyfryngau yn ei hymdrechion mabwysiadu?”

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.