Cosb Prisio SaaS y Darparwr Gwasanaeth E-bost

costau e-bost

Rydyn ni wedi cael rhai pethau da a drwg wrth i ni edrych am ddarparwr gwasanaeth e-bost da. Yn syml, nid oes gan lawer o ddarparwyr gwasanaeth e-bost yr offer integreiddio sydd eu hangen arnom i awtomeiddio ein negeseuon e-bost (bydd gennym ychydig o newyddion am hynny yn fuan) ... ond y broblem fwyaf yr ydym wedi'i chael gyda'n rhaglen e-bost yw'r gallu i gyfateb monetization â cost y cais.

I gyrraedd y pwynt yn uniongyrchol, mae rhai strwythurau prisio SaaS yn hollol wirion plaen ... gan gosbi twf eich cwmni yn hytrach na'i wobrwyo. Fy nisgwyliad fel busnes neu ddefnyddiwr yw po fwyaf y byddaf yn defnyddio'ch gwasanaeth, dylai'r buddion cost aros yn wastad neu wella (hynny yw - mae'r gost fesul defnydd yn aros yr un fath neu'n gostwng). Nid yw hyn yn gweithio gyda'r prisiau grisiau grisiau y dewch o hyd iddynt - yn enwedig gyda gwerthwyr e-bost.

Dyma brisio cyhoeddus un gwerthwr (Pris Misol a Tanysgrifwyr):

$ 10 $ 15 $ 30 $ 50 $ 75 $ 150 $ 240
0-500 501-1,000 1,001-2,500 2,501-5,000 5,001-10,000 10,001-25,000 25,001-50,000

Ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos yn eithaf cyson ... mae mwy o danysgrifwyr yn ychwanegu cost fisol fwy. Mae'r broblem wrth y trawsnewidiadau, serch hynny. Gadewch i ni ddweud fy mod i'n anfon at 9,901 o danysgrifwyr. Dyna $ 75 y mis. Ond os ydw i'n ychwanegu 100 o danysgrifwyr, rydw i mewn trafferth. Mae fy nghost fisol yn dyblu i $ 150 ac mae'r gost fesul tanysgrifiwr yn cynyddu 98%. Fesul tanysgrifiwr, mae cost defnyddio'r system bron yn dyblu.

Prisio E-bost SaaS

Roedd hyn cynddrwg gyda'n gwerthwr cyfredol nes i mi roi'r gorau i'w anfon i'm rhestr gyfan yn llythrennol. Aeth ein costau o $ 1,000 y mis i tua $ 2,500 y mis oherwydd roedd gen i 101,000 o danysgrifwyr. Nid fy mod yn meddwl talu mwy am anfon mwy ... mae'n llythrennol bod cam grisiau mewn costau na allaf eu hadennill trwy ein hymdrechion marchnata neu nawdd. Fesul tanysgrifiwr, byddai fy nghostau wedi mwy na dyblu. Ac yn syml, ni allaf adennill y gost honno.

Dylai meddalwedd fel darparwyr Gwasanaeth wir edrych yn agosach ar systemau talu fesul defnydd fel Amazon neu gynnal pecynnau sydd â throthwyon lle mae'r gostyngiadau mewn prisiau pan fyddwch chi'n tyfu'ch busnes. Dylech wobrwyo busnes sy'n tyfu, nid ei gosbi. Os oes gen i restr o 101,000, ni ddylai cleient arall sydd â rhestr o 100,000 fod yn talu llai fesul tanysgrifiwr nag ydw i. Dyna fud plaen.

Hyrwyddo Segmentu E-bost a Phersonoli

Problem arall gyda'r systemau hyn yw talu am nifer y cysylltiadau yn eich system yn hytrach na faint rydych chi'n ei anfon ag ef mewn gwirionedd. Os oes gen i gronfa ddata o filiwn o gyfeiriadau e-bost, dylwn i allu ei fewnforio, ei segmentu a'i anfon at y gyfran rwy'n gwybod a fydd yn darparu'r perfformiad mwyaf.

Mae llawer o'r systemau hyn yn codi tâl yn ôl maint eich cronfa ddata yn hytrach na'ch defnydd o'r system. Gyda hynny mewn golwg, sut allwch chi feio cwmnïau am ymgyrchu swp a chwyth? Os codir tâl arnoch am bob tanysgrifiwr, efallai y byddwch hefyd yn anfon at bob tanysgrifiwr!

Trosiant Gorfodol

O ganlyniad i'r prisio hwn, mae'r cwmnïau hyn yn gorfodi fy llaw. Er y gallwn fod yn caru gwerthwr ac yn gwerthfawrogi ei wasanaeth, mae'r gost fusnes yn mynnu fy mod yn mynd â'm busnes i rywle arall. Er y byddwn i wrth fy modd yn cadw gyda gwerthwr da, does gen i ddim pot o arian i fynd i mewn iddo pan fyddaf yn ychwanegu 100 o danysgrifwyr i'm cronfa ddata.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.