Grym ALT a TAB

IMG 6286

O ran technoleg gyfrifiadurol, rwy'n synnu faint o bobl nad ydyn nhw'n gyfarwydd iawn â dau o'r botymau pwysicaf ar eich bysellfwrdd. Mae pŵer anhygoel ALT a TAB yn cynnwys rhai o'r awgrymiadau cynhyrchiant pwysicaf i unrhyw un sy'n defnyddio cyfrifiadur i hyrwyddo neu gynnal eu busnes. Mewn geiriau eraill: bron pawb bellach yn darllen Martech!

Y Parth Amgen

Er mwyn deall y cyfuniad ALT + TAB mewn gwirionedd, mae angen i ni ddechrau gyda thrafodaeth o'r allwedd ALT. Mae'n debyg eich bod chi'n gwybod bod “ALT” yn fyr ar gyfer “bob yn ail.” Mae hynny'n golygu mai bwriad y botwm bach bach hwn yw newid swyddogaeth gyfan y rhyngwyneb defnyddiwr cyfredol. Mae dewiniaid cyfrifiadurol rywbryd yn galw hyn yn “newid modd.” Mae pwyso'r allwedd “ALT” yn dweud wrth y peiriant ymddwyn yn hollol wahanol nag y mae ar hyn o bryd.

Gall hyn ymddangos yn orddramatig. Wedi'r cyfan, mae'n ymddangos bod yr allwedd SHIFT yn gwneud yr un peth yn y bôn ar yr olwg gyntaf. Ond nid yw SHIFT ond yn newid cymeriadau o'r llythrennau bach i'r llythrennau bach. Yn y bôn, mae “A” yr un peth ag “a.” Mewn gwirionedd, roedd hen deipiaduron yn cynnwys y ddau gopi o lythyrau. Mae'r allwedd “ALT” yn mynd â'ch peiriant i fyd newydd.

Teipiadur Dyblyg 1895

Y TAB ALT + Sengl

Efallai y bydd yn ymddangos fel nad oes dim yn digwydd pan fyddwch chi'n taro ALT. Pwyswch a rhyddhewch yr allwedd ddwsin o weithiau ac ni fydd peiriant Windows na Mac yn ymateb. Ond os ydych chi'n dal yr allwedd ALT i lawr ac yna'n estyn ar draws a phwyso'r allwedd TAB unwaith yn unig am eiliad yn unig a rhyddhau'r allwedd TAB honno, fe welwch ffenestr yn ymddangos. Bydd yn rhestru'r holl gymwysiadau gweithredol, ac fe welwch fod yr un nesaf ar y rhestr wedi'i amlygu. Pan fyddwch chi'n rhyddhau ALT, cewch eich trosglwyddo i'r rhaglen honno ar unwaith.

Gall pŵer ALT + TAB yn unig greu gwelliannau cynhyrchiant aruthrol. Nid oes angen i chi dynnu'ch dwylo oddi ar y bysellfwrdd a symud i'r llygoden os ydych chi am newid rhwng dau gymhwysiad agored. Ewch i roi cynnig arni nawr. Treuliwch ychydig funudau yn dod i wybod sut mae ALT + TAB yn teimlo.

Y Ddau Olaf

Os ydych chi'n talu sylw manwl i un ALT + TAB, byddwch chi'n cydnabod ei fod mewn gwirionedd yn newid rhwng y ar hyn o bryd cais a'r a ddefnyddiwyd ddiwethaf cais. Mae hynny'n golygu, os byddwch chi'n newid o ddweud, eich porwr gwe i'ch prosesydd geiriau gydag ALT + TAB, gallwch chi newid yn ôl gydag ALT + TAB arall. Efallai y bydd hyn i gyd yn newid yn ôl ac ymlaen yn swnio fel gwastraff amser, ond mae hyn yn union beth rydyn ni i gyd yn ei wneud pan rydyn ni'n ymchwilio ac ysgrifennu. Mae ALT + TAB yn berffaith ar gyfer llif gwaith bob dydd.

Mae'n debyg nad yw arbed ychydig eiliadau yn symud eich llaw yn ôl ac ymlaen o'r llygoden yn ymddangos fel llawer. Lluoswch hynny amseroedd cannoedd o switshis bob awr. Ystyriwch eich bod yn colli'ch ffocws ar unwaith pan fydd yn rhaid ichi ddod o hyd i'r llygoden gyda'ch golwg ymylol a llusgo'r cyrchwr i lawr i waelod y sgrin ac yn ôl. Bydd meistroli'r sengl ALT + TAB yn newid eich cynhyrchiant yn ddramatig.

ALT + TAB Uwch

Mae yna lawer mwy na'r pethau sylfaenol. Os byddwch chi'n taro ALT + TAB ond yn dal y botwm ALT i lawr, fe welwch holl eiconau cymwysiadau gweithredol. Gallwch ddefnyddio gweisg ailadroddus o'r allwedd TAB i gylch yn ôl i raglenni a ddefnyddiwyd gennych ychydig yn ôl. Mae cyfuniad o SHIFT + TAB yn mynd i'r cyfeiriad arall.

Os ydych chi erioed wedi dal eich hun yn copïo data o un rhaglen i'r llall gyda trawiadau, gall ALT + TAB wneud eich profiad yn un o ddefnyddio yn unig y bysellfwrdd. Gall hyn arwain at welliannau cynhyrchiant sylweddol.

Cymerwch ychydig o amser i ddysgu ALT + TAB. Byddwch yn gyflymach gyda'r peiriant ac yn gallu cyflawni mwy o waith. Ond yn bwysicach fyth, cydnabyddwch fod allweddi fel ALT yn ymwneud mewn gwirionedd newid y modd o'r systemau o'n cwmpas. Mae ALT fel y gwahaniaeth rhwng gweithio wrth eich desg a siarad ar y ffôn. Mae'n ymwneud â newid i wladwriaeth wahanol.

Newid cyd-destun yw'r gost fwyaf mewn cynhyrchiant. Mae pob ymyrraeth yn cyflwyno'r cyfle i anghofio'r hyn yr oeddech chi'n ei wneud. Ffigurwch beth rydych chi'n ei wneud sy'n gofyn ichi newid eich ffocws, hyd yn oed os yw o'r bysellfwrdd i'r llygoden. Fe welwch fod eich llif gwaith yn rhedeg yn llyfnach a byddwch yn gwneud mwy.

2 Sylwadau

  1. 1

    Ar un adeg, galwodd cydweithiwr arnaf yn 'griple llygoden' oherwydd roeddwn bob amser yn defnyddio'r rhyngwyneb defnyddiwr graffigol i lywio. Cymerodd ychydig flynyddoedd cyn i mi gyfrifo pa mor effeithlon yw llwybrau byr allweddi. Yn ddiddorol ddigon, credaf fod defnyddwyr Mac bob amser wedi cael eu 'gwobrwyo' gyda trawiadau bysell personol a wnaeth bethau gwych. Mae Windows wedi dal i fyny - ond mae'r rhan fwyaf o fy ffrindiau ar Macs yn wych am wybod yr holl lwybrau byr ... ac mae eu cynhyrchiant yn ei ddangos!

  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.