Y Tabl Cyfnodol o Farchnata Cynnwys

Marchnata Cynnwys Tabl Cyfnodol

Ddegawd yn ôl, roedd marchnata cynnwys yn ymddangos cymaint yn symlach, onid oedd? Roedd erthygl gyda delwedd yn rhyfeddodau a gellid ei defnyddio mewn darn post uniongyrchol wedi'i bostio ar wefan y cwmni. Ymlaen yn gyflym ac mae'n dod yn ofod eithaf cymhleth. Mae'r delweddu hwn o'r gofod marchnata cynnwys fel tabl Cyfnodol, yn eithaf dyfeisgar. Fe'i cynhyrchwyd gan Chris Llyn, Cyfarwyddwr Datblygu Cynnyrch yn Econsultancy.

Cliciwch ar y rhagolwg ar ein gwefan i gael y delwedd lawn, mae'n werth ei argraffu a'i roi ar eich desg. Neu efallai ar fwrdd y gallwch chi daflu bicell arno a chanolbwyntio eich sylw y diwrnod hwnnw ar strategaeth benodol, fformat, math, platfform, metrig, nod, sbardun neu ddim ond mynd yn ôl a gwneud y gorau o'r cynnwys presennol! Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, er enghraifft, rydyn ni wedi mynd trwy dros 100 o erthyglau ar Martech i ddiweddaru dolenni, fideos, cynnwys neu ddelweddau. Rydym hefyd wedi dileu cwpl dwsin o erthyglau ar dechnoleg neu ddigwyddiadau'r gorffennol nad ydynt bellach yn darparu unrhyw werth ar y wefan.

Sut i ddefnyddio'r Tabl Cyfnodol o Farchnata Cynnwys

Ynddo, mae Chris yn cerdded trwy ei ganllaw 7 cam ar lwyddiant marchnata cynnwys, gan ddechrau gyda'r strategaeth a gorffen gyda gwirio dwbl a gwneud y gorau o'ch gwaith.

 1. Strategaeth - Yr allwedd sylfaenol i lwyddiant. Mae cynllunio a chanolbwyntio yn hanfodol. Mae angen strategaeth glir arnoch chi, wedi'i mapio i'ch nodau busnes tymor hir. Mae econsultancy hefyd yn ddefnyddiol iawn canllaw arfer gorau ar strategaeth cynnwys.
 2. fformat - Daw'r cynnwys mewn llawer o wahanol siapiau a meintiau. Sylwch y gallwch ddefnyddio sawl fformat ar gyfer un darn o gynnwys.
 3. Math o Gynnwys - Mae'r rhain yn seiliedig ar y mathau cyffredin o gynnwys sy'n gweithio'n dda ar gyfer Econsultancy.
 4. Llwyfan - Llwyfannau dosbarthu cynnwys yw'r rhain. Efallai eich bod chi'n berchen ar rai o'r rhain (ee # 59, eich gwefan). Mae eraill yn wefannau cymdeithasol (eich un chi, eich rhwydwaith, trydydd partïon). Mae'r rhain i gyd yn helpu i ledaenu'r gair am eich cynnwys.
 5. Metrics - Mae'r rhain yn eich helpu i fesur perfformiad eich cynnwys. At ddibenion cryno, mae metrigau wedi'u grwpio gyda'i gilydd (ee metrigau caffael).
 6. Nodau - Dylai'r holl gynnwys gefnogi'ch prif nodau busnes, p'un ai yw hynny i gynhyrchu llawer o draffig, neu i werthu mwy, neu i gynyddu ymwybyddiaeth brand. Bydd cynnwys dan arweiniad laser yn ticio ychydig o'r blychau hyn.
 7. Rhannu Sbardunau - Mae hyn wedi'i ysbrydoli i raddau helaeth gan Sbardunau Unruly Media ar gyfer rhannu cynnwys. Meddyliwch am y gyrwyr emosiynol y tu ôl i rannu, a gwnewch yn siŵr bod y cynnwys rydych chi'n ei greu yn gwneud i bobl deimlo rhywbeth.
 8. Rhestr Wirio - Dylai'r holl gynnwys gael ei optimeiddio'n iawn ar gyfer chwilio, ar gyfer cymdeithasol, ac i gefnogi eich nodau busnes.

9 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Doug - dyna flog GWYCH a chysyniad clyfar, clyfar! Caru'r syniad hwn !!! Roedd fy ngŵr peiriannydd, sy'n dilorni marchnata popeth, hyd yn oed yn meddwl ei fod yn ddiddorol. Ni fyddwch byth yn methu â darparu cynnwys gwych mewn ffordd ddiddorol, arloesol. Diolch! Kathy

 3. 5
 4. 7
 5. 8

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.