Yr Economi Newydd: Rhowch Ffwrdd â hi

Arian am DdimGoogle Blogosgop adroddiadau ar a Erthygl Reuters bod y Chwiliad Llyfrau Google newydd, lle maent yn sganio llyfrau allan o hawlfraint ac yn eu rhoi ar-lein, mewn gwirionedd yn cynorthwyo gyda mwy o werthiannau llyfrau.

Mae Google Book Search wedi ein helpu i droi chwilwyr yn ddefnyddwyr, meddai Colleen Scollans, cyfarwyddwr gwerthu ar-lein Gwasg Prifysgol Rhydychen

Dwi ddim yn siŵr sut i eirio'r ffenomen, ond rydw i wedi ysgrifennu am y duedd hon dipyn. Ei roi i ffwrdd i wneud arian ... sut mae hynny'n digwydd? Wel, mae'n wir. Nid yw'n fodel newydd. Wedi'r cyfan, rhoddodd radios ganeuon inni a aeth pobl a'u prynu yn ddiweddarach. Mae'r diwydiant cerddoriaeth yn dychryn o lawrlwythiadau, ond mae'n frwydr oferedd. Bydd rhaglenni cymheiriaid i gyfoedion yn parhau i wella a chynnig dulliau o ddosbarthu ffeiliau heb eu canfod. Fe ddaw’r diwrnod, cyn bo hir, y bydd yn rhaid i’r RIAA roi’r gorau iddi wrth fynd ar drywydd achosion cyfreithiol ac adeiladu model busnes gwell. Ers bod yn un o'r gwrthodiadau gwreiddiol Napster / Metallica, nid wyf erioed wedi prynu cynnyrch Metallica arall. A chyn hynny, roedd gen i bopeth Metallica ... dwi ddim yn siŵr faint o arian a gollodd Lars a chriw trwy syfrdanu un o'u cefnogwyr, ond mae wedi bod yn llawer. Ydy, mae fy chwaeth mewn cerddoriaeth wedi esblygu dros y blynyddoedd ... mae'n dipyn meddalach nawr. 🙂

Nid yw meddalwedd yn wahanol. Yahoo! nodwyd yn ddiweddar y byddant yn dosbarthu eu cais E-bost yn rhydd fel y gall cwsmeriaid adeiladu cymwysiadau o'i gwmpas. Y fantais? Maent yn lledaenu talent entrepreneuraidd a dyfeisgarwch y tu hwnt i furiau eu cwmni i'r byd. Wrth i fwy a mwy o bobl adeiladu cymwysiadau, yr awydd i ddefnyddio Yahoo! gan y bydd yr ISP o ddewis yn anochel. Rwy'n un cwsmer nad yw'n dymuno gadael ... offer fel amddiffyn firws, amddiffyn sbam, offer goruchwylio rhieni, Lansio ... maen nhw i gyd yn gwneud i mi fod eisiau aros gyda Yahoo DSL. Ac mae'r gwasanaeth Pro yn wych, nid wyf erioed wedi cael toriad mwy na munudau.

Nawr llyfrau! Mae'r rhai ohonoch sydd wedi gweld a darllen fy mlog yn gwybod mai cwt llyfr ydw i. Nid oes gen i lyfrgell fawr iawn, ond fe welwch lyfrau ym mhobman yn fy lle. Rwy'n arbennig o hoff o lyfrau clawr caled (felly dwi'n cyfaddef fy mod i'n prynu llyfrau ar gyfer eu clawr). Fy harddwch diweddaraf yw ClogynCapote's Mewn Gwaed Oer. Ar ôl gwylio'r anhygoel ffilm, cefais fy ysbrydoli i ddarllen y llyfr. Mewn Gwaed Oer.

Mae blogiau yn fath arall o'i roi i ffwrdd am arian. Darllenais (gormod) o flogiau ac rwyf wedi cronni cyfoeth o wybodaeth am Optimeiddio Peiriannau Chwilio, Cyfryngau Cymdeithasol, Rhaglennu, Rheoli, Arweinyddiaeth, ac ati. Mae llawer o flogiau wedi fy arwain i brynu llyfrau. Yn eironig, prynais lyfr mwyaf newydd Seth yn ddiweddar ... cynnwys a gafodd ei gronni a'i drefnu o'i lyfr ef blog… A phrynais y llyfr ar ôl ei weld yn cael ei hysbysebu AR ei flog. Felly roedd Seth wedi bod yn ei roi i mi eisoes ... ac fe wnes i ei brynu hefyd! Fe’i rhoddodd i ffwrdd am arian!Bach Yw'r Mawr Newydd: a 183 o Riffiau, Rhenti, a Syniadau Busnes Rhyfeddol Eraill

Nid yw fy mlog yn dod â llawer o ran refeniw uniongyrchol. Fodd bynnag, mae wedi dod yn llwybr braf i mi gyrraedd cryn dipyn o ragolygon a chwsmeriaid. Rwyf wedi cael y pleser o wneud rhywfaint o ymgynghori â'r Cyfryngau Cymdeithasol, ymgynghori â Marchnata Cronfa Ddata, datblygu Google Map, datblygu WordPress, a phartneru mewn Cyfryngau Cymdeithasol newydd busnes (yn dal i gael ei ddatblygu). Ni ellid bod wedi sicrhau'r rhan fwyaf o'r busnes hwn heb gyrraedd fy mlog.

Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl bod postio'ch gwybodaeth ar-lein yn ei roi allan am ddim a byddwch chi'n colli arian. Yr hyn rydw i wedi'i ddarganfod yw nad yw'r mwyafrif o bobl yn edrych i 'ddwyn' gwybodaeth; yn hytrach, eu bod yn chwilio am bobl wybodus! Blog yw un o'r ffyrdd gorau o roi'r wybodaeth sydd ei hangen ar eich darpar gleientiaid i ddod o hyd i chi sy'n werth ei llogi neu ymgynghori â hi.

Dyma'r economi newydd. Os na roddwch ef i ffwrdd i wneud arian, bydd rhywun arall!

Un sylw

  1. 1

    Un dilyniant ar y… newyddion am AllofMP3 yn taro deuddeg ... safle lawrlwytho anghyfreithlon yn Rwseg sy'n cynnig lawrlwythiadau MP3 heb unrhyw reoli hawliau digidol a phrisio rhad iawn.

    Eu polisi?

    “Nid oes gan Weinyddiaeth AllOFMP3.com wybodaeth am gyfreithiau pob gwlad benodol ac nid yw’n gyfrifol am weithredoedd defnyddwyr tramor.”

    Dwi wrth fy modd efo'r Rhyngrwyd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.