Athrylith Marchnata Jim Irsay

isay

isayDdydd Sul, trechodd y Indianapolis Colts y Tennessee Titans i ddod yn Bencampwyr De AFC. Cyn y gêm, fodd bynnag, cynhaliodd perchennog Colts Jim Irsay ymgyrch farchnata hollol wych dros Twitter.

Rhag ofn nad oeddech chi ar y manylion, gadewch i ni adolygu trydariadau Irsay o Ragfyr 31ain:

I ENNILL PRIUS A $ 4K - Am 1:15 pm y dydd Sul hwn bydd Prius du wedi'i barcio ar y plaza allanol i'r gogledd y tu allan i Stadiwm Olew Lucas…

I ENNILL PRIUS A $ 4K - Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn AC yn dilyn @jimirsay ar Twitter.com…

I ENNILL PRIUS A $ 4K - UN mynediad y pen, mae sawl cais yn eich gwahardd (ddim yn twyllo)!…

I ENNILL PRIUS A $ 4K - Am 1pm y dydd Sul hwn byddaf yn trydar cwestiwn. Gallwch chi fynd i mewn trwy drydar eich ateb.

I ENNILL PRIUS A $ 4K - RHAID i'ch tweet gynnwys eich enw fel y mae'n ymddangos ar eich trwydded yrru A chynnwys @jimirsay A #gocolts.

Gadewch i ni ddiswyddo manteision amlwg y math hwn o hyrwyddiad. Unrhyw bryd y byddwch chi'n rhoi gwobr werthfawr i ffwrdd, rydych chi'n cynhyrchu llawer o wefr a diddordeb yn y brand. Rydych chi'n cryfhau teyrngarwch. Rydych chi'n gwneud llawer o bobl yn hapus, ac o bosibl yn un person yn hapus dros ben. Mae cystadlaethau fel arfer yn wych.

Ond gwnaeth tîm marchnata Colts rywbeth hollol wych gyda'r ymgyrch hon, rhywbeth a fyddai'n ddrud ac yn cymryd llawer o amser i'w wneud fel arall: Fe wnaethant dorfoli rhestr gywir o Fans Colts a dolenni Twitter.

Meddyliwch am y peth! Mae marchnata gwych yn gofyn am gronfa ddata lân, gywir, wedi'i chroesgyfeirio. Mae datblygu technolegau newydd fel Twitter yn golygu bod ffyrdd newydd o gyrraedd pobl, ond ar yr un pryd, mae'n hynod ddefnyddiol gallu cysylltu cefnogwyr â chyfrifon Twitter.

Cymerwch gip, fel enghraifft, ar ddefnyddiwr Twitter @ DeadStroke96. Gallwch chi ddweud ei fod yn gefnogwr NFL enfawr dim ond trwy ddarllen ei Drydariadau. Ond does dim ffordd i wybod pwy ydyw, gan na ddarparodd y defnyddiwr hwn enw ar ei broffil Twitter. Mewn gwirionedd, mae llawer o bobl yn defnyddio alias, enw cyntaf neu lysenw ar-lein. Nid oes ffordd hawdd o groesgyfeirio gyda'r holl ddata swyddogol a allai fod gennych ar rywun, megis hanes prynu, cronfeydd data marchnata, ac ati.

Ond nawr, mae Jim Irsay (a phawb) yn gwybod bod @ DeadStroke96 George Ketchman. Mae'n edrych fel bod cannoedd - os nad miloedd - o bobl wedi rhoi data glân, cywir o'u gwirfodd ar gyfer yr ornest hon. Ewch draw i Chwilio Twitter i weld drosoch eich hun. (Gallwch chwilio am “#gocolts @jimirsay footballs” i gulhau'r canlyniadau.)

Un o'r ffyrdd gorau i cynyddu cynhyrchiant yw symud gwaith i bobl eraill. Gallai'r Colts fod wedi treulio oriau di-ri yn olrhain holl ddilynwyr Jim Irsay, gan edrych ar eu proffiliau a'u trydar i geisio canfod eu henwau cyfreithiol llawn. Neu, gallant redeg yr un ornest ag y byddent beth bynnag, a gadael i bobl wneud y gwaith eu hunain.

Gwaith da, Jim Irsay a thîm marchnata Colts!

19 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Mae'n syniad gwych ... ond beth yw'r ROI? Pan ddarllenais drydariad am yr hyrwyddiad gyntaf ddydd Sadwrn roedd gan @jimirsay oddeutu 18,000+ o ddilynwyr. Newydd wirio ac mae bellach yn 20,000+. A oedd y gost werth dwy fil o ddilynwyr newydd?

   • 3

    Rwy'n amau ​​bod y gost hyd yn oed yn agos at $ 30k. Rydym yn gwybod ei fod o leiaf $ 4k mewn arian parod. Mae'n bosibl iddynt gael y car heb unrhyw gost uniongyrchol o gwbl yn gyfnewid am rywfaint o fasnach farchnata.

    Os yw'r Colts yn defnyddio'r data, yna ydy, mae'n hollol werth $ 4,000. Byddai'n cymryd wythnosau sylweddol i dîm sizable groesgyfeirio pob un o ddilynwyr Irsay gyda phobl go iawn, ac ni fyddai hynny'n cwmpasu'r nifer fawr o ddefnyddwyr Twitter na allwch adnabod eu hunaniaeth.

    Wrth gwrs, mae yna un darn arall o wybodaeth: Gall unrhyw un gael y rhestr hon nawr, nid dim ond y Colts. Dylai hynny ddweud rhywbeth arall wrthych am yr ymgyrch hon.

    • 4

     Rhaid i chi hefyd ystyried cost y 'tîm sizable' bryd hynny. Dywedwch y gallwch chi groesgyfeirio 1 person bob 3 munud, neu 20 yr awr. Ar gyfer 20,000 o ddilynwyr, rydych chi'n edrych ar 1000 o oriau llafur dyn. Taflwch hynny mewn safle rhesymol o fewnbynnu data $ 10 / awr, ac rydych chi mewn $ 10,000 arall am gost. Nawr rydych chi'n ôl i $ 14,000 os yw'r car yn rhad ac am ddim, $ 30,000 + os yw ar ddisgownt.

     (O, ac mae'n well ichi roi cychwyn arni heddiw cyn i search.twitter.com sychu'r cyfan i ffwrdd mewn tua wythnos hahahaha! 🙂)

     Rwy'n credu bod Irsay yn FAWR wrth adeiladu bwrlwm, cael pobl i siarad, ac ati. Ac rwy'n credu y byddem ni i gyd wrth ein bodd yn defnyddio'r data fel y gall ac y dylai fod, ond yn realistig dwi ddim yn meddwl ei fod yn digwydd.

     Beth yw ei brif amcan? Gofynnwch i bobl siarad a chyffroi am y Colts (ac ef), a pharhewch i ddangos bod ganddo lawer o arian ac y gall roi pethau i ffwrdd. A lwyddodd yn hynny? Yup.

   • 5

    Nid yw ROI yn ddim ond dilynwyr Twitter Steve. Dim ffordd y gallwch chi fesur ROI o beth diferu i lawr fel hyn. Nid yw'n ymwneud â faint o ddilynwyr a gafodd Irsay am wyneb sefydliad yn cael cyhoeddusrwydd ledled y dref. Heck bron yn werth chweil i'r holl dafarn maen nhw'n ei chael o farchnata geeks fel ni. Mae'r gemau'n cael eu gwerthu ymhell ymlaen llaw felly heblaw am werthiannau merch nid oes gan y Colts le i wella eu ROI fel y dywedir.

   • 6

    Gall y Colts gael refeniw trwy docynnau ... ond ceir cryn dipyn trwy nawdd. Mae noddwyr yn talu am niferoedd mawr. Yn wahanol i gwmni nodweddiadol, mae cefnogwyr timau chwaraeon yn glynu o gwmpas. Felly efallai mai cwestiwn gwell yw - beth yw gwerth oes ffan Colts…. ac a wnaeth Jim Irsay unrhyw gefnogwyr Colts trwy wneud hyn? Rwy'n credu efallai ei fod wedi. Mae pobl wedi blino ar dimau bob amser yn cymryd ... mae hyn yn ystum braf o roi ychydig yn ôl.

   • 7

    Nid yw'n ymwneud â'r ROI, y dilynwyr, na'r gost. Mae'n ymwneud â ramblings egomaniacal biliwnydd gyda mwy o arian na synnwyr. Rwy'n golygu mewn gwirionedd ... talodd $ 1M am gitâr Jerry Garcia. Ydych chi wir yn meddwl ei fod yn poeni am $ 30k?

    • 8

     Er fy mod yn cytuno nad oes gan arian a synnwyr unrhyw beth yn gyffredin, nid wyf yn siŵr fy mod yn cytuno bod Irsay yn egomaniacal. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae Irsay wedi gwneud popeth posibl i osgoi'r chwyddwydr. Rwy'n gweithio gyda rhai sydd â llawer o gyswllt ag ef ac maen nhw wedi dweud wrtha i ei fod yn foi anhygoel gyda chalon feddal iawn. Os gwnewch ychydig o chwilio, fe welwch ei fod yn cadw llawer o elusennau i fynd yma yn Indiana.

  • 9
 2. 10

  Im gyda Brad ar yr un hon, math o. Mae Robby yn cymryd yn ganiataol y bydd y Colts yn trosoledd y wybodaeth. Rwy’n amheugar ar y gorau yn hynny o beth gan weld bod ganddyn nhw un o’r presenolion gwaethaf (oherwydd ei fod bron ddim yn bodoli) yn y gofod cymdeithasol ar gyfer tîm pro. Nawr wedi caniatáu i'w cefnogwyr wneud llawer o'u cynnig amdanynt ar-lein ac mae hynny'n iawn ond nawr bod Irsay yn trydar ei ffrwd o ymwybyddiaeth ac nid yw rhoi tocynnau a cheir i ffwrdd yn golygu bod y sefydliad wedi gwywo. Mae paramedrau'r ornest yn pwyntio at rywun sydd â rhywfaint o wybodaeth Twitter yn cael ei glust yng nghlust Jim. Efallai y gall Doug a'i ffrind Pat Coyle siarad â'r Colts fel sefydliad yn well na I. Mae'r gwerth arall yn hyn ar gyfer darpar noddwyr yn y dyfodol. Cafodd Toyota dafarn wych o hyn, er y gallent fod wedi cael mwy o help gan Jim ac mae'n debyg na wnaethant eu hyrwyddo a'i sbarduno fel y gallent. Byddai cwmni cymdeithasol cymdeithasol sy'n edrych i fod yn bartner gyda'r Colts yn llyfu eu golwythion mewn bargen fel hon. Mae'n debyg nad oedd y gost i'r Colts yn ddim byd i'r car nac wedi'i ostwng yn ddifrifol oherwydd partneriaeth Toyotas gyda'r tîm (mae'n debyg bod car wedi costio tîm o dan $ 20k pe byddent yn talu amdano) Byddai'r Colts fel tîm wedi ennill mwy o dynniad pe bai'r wobr wedi bod yn fwy wedi'i strwythuro o'u cwmpas a'u cynnyrch ond nid yw'r cyhoeddusrwydd yn brifo. Mae'n beth gwych gweld trydariadau Irsay yn cael eu hidlo ond o safbwynt marchnata rwy'n dal i weld llawer o gyfle a lle i wella.

 3. 15
 4. 16

  Yn ôl rheolau rhoddion car / arian parod Jim Irsay, roedd angen i'r trydariad gynnwys eich enw fel y mae'n ymddangos ar eich trwydded yrru. Er y gallai hyn fod at ddibenion cloddio data, credaf ei fod i atal twyllo. Roedd ganddo derfyn un-tweet-y-person; cawsoch eich anghymhwyso am drydariadau lluosog. Roedd y rheol “enw llawn” yn annog dyfaliadau lluosog gan rywun â sawl cyfrif Twitter.

 5. 17
 6. 18

  Mae bob amser yn ostyngedig pan fydd rhywun enwog (@jimirsay) yn ymuno â Twitter ac yn rhagori ar nifer y dilynwyr a gymerodd flynyddoedd i chi eu cronni ... mewn cwpl o wythnosau!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.