Y Llai rydw i'n ei wylio, y pethau gorau sy'n eu cael!

cyfrifiadur wedi blino

Weithiau tybed a yw nodau tymor hir yn tynnu ein sylw o'r swydd dan sylw mewn gwirionedd. Os ydych chi bob amser yn dyheu am fwy, a ydych chi byth yn hapus â lle rydych chi? Ar adegau mae'n cymryd rhywbeth trychinebus gartref neu yn y gwaith i ni ddarganfod popeth sy'n rhaid i ni fod yn ddiolchgar amdano.

Yr wythnos diwethaf, mae fy mlog yn ôl ar y trwsiad. Dechreuais swydd newydd ac rwyf wedi bod yn gweithio nosweithiau ar ddatblygu cais arall - ac mae'r ddau yn cymryd llawer o ganolbwyntio. Dydw i ddim yn jyglwr da - rwy'n hoffi canolbwyntio ar nod a gweithio i'w gyflawni. O ganlyniad, mae fy ffocws ar fy swydd newydd ar hyn o bryd yn ddwys. Cyn gynted ag y byddaf yn gadael y gwaith ac yn neidio yn fy nghar, mae fy sylw yn troi at y prosiect ochr. Yn y gyriant bore, mae'n ôl i feddwl am fy swydd.

Ar goll yn ystod yr wythnosau cwpl diwethaf oedd fy mlog. Fe wnes i barhau i bostio fy narlleniadau dyddiol ond roeddwn yn ysbeidiol ar y gorau gyda fy mhostiadau blog. Nid wyf yn credu iddynt gael eu cyflawni ar frys - ond yn bendant ni wnes i ganolbwyntio cymaint ag y dylwn fod. Efallai mai'r maes y gwnes i ei anwybyddu fwyaf oedd monitro fy Refeniw Ad, Dadansoddeg a Safleoedd. Roeddwn i'n gwybod bod gen i waith i'w wneud ac ni allwn boeni am y golled, felly penderfynais ei anwybyddu.

Roedd yr arfer o fonitro fy rheng a thraffig yn dod yn dipyn o obsesiwn! Nid wyf yn credu y byddwn yn ei wirio fwy nag unwaith y dydd, ond pan wyliais y niferoedd yn llusgo, byddwn yn cwympo drosto am oriau ac yn ceisio ei ymladd. Mae ychydig yn debyg i wthio ton yn ôl - mae darllenwyr yn ymwneud momentwm, nid ymateb. Mae hynny'n golygu mai'r marathon ydyw ac nid y sbrint ... ac mae angen i mi atgoffa fy hun o hynny'n aml.

Felly - os nad yw'ch stats yn mynd i'r cyfeiriad rydych chi ei eisiau, efallai bod angen i chi gymryd hoe o'r cwmpawd. Gallaf ddatgan yn onest fy mod yn adlamu'n braf nawr ... mae fy narllenydd ar i fyny, mae fy stats bwyd anifeiliaid ar i fyny ... ac mae fy refeniw ar i fyny. Mae angen i mi wneud yr hyn rwy'n ei wneud orau a dyna yw ei gadw allan am y daith hir a rhoi'r gorau i wylio'r rhifau. Byddaf yn dychwelyd i Tipio Blog cyn gynted ag y bydd fy mhrosiect wedi'i gwblhau! Diolch i'r holl ddarllenwyr hynny sydd wedi bod yn aros yn amyneddgar.

Y lleiaf yr wyf yn ei wylio, y gorau y mae pethau'n ei gael!

4 Sylwadau

 1. 1

  Stori fach braf 🙂 Gallaf ddweud bod hyn yn wir gyda mi nawr, gan wirio fy stats sianeli Adsense mor aml ag y gallaf, gan ei bod yn dymor optimaidd i mi. Ond talodd hyn, felly byddaf yn arafu ychydig soon yn fuan

 2. 2

  Rwy'n cytuno. Gall fod yn eithaf hawdd dod yn obsesiwn â'r stats. Rwy'n dal i edrych ar fy stats unwaith y dydd sydd, yn fy nhyb i, yn ormod.

  Canolbwyntiwch ar ysgrifennu cynnwys da a marchnata'ch blog a bydd y traffig yn dal i ddod 🙂

 3. 3

  Gallaf uniaethu'n llwyr! Ac yn enwedig ers i flog fy nghwmni gael ei adleoli ac felly wedi dechrau o'r dechrau eto, mae'n hurt faint o amser rwy'n ei dreulio'n obsesiynol dros ein stats hyd yn hyn, eithaf trist .. Pe bawn i ddim ond yn gallu ailgyfeirio'r egni hwnnw i'r pyst ... Mae'n debyg y byddai'n debyg. bod yn gwneud yn llawer gwell!

  Rwy'n dymuno pob lwc i chi, rwy'n siŵr unwaith y byddwch chi'n mynd i mewn i bethau y byddwch chi'n gwneud mwy o amser i'w postio!

 4. 4

  Gallaf hefyd ymwneud â'r uchod. Rwy'n dyfalu ei fod hefyd yn rhan annatod o fywyd fel blogiwr (ac yn berson gwerthu / marchnata). O bryd i'w gilydd, byddaf hefyd yn gwirio stats fy safle yn rhy aml. Gorfod cicio fy hun yn y tu ôl wedyn i ganolbwyntio'n ôl ar ddatblygu cynnwys gwreiddiol.

  Fel person gwerthu proffesiynol rwyf hefyd yn gwybod hyn: Y duedd i dreulio amser yn rhagweld, taenlenni, ac ati yn lle eistedd o flaen eich cwsmeriaid yn cau bargeinion ac yn poeni am y gwiriad comisiwn yn nes ymlaen. Fel blogiwr mae angen i mi ganolbwyntio ar gael fy tanysgrifwyr i fyny trwy ganolbwyntio ar gynnwys blaenllaw. A daw'r gweddill, fel maen nhw'n dweud 😉

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.