100 mlynedd yn ddiweddarach: Teyrnas y Tanysgrifiwr

tanysgrifiwr teyrnas

Hysbyseb yw hon o rifyn Mai 1916 o Popular Mechanics gan AT&T yn siarad â darpar danysgrifwyr ffôn.

Yn aml, tybed pa mor anodd oedd hi i oresgyn yr ofn a'r aflonyddwch y mae'n rhaid bod technoleg o'r fath wedi'i achosi ar y pryd. Tybed hefyd sut mae'n cymharu â mabwysiadu cyfryngau cymdeithasol a'r Rhyngrwyd heddiw.

Mae hanes bron bob amser yn ailadrodd ei hun.

Teyrnas y TanysgrifiwrNewidiodd ffonau, fel y Rhyngrwyd, fywydau yn sylweddol. Ym 1926, gofynnodd Pwyllgor Addysg Oedolion Marchogion Columbus hyd yn oed y cwestiwn, “A yw dyfeisiadau modern yn helpu neu'n marcio cymeriad ac iechyd?"

Gyda'r hysbyseb hon, roedd AT&T yn lleddfu ofn y cyhoedd am y dechnoleg ac yn lle hynny, yn addysgu'r cyhoedd ar sut roedd technoleg yn eu grymuso.

Mae'n ymddangos y byddai'n hawdd ailgyhoeddi'r hysbyseb hon heddiw, gyda'r Rhyngrwyd wedi'i giwio yn:

Wrth ddatblygu'r Rhyngrwyd, y defnyddiwr yw'r ffactor amlycaf. Mae eu gofynion cynyddol yn ysbrydoli dyfeisio, yn arwain at ymchwil wyddonol ddiddiwedd, ac yn gwneud gwelliannau ac estyniadau helaeth angenrheidiol.

Nid yw brandiau nac arian yn cael eu spared i adeiladu'r Rhyngrwyd, er mwyn chwyddo pŵer y defnyddiwr i'r eithaf. Yn y Rhyngrwyd mae gennych y mecanwaith mwyaf cyflawn yn y byd ar gyfer cyfathrebu. Mae'n cael ei animeiddio gan ysbryd gwasanaeth ehangaf, ac rydych chi'n ei ddominyddu a'i reoli yng ngallu dwbl y defnyddiwr a'r darparwr data. Ni all y Rhyngrwyd feddwl na siarad drosoch chi, ond mae'n cario'ch meddwl lle y byddwch chi. Eich un chi yw ei ddefnyddio.

Heb gydweithrediad y defnyddiwr, mae'r cyfan sydd wedi'i wneud i berffeithio'r system yn ddiwerth ac ni ellir rhoi gwasanaeth priodol. Er enghraifft, er i ddegau o biliynau gael eu gwario i adeiladu'r Rhyngrwyd, mae'n dawel os yw'r person yn y pen arall yn methu â'i ddefnyddio.

Mae'r Rhyngrwyd yn ei hanfod yn ddemocrataidd; mae'n cario llais y plentyn a'r oedolyn gyda'r un cyflymder ac uniongyrchol. Ac oherwydd bod pob defnyddiwr yn ffactor amlwg yn y Rhyngrwyd, y Rhyngrwyd yw'r mwyaf democrataidd y gellid ei ddarparu ar gyfer y byd.

Nid gweithred yr unigolyn yn unig ydyw, ond mae'n diwallu anghenion yr holl bobl.

Ganrif yn ddiweddarach, ac rydym yn dal i fyw yn Nheyrnas y Tanysgrifiwr!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.