Pwysigrwydd Gramadeg ac Atalnodi Da mewn Blogio

Depositphotos 43450467 s

Mae pobl sy'n fy adnabod yn gwybod y gallaf fod yn dipyn o ramadeg ac atalnodi. Er na fyddaf yn mynd mor bell â chywiro pobl yn gyhoeddus (dim ond yn breifat yr wyf yn eu cymell yn breifat), bu’n hysbys imi olygu arwyddion sy’n cynnwys geiriau wedi’u camsillafu, collnodau sydd ar goll, a gwallau egregious yn gyffredinol.

Felly, yn ddiangen i ddweud, rydw i bob amser yn ceisio sicrhau bod fy ysgrifennu hyd at snisin gramadegol.

“Hyd yn oed ar flogiau?”

Ie, hyd yn oed ar flogiau.

“Ond mae blogiau i fod i fod yn anffurfiol ac yn sgyrsiol.”

Dim cymaint ag y byddech chi'n meddwl. Mae yna fwy o fusnesau yn cofleidio blogio, ac maen nhw'n ceisio taflunio delwedd o ymddiriedaeth a dibynadwyedd. A choeliwch neu beidio, bydd cwsmeriaid yn barnu gallu corfforaeth gyfan i wneud hyd yn oed ei chenhadaeth graidd fwyaf sylfaenol ar ramadeg a sillafu un ffunky PR lefel isel.

“O fy Nuw, gwnaethoch hongian cyfranogwr! Ni fyddwn yn prynu'ch cynhyrchion eto! ”

Peidiwch â choelio fi? Rhowch sylw manwl i'r sylwadau ar unrhyw flog gwleidyddol yn ystod yr etholiadau arlywyddol.

Er nad oes angen i chi lwyfannu'r mathau hynny o bobl (mae angen eu hudo yn lle), mae angen i chi daflunio delwedd o gymhwysedd a phroffesiynoldeb. Ac mae hynny'n golygu bod angen i chi sillafu geiriau'n gywir, a defnyddio gramadeg ac atalnodi cywir.

Byddaf weithiau'n anfon DM at Doug am ryw gollnod sydd wedi camosod neu air wedi'i gamsillafu yn un o'i swyddi Technoleg Marchnata (a dyna, o edrych yn ôl mae'n debyg, pam Rwy'n cael fy nghosbi Gofynnwyd imi ysgrifennu'r erthygl hon).

Mae llawer o gwallau gramadegol sydd, os gwnewch nhw, yn blwmp ac yn blaen yn gwneud ichi edrych yn fud (Geiriau Copyblogger, nid fy rhai i). Mae pethau fel ei vs ydyw ac rydych yn erbyn eich yn wallau y dylech eu gwybod yn well na'u gwneud.

Bydd llawer o bobl yn dweud nad yw gramadeg a sillafu ar flogiau ddim yn bwysig. Ein bod i fod i fod yn anffurfiol ac yn hamddenol, ac nad oes ots bellach.

Mae hynny'n iawn os ydych chi'n ysgrifennu blog personol am eich bywyd eich hun, a'ch bod ond yn disgwyl i ychydig o ffrindiau ddarllen. Gallwch chi fod mor anffurfiol ag y dymunwch, gwneud gwallau i ddymuniad eich calon, a hyd yn oed lenwi'ch swyddi rhegi gratuitous-yet-hilarious. (Edrych ar Chi, Y Bloggess.)

Ond os ydych chi'n siarad am eich busnes, eich corfforaeth, neu'ch diwydiant, mae angen i chi gadw popeth mor lân a di-wall â phosib.

Nid yw'n bechod os gwnewch gamgymeriad. Llawer yw'r amser rydw i wedi gwneud gwallau ar fy mhostiadau blog, yn enwedig rhai lle dwi'n siarad am bwysigrwydd gramadeg ac atalnodi da. Ond gallaf bob amser fynd yn ôl a'i lanhau. Dyna'r peth gwych am flogio: does dim byd yn barhaol, fel cylchgrawn neu lyfryn. Mae'n ddogfen fyw, statig. Digwyddwch y swyddi sy'n dair oed.

Felly os gwnewch gamgymeriad neu ddau, peidiwch â digalonni. Gofynnwch i rywun rydych chi'n ymddiried ynddynt edrych drostyn nhw a rhoi adborth gonest i chi. Yna ewch yn ôl a thrwsio beth bynnag a golloch yn ystod eich rowndiau cwpl cyntaf o olygu.

Oherwydd yn gywir neu'n anghywir, mae'r nitpickers allan yna. Ac maen nhw'n dod amdanoch chi.