Effaith Mabwysiadu a Newid

Rwy'n darllen Kevin Eikenberryllyfr, Arweinyddiaeth Ryfeddol: Rhyddhau Eich Arweinyddiaeth Potensial Un Sgil ar y tro a bydd yn cael coffi gyda Kevin yfory. Mae'n llyfr gwych - ac fe wnaeth un bennod daro adref gyda mi ymlaen hyrwyddo newid.

Mae Kevin yn trafod newid yn fanwl iawn. Un o'r cyfeiriadau y mae Kevin yn eu defnyddio yw llyfr 1962 gan Everett Rogers, Trylediad Arloesi. Mae'n theori sydd wedi sefyll prawf amser ... gan roi mewnwelediad i'r ffordd yr ydym yn mabwysiadu technolegau. Mae'r dadansoddiad fel a ganlyn:

categorïau.gif

Hyd yn oed yn fwy diddorol yw pan fyddwch chi'n adolygu mabwysiadu ar raddfa amser. Dyma rai samplau o fabwysiadu arloesedd:
hanes-cynhyrchion.gif

Wedi dweud hynny, nid wyf yn siŵr a oes unrhyw un wedi trafod neu fesur effaith mabwysiadu busnes. Un o'r darnau o gyngor a roddaf i gleientiaid yw, unwaith y bydd methodoleg wedi'i phrofi ond heb ei phrif ffrydio eto, mae'r cyfle i gael effaith ar eich busnes yn enfawr. Wrth i amser fynd heibio ac wrth i fusnesau barhau i anwybyddu'r mabwysiadu, maent yn colli potensial yr effaith honno. Dyma fy siart ddamcaniaethol:

karr-arloesi-theori.png

Rydw i wedi gwylio wrth i gwmnïau ddod i mewn yn rhy gynnar ar arloesiadau heb eu profi a suddodd tunnell o arian a buddsoddiad yn y technolegau hynny, gan golli'r rhan fwyaf ohono. Un enghraifft fodern yw cyfrifiadura cwmwl. Gwariodd datblygwyr a mabwysiadwyr cynnar y dechnoleg filiynau a pheidio â medi'r buddion; fodd bynnag, fe wnaethant baratoi'r ffordd ar gyfer profi'r dechnoleg. Ar ôl ei brofi, mae cyfrifiadura cwmwl bellach yn sylweddol rhatach ac yn tyfu'n gyflym wrth ei fabwysiadu. Mae'r effaith ar fusnesau sy'n defnyddio cyfrifiadura cwmwl ar hyn o bryd yn enfawr ... ond wrth iddo gael ei fabwysiadu trwy'r diwydiant i gyd, ni fydd yn fantais gystadleuol mwyach - bydd yn brif ffrwd.

Wrth i chi adolygu'ch cymysgedd marchnata a pharhau i anwybyddu pwysigrwydd cynnwys, blogio busnes, optimeiddio peiriannau chwilio a chyfryngau cymdeithasol ... rydych chi'n colli'r cyfle i ymuno â mwyafrif cynnar y mabwysiadwyr i gael effaith sylweddol ar eich busnes. Gallwch chi barhau i aros - mae'n bendant y ddiogel ffordd allan. Fodd bynnag, peidiwch â synnu pan nad yw eich mabwysiadu hwyr yn cael fawr o effaith, os o gwbl, ar eich busnes. Mewn gwirionedd, efallai y bydd angen i chi fabwysiadu dim ond i aros yn gystadleuol yn y farchnad.

Fel marchnatwr a thechnolegydd, credaf ei bod yn hollbwysig cwmnïau cadw i fyny gyda thechnoleg. Nid wyf yn nodi y dylai pob cwmni fabwysiadu a mabwysiadu'n gynnar. Yr hyn yr wyf yn ei fynegi yw i gwmnïau gydnabod y cyfleoedd i fabwysiadu'n gynnar a beth allai ei effaith fod pe bai'n cael ei gymhwyso i'r problemau gyda'u busnes. Mae gan bob busnes heriau a gallai technolegau esblygol fod yn atebion effeithiol i'r problemau hynny.

Enghraifft nodweddiadol: Os ydych chi'n fusnes sy'n cael trafferth gyda marchnata i mewn a chael arweinwyr cymwys ar hyn o bryd, mae mabwysiadu'n gynnar yn cyfateb i farchnata peiriannau chwilio, datblygu cynnwys (blogio busnes) ac ehangu'ch cynnwys i rwydweithiau perthnasol (rhwydweithio cymdeithasol). Trwy fabwysiadu'n gynnar, gallwch gael cychwyn naid ar eich cystadleuwyr ac ennill cyfran o'r farchnad. Os arhoswch, byddwch yn gwneud y rhain dim ond er mwyn cadw i fyny yn y dyfodol ... a bydd eich amser i ennill wedi mynd heibio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.