Yr Huff gyda Huffington

arian pobl

arian poblRhag ofn nad oeddech chi wedi clywed, mae yna Achos cyfreithiol $ 105 miliwn ar gyfer gweithredu yn y dosbarth yn erbyn Arianna Huffington am werthu i AOL ond am beidio â darparu unrhyw dâl i'r blogwyr a helpodd i ddatblygu'r Huffington Post yn gymuned blogio pwerdy o'r fath. Byddaf yn hepgor eironi deiliad cyfoethog gan wneud chwarter biliwn o ddoleri oddi ar gefnau eraill (ouch!)… A mynd yn syth at y pwynt.

Fel boi sydd â dros 50 o flogwyr sy'n blogio yma o bryd i'w gilydd yn y Martech Zone, Rwy'n hollol cytuno gyda'r blogwyr di-dâl. Maent yn haeddu iawndal.

Martech Zone yn tynnu rhywfaint o arian i lawr mewn nawdd a hysbysebu, ond rydym yn parhau i ail-fuddsoddi'r cronfeydd hynny i farchnata, dylunio ac ehangu i mewn podlediad, e-bost a fideo. Rydym hefyd yn parhau i wella cyflymder a sefydlogrwydd y safle. Felly ... os gwnaethoch chi gyfrif y cyfan, rydyn ni'n dal i weithredu ar golled.

Ac rwy'n ei hoffi yn onest yn y ffordd honno a byddaf yn parhau i weithredu ar golled cyhyd â bod ein cynnwys yn gwella a'n bod yn parhau i dyfu ein darllenwyr. Nid oes unrhyw un o'n hawduron erioed wedi argymell y dylwn wneud unrhyw beth gwahanol. Rwy'n credu eu bod yn gwerthfawrogi'r chwyddwydr a'r cyfle i ysgrifennu gyda'r gweithwyr marchnata gorau ar y blaned.

Wedi dweud hynny, nid wyf yn credu ei fod yn fater rhy anodd. Gallai Arianna Huffington a'i chriw fod wedi gweithredu'n hawdd analytics a nodi'r blogwyr a yrrodd y gwerth mwyaf (trwy draffig) i'r wefan. Gallent hefyd fod wedi datblygu rhywfaint o ddadansoddiad cost hanfodol ar y buddsoddiadau hysbysebu, hyrwyddo a seilwaith a wnaethant. Yn y pen draw, credaf pe bai swydd Huffington wedi gwneud hynny, gallai fod wedi negodi darn da o newid i'w blogwyr a ddarparodd y gwerth mwyaf.

Wedi dweud hynny, mae gan Arianna chwarter biliwn o ddoleri bellach i fuddsoddi mewn amddiffynfa wych ... na fydd yn debygol o orfod gwneud mwy na thynnu sylw at eu telerau gwasanaeth yr oedd pawb yn cytuno iddynt wrth arwyddo. Mae Forbes yn cytuno ei fod yn a ergyd hir.

Y gwir wrth gwrs, yw bod yna dim ffordd y gall yr achos cyfreithiol ennill. Os bydd, bydd rhywfaint o arian parod yn ddyledus i bob aelod o Facebook, bydd pob tâl peiriant chwilio yn Google yn ddyledus am y tâl fesul clic y mae'n ei gynhyrchu, ac efallai y bydd pob trydariad werth ychydig sent i'r trydarwr - gan yrru'r holl gwmnïau hyn allan o fusnes. Ddim yn digwydd. Weithiau nid yw bywyd yn deg - dyma un o'r amseroedd hynny.

Rwy'n annog pob busnes i ddod oddi ar y rhain rhad ac am ddim llwyfannau a dechrau yn berchen arno eu cynnwys eu hunain. Os ydych chi'n ddigon talentog i ysgrifennu cynnwys sy'n denu cynulleidfa, pam yn y byd y byddech chi'n rhoi hynny i rywun fel Huffington? Peidiwch â gwneud hynny! Crafu a gweithio'ch cynnwys eich hun yn incwm. Gwnewch swydd westai yma ac acw gyda'r nod o ddod â'r traffig hwnnw yn ôl i'ch gwefan. Dyma pam rydyn ni'n gweithio'n galed i arddangos ein hawduron yn amlwg yn y troedynnau a'r bar ochr.

Wrth gwrs, os hoffai AOL brynu Martech Zone am $ 250 miliwn (neu hyd yn oed $ 25 miliwn), byddaf yn falch o rannu'r doleri gan y rhai a ddarparodd y gwerth mwyaf i'r wefan. Nid oes gan gynnwys werth oni bai ei fod yn dod ag ymwelwyr. Dylai Arianna Huffington fod wedi cydnabod y gwerth yr oedd rhai o'i blogwyr yn ei ddwyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.