Cloddio am Aur gyda Gwe 2.0

cloddio am aur

Roeddwn i'n siarad â ffrind da i mi, Bob Flores, sy'n arweinydd yn y diwydiant Telecom. Mae Bob yn addysgu cwmnïau ar arweinyddiaeth gorfforaethol ac yn arbenigo mewn cynnwys effeithlonrwydd yn y diwydiant Telecom. Gofynnodd Bob imi heno beth oeddwn i'n meddwl oedd y syniad mawr Rhyngrwyd nesaf. Dyma beth oedd fy meddyliau:

Nid oes llawer o arian i'w gael ar y rhyngrwyd trwy adeiladu tudalen we yn unig. Mae'r Rhyngrwyd yn uno'n amlgyfrwng a chyn bo hir bydd yn gwmni 'cebl' y blaned gyda biliwn o sianeli. Mae prynu enw parth gwych ac adeiladu safle sy'n dod â miliynau bellach yn debyg iawn i brynu tocyn loteri. Mae'n rhad ... ond mae'n debyg nad ydych chi'n mynd i wneud eich arian yn ôl unrhyw amser yn fuan.

Mae'r cwmnïau enfawr yn symud fwy a mwy i integreiddio a syndiceiddio. Yn hytrach na gwthio eu gwefan - maen nhw'n ei gwneud hi'n haws i bobl eraill wthio'r cynnwys. Mae'r Washington Post hyd yn oed yn mynd i'r twyll - gan agor eu cynnwys i gael ei wthio i unrhyw un sy'n gofyn amdano. Mae'r Consortiwm Gwe hyd yn oed yn gweithio i adeiladu safonau o amgylch rhannu gwybodaeth trwy'r we ... gweler Gwe Semantig. (Ac a erthygl wych ar pam mae'r We Semantig yn gymaint o her).

Dyma'r cyfleoedd wrth i mi eu gweld:

  1. Gwasanaethau Integreiddio - Mae SaaS (Meddalwedd fel Gwasanaeth) yn mynd yn llai ac yn rhatach y dyddiau hyn. Dim ond y cwmnïau SaaS mawr iawn fydd yn gallu goroesi wrth i'r ymylon elw grebachu. Rhaid i'r cwmnïau hyn allu ehangu'n esbonyddol a pharhau i adeiladu effeithlonrwydd a Rhyngwynebau Rhaglennu Cymwysiadau (APIs) neu syndiceiddio cynnwys (RSS) cynhwysfawr. Mae hynny'n golygu bod yr arian go iawn yn y gallu i integreiddio'r gwasanaethau neu'r cynnwys hwnnw â systemau eraill ar gyfer cymwysiadau penodol. Edrychwch ar yr erthygl uchod ar heriau'r We Semantig a byddwch chi'n dechrau cydnabod pam y bydd mynd i mewn i'r diwydiant Gwasanaeth Integreiddio yn gam da! Mae yna lawer o heriau i'w goresgyn.
  2. Amserol a Rhanbarthol Stwnsh - Mae cryfder y rhyngrwyd fel system fyd-eang hefyd yn wendid. Mae'n hawdd mynd ar goll ar y we. Yr hyn a fydd yn dod yn fwy a mwy poblogaidd yw'r defnydd o Mashups i lefelu APIs a dod â sawl system wahanol i gymhwysiad rhanbarthol neu amserol. BlogginWallStreet yn un enghraifft. Gwarchodwr Teulu yn un arall. Mae gen i ffrind a helpodd i gychwyn Family Watchdog. Yn ddiweddar darllenais erthygl ar BlogginWallStreet. Mae'r ddau yn tyfu wrth lamu a rhwymo. Gwel MashupCamp am fwy ar Mashups neu darllenwch David Berlind ar ZDNet.
  3. Integreiddio Manwerthu / eFasnach - mae hwn mewn gwirionedd yn gyfuniad o # 1 a # 2 ond rydw i wir yn gweld cyfleoedd enfawr i dyfu manwerthu trwy ddefnyddio'r we. Dychmygwch y siop siwtiau lleol yn anfon negeseuon wedi'u personoli atoch gyda chwpon y gallwch chi alw heibio i'r siop leol. Mae'r siop yn gwybod ichi gael y cynnig ac mae'n eich disgwyl. Mae hyn ychydig yn wahanol i ymdrechion cyfathrebu torfol a marchnata torfol cwmnïau sy'n ceisio eich cael chi yn y siop leol gyda phost uniongyrchol neu hysbyseb papur newydd. Mae'n lleol, mae'n integredig, ac mae'n bersonol.

Tra ar y ffôn buom yn trafod bod un o ffrindiau Bob yn VP Adnoddau Dynol mewn sefydliad mawr ac mae hi'n defnyddio Google i wneud gwiriadau cefndir personol. Sut mae hynny ar gyfer Mashup? Adeiladu Mashup lle gallaf uwchlwytho ailddechrau a'i gael yn awtomatig i adfer yr holl ddata y gall ar yr unigolyn o'r we, beicio trwy beiriannau chwilio lluosog, blogiau, safleoedd cyn-fyfyrwyr prifysgol, safleoedd troseddol, ac ati. Mae gan unrhyw un gwpl mil i ni i ddechrau?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.