Y Technoleg Farchnata Fwyaf Erioed

technoleg marchnata
Dyluniad gwastad: ymennydd

Na, does gen i ddim byd i'ch gwerthu chi. Yn hytrach, rwyf am eich atgoffa o wirionedd dwys y gallech fod wedi'i anghofio: mai'r offeryn mwyaf pwerus ar gyfer marchnata'ch busnes yn effeithlon yw'r un sydd gennych eisoes. Dyma beiriant cyfrifiadol mwyaf datblygedig y byd - eich ymennydd eich hun.

Mae'r alwad i ddefnyddio'ch noggin eich hun mewn gwirionedd yn un rydyn ni'n ei chlywed trwy'r amser. Dyma mae rhieni ac athrawon yn ei ddweud wrth blant, beth mae rheolwyr rhwystredig yn ei ddweud wrth weithwyr a beth mae cleientiaid dig yn ei ddweud wrth eu gwerthwyr. Felly sut all yr hen rybudd i FEDDWL ein helpu gyda thechnoleg farchnata? I ateb y cwestiwn hwnnw, mae'n rhaid i ni fynd yn ôl at y pethau sylfaenol.

Beth yw marchnata? Beth yw technoleg?

Er bod Martech Zone yn llawn syniadau gwych ar gyfer gwella eich marchnata ar-lein a'ch cynhyrchion anhygoel ar gyfer cynyddu trosi, ni fu gormod o drafod am yr hyn y mae'r geiriau “marchnata” a “thechnoleg” mewn gwirionedd golygu. Mae ysgrifennu eich diffiniad eich hun yn ffordd wych o feddwl yn gliriach. Dyma beth dwi'n feddwl am y geiriau hyn:

 • Marchnata - Darparu gwybodaeth berthnasol am eich cynhyrchion, gwasanaethau a'ch brand i gynulleidfa o botensial cwsmeriaid ac eiriolwyr.
 • Technoleg - Cymhwyso gwyddoniaeth a rhesymeg i broses er mwyn gyrru gwelliannau systemig i gynhyrchiant.

Fel gydag unrhyw ddiffiniad, mae llawer mwy i'r cysyniad na'r geiriau hynny. Ond nodwch y brawddeg a ddefnyddiais: Mae marchnata yn ymwneud darpariaeth, tra bod technoleg yn ymwneud yn llwyr cais. Mae hynny'n golygu bod marchnata yn rhywbeth y mae'n rhaid i chi ei wysio, ei gorlannu a'i ddolio allan i'r lle iawn, lle mae technoleg yn ymwneud yn fwy â rhoi darnau at ei gilydd.

Yn ôl fy diffiniadau fy hun, mae'r canolbwyntio mae marchnata yn dra gwahanol na ffocws technoleg. Fe ddylen ni fod yn defnyddio marchnata fel ffordd i estyn allan at ddarpar gwsmeriaid ac eiriolwyr. Ond dylai technoleg arwain at welliannau mesuradwy trwy ddefnyddio system.

Pan rydyn ni'n rhoi'r ddau air hynny at ei gilydd, mae'n rhaid i'r dechnoleg farchnata ganolbwyntio ar y gynulleidfa ac systematig. Gyda'r meddwl hwnnw, mae llawer o'n hymdrechion busnes yn dod i ffocws craff. Trwy nodi pa mor dda y mae ein gweithgareddau yn cyd-fynd â'n diffiniadau, gallwn gael synnwyr pam y gallai ein hymdrechion technoleg marchnata fod yn llwyddo neu'n methu.

Systemau da, cynulleidfa anghywir

Ydych chi'n sganio pob cerdyn busnes rydych chi'n ei gael yn eich cronfa ddata marchnata e-bost ac yn dechrau anfon negeseuon atynt ar unwaith? Os felly, mae hynny'n golygu bod gennych system wych ar gyfer prosesu cardiau busnes. Ond rwy'n betio bod eich cyfraddau agored yn isel ac mae gennych chi danysgrifiadau aml. Mae hynny oherwydd pob cerdyn busnes rydych chi'n ei gael mae'n debyg Nid yw cynrychioli'r gynulleidfa iawn ar gyfer eich cynnyrch. Rydych chi'n defnyddio teclyn gwych ond gyda'r bobl anghywir.

Cynulleidfa gywir, dim systemau

Ydych chi'n mynd ar alwadau gwerthu gwych gydag ymgeiswyr cryf ond yn anghofio dilyn i fyny? Rhaid eich bod yn gwneud rhywfaint o farchnata rhagorol i ddod o hyd i'r bobl hynny, boed hynny trwy rwydweithio, hysbysebu neu ffynonellau eraill. Ond os nad ydych chi'n ddiwyd ynglŷn â gwneud yr alwad nesaf i gau'r fargen, nid oes gennych system werthu ddibynadwy. Mae'r arweinwyr mwyaf yn y byd yn ddi-werth os na fyddwch chi byth yn llofnodi contract.

Amser ar gyfer Cwis Pop

Dyma rai methiannau mewn technoleg marchnata rydw i wedi'u profi yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Mae'n hawdd gweld pam eu bod yn broblemus. Gweld a allwch chi ddarganfod pa fethiant a achosodd y broblem. (Dewiswch y testun rhwng y [fel hyn] am yr ateb.)

 • Fe wnaethoch chi ddosbarthu taflen ar gyfer eich digwyddiad siarad sydd ar ddod, ond heb gynnwys y lleoliad [methiant technoleg isel: mae angen rhestr wirio ar gyfer gwneud taflenni]
 • Fe roesoch chi gerdyn busnes i mi ar gyfer eich cwmni hysbysebu gwe ledled y wlad, ond mae eich cyfeiriad e-bost gyda Hotmail [methiant marchnata: rydych chi'n meddwl nad yw'ch cynulleidfa'n gwybod / yn poeni am wir enw parth]
 • Mae eich un neges llais yn gofyn dau gwestiwn: Ydw i wedi clywed am eich gwasanaeth? Neu, ydw i eisoes yn aelod sydd â chwestiynau amdano? [methiant marchnata: rydych chi wedi cyfuno dwy gynulleidfa hollol ar wahân i un farchnad]
 • Mewn digwyddiad rhwydweithio, rydych chi'n addo anfon gwybodaeth ataf yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw ond peidiwch â'i ysgrifennu i lawr. Dwi byth yn clywed gennych chi. methiant technoleg: nid oes gennych batrwm ar gyfer dogfennaeth]

Adroddir bod Albert Einstein wedi dweud unwaith “Ni ellir datrys y problemau sylweddol sy’n ein hwynebu gan yr un lefel o feddwl a’u creodd.” Os ydych chi am ddatrys eich problemau technoleg marchnata, ewch yn ôl at hanfodion meddwl yn glir. Aseswch eich diffiniadau. Ffigurwch beth rydych chi'n ei wneud yn anghywir fel y gallwch chi ddechrau gwneud pethau'n iawn.

2 Sylwadau

 1. 1

  Unwaith eto rydw i'n cytuno'n gronig â Robby.

  Pan ddarllenais y postiadau hyn, byddaf fel arfer yn meddwl sut y gallaf eu defnyddio i farchnata, ac i'r gwrthwyneb

 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.