Esblygiad Rhwydwaith Cymdeithasol - Rhwydwaith Fan Colts

Rhwydwaith Colts
Mae fy ffrind da, Pat Coyle wedi ail-frandio ei flog i Sports Marketing 2.0 ac mae bellach yn ysgrifennu am esblygiad Rhwydwaith Fan Colts. Dyma'r Storm Perffaith (mewn ffordd dda)… cynulleidfa deyrngar gaeth (na ellir ei dwyn), allfa ar-lein iddynt rannu eu teyrngarwch a'u cariad at dîm gwych, a'r dechnoleg i wneud iddo ddigwydd. Mae Pat hefyd yn feistr geiriau mawr felly mae ei flog yn ddifyr dros ben. Mae ei naratif o'r lansiad hwn yn rhywbeth na ddylech ei golli!

Dyma gipolwg ar Rwydwaith Fan Colts (ysgrifennwyd amdano yn ddiweddar yn Mashable).
Ciplun Rhwydwaith Colts

Mae'r ymdrech hon yn ennill-ennill-ennill i'r Colts. Y Indianapolis Colts yw “Tîm America”, y tîm sydd â'r nifer fwyaf o gefnogwyr yn y wlad. Mae pob rhan o'r tîm yn anhygoel - mae Jim Irsay wedi dod i mewn i'w hun fel perchennog gwych, gan ddod o hyd i'r dalent orau yn y wlad a chaniatáu iddynt weithio. “Bill Polian yw Llywydd tîm NFL Indianapolis Colts. Mae wedi ennill gwobr Gweithredwr y Flwyddyn yr NFL 5 gwaith (1988, 1991, 1995, 1996, a 1999). Polian oedd Rheolwr Cyffredinol y Biliau Byfflo rhwng 1986 - 1993, gan adeiladu tîm a gymerodd ran mewn pedair Super Bowl syth (roedd yno ar gyfer 3 ohonynt). Polian oedd Rheolwr Cyffredinol yr ehangu Carolina Panthers nes symud ymlaen i'r Colts ym 1997. ” - Wicipedia.

Tony Dungy yw Hyfforddwr y Colts. Mae Coach Dungy yn hyfforddwr a pherson anhygoel. “Mae Dungy yn Gristion defosiynol ac ar un adeg yn ei yrfa hyfforddi ystyriodd adael pêl-droed am weinidogaeth y carchar. Trwy gydol ei yrfa, mae wedi parhau i ymwneud â sefydliadau gwasanaeth cymunedol. ” - Wicipedia.

Ac wrth gwrs y chwaraewyr sy'n gwneud iddo ddigwydd ... Payton Manning, Jeff Saturday, Marvin Harrison, Dwight Freeney, Cato June ... does dim chwaraewr sengl sy'n sefyll allan (er bod y wasg yn treulio llawer o amser ar Payton). Tîm ydyw yn hytrach na chriw o sêr egocentric sy'n ceisio sefyll allan oddi wrth ei gilydd. Mae'r tîm hefyd yn uchel ei barch, anaml y byddwch chi'n dod o hyd i chwaraewyr Colts yn y newyddion am unrhyw beth heblaw da ... prin mewn chwaraeon proffesiynol. Edrychwch ar yr adran Gymunedol yn colts.com i weld faint mae'r Colts yn ei wneud i'r gymuned. Mae'n braf gweld. Yma yn Indy, mae ein clwb NBA newydd fod yn rhan o embaras arall yn ddiweddar ... felly mae'r Colts y canolbwynt sylw a pharch. Credwn!

Mae cefndir Pat fel Guru Marchnata yn ffit perffaith i arwain hyn. Cefais y pleser o weithio gyda Pat a Darrin Gray mewn cwmni o'r enw Branddirect lle gwnaethom weithredu ymgyrchoedd marchnata a hysbysebu ar gyfer nifer o fusnesau yma yn Indy (gan gynnwys y Colts). Pan alwodd y Colts Pat yn llawn amser i'w helpu i adeiladu perthnasoedd gwell gyda'r cefnogwyr a deiliaid tocynnau tymor ... roedd hwnnw'n gyfle na allai ei basio i fyny! Rwy'n dal i siarad â Pat bob wythnos ac rydym yn cymryd rhan mewn Clwb Llyfrau Indianapolis lleol lle rydyn ni'n trafod ac yn gweithredu syniadau o'r llyfrau busnes diweddaraf a mwyaf allan ar y stryd. Mae rhai o'r prif feddyliau ym maes Marchnata yma yn Indianapolis yn ymuno â mi ac rydw i wedi dysgu llawer trwy'r amlygiad i'r bobl dalentog hyn.

Edrychwch ar Sports Marketing 2.0 i wylio esblygiad y Rhwydwaith Cymdeithasol hwn. Mae'n mynd i fod yn gyffrous!

3 Sylwadau

 1. 1

  Doug,
  Rwyf bob amser wedi edmygu eich galluoedd mewn marchnata a thechnoleg, ond nawr gallaf weld efallai eich bod wedi colli'ch galwad. Fe ddylech chi fod mewn cysylltiadau cyhoeddus i mi !!

  Diolch am y geiriau caredig ac am adael i bobl wybod am Rwydwaith Fan Colts. Rydyn ni'n brysur yn paratoi'r wefan i'w lansio - alla i ddim aros i ddechrau'r arbrawf!

  Un peth y dylwn dynnu sylw ato, fodd bynnag. Efallai mai’r Colts sydd â’r sylfaen gefnogwyr sy’n tyfu gyflymaf ymhlith timau NFL, ond nid oes gennym y nifer fwyaf o gefnogwyr, neu ai ni yw “Tîm America.” Mae'r ddau wahaniaeth hynny yn dal i fynd i'r Dallas Cowboys. Dechreuodd y brand hwnnw ennill cryfder yn y 1970au ac mae'n parhau i ddioddef.

  Fy ngobaith yw y gallwn godi i'r brig un diwrnod trwy ddefnydd clyfar o farchnata a thechnoleg - a dos cadarn o agosatrwydd cwsmeriaid.

 2. 2
 3. 3

  Mae'n ddiddorol i mi nad wyf wedi gweld mwy o wefan rhwydweithio cymdeithasol chwaraeon yn debyg i facebook ac ati ... Bu digon o wefannau eraill yn ymwneud ag adloniant. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar safle rhwydweithio cymdeithasol ar gyfer Cariadon Ffilm. Mewn gwirionedd cafodd ei ryddhau lai na mis yn ôl. Mae dau bartner busnes a minnau, rwy'n credu, wedi creu safle cadarn iawn sy'n caniatáu cymaint i'r defnyddiwr o ran graddfeydd adolygiadau ffilm ac yn bwysicaf oll eu rhestr ffilmiau uchaf eu hunain (gellir aildrefnu pob un ohonynt trwy lusgo a gollwng). Gan ein bod ddim ond rhyw fis oed, credaf y byddwn yn dod o hyd i lwyddiant yn yr un modd ag y mae'r rhwydwaith hwn - ond cysylltiadau cyhoeddus ac ar lafar yw'r darnau pwysicaf. Golwg dda a gobeithiaf eich gweld chi i gyd ar filmcrave.com hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.