Yr Offer a'r Apiau sy'n fy nghadw mewn busnes

Depositphotos 2580670 gwreiddiol

Mae'r chwe mis diwethaf wedi bod yn heriol gan fy mod i wedi cychwyn fy musnes fy hun. Yr her fwyaf yw llif arian ... rydych chi'n darganfod yn gyflym, er eich bod chi'n gweithio'n galed, nad yw arian o reidrwydd yn llifo yn y drws. O ganlyniad, rydw i'n rhedeg yn fain ac yn gymedrig. Nid wyf hyd yn oed wedi siopa am ofod swyddfa ar y pwynt hwn.

Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhannu dadansoddiad o fy offer o'r grefft. Nid oes gennyf unrhyw beth arbennig ac rwy'n gweithio mewn gwirionedd i gadw costau mor isel â phosib.

 • MacBookPro - Nid oes gennyf y diweddaraf, ond yn bendant dyma fy injan waith. Rwy'n dymuno cael model mwy newydd, ond rwy'n gohirio'r gost am ychydig. Mae fy Mac yn rhedeg Leopard yn wych ond yn bachu ail fonitor mawr ac mae'n dod i stop yn sgrechian. Dyma fydd fy nghost fwyaf yn 2010 wrth i mi geisio uwchraddio.
 • Llinyn ychwanegol ar gyfer fy MacBookPro - dylai pob gliniadur ddod ag o leiaf 2 gordyn ... un i'w adael yn y gwaith ac un i'w gadw yn eich bag! Cyfnod!
 • Gyriant USB Western Digital 250Gb - dyma fy mhrif storfa ar gyfer data cleientiaid, yr wyf hefyd yn ei wneud wrth gefn ar-lein. Byddwn i hefyd wrth fy modd yn cael Capsiwl Amser ar gyfer y swyddfa gartref.
 • Blackberry 8330 - Diolch i Adam am argymell y ffôn hwn. Mae hanner fy ymennydd yn y ffôn hwn. Mae'n sync'd gyda google Apps, mae ganddo gamera, Evernote, Twitter, Facebook a hyd yn oed Foursquare bellach arno.
 • Fflipio Mino HD - mae cael clipiau fideo yn her i foi sy'n ysgrifennu cymaint, ond dyma'r camera HD eithaf ar gyfer y swydd! Wedi'i gyfuno â iMovie ac Camtasia i Mac - ni allai gwneud ffilmiau fod yn haws.
 • Meicroffon pluen eira glas - Rydw i wedi recordio cryn dipyn o gyflwyniadau a recordiadau sain gyda'r meic hwn ac mae'n wych. Llawer gwell na'r meicroffon gliniadur diofyn!
 • Clustffonau Sony - wedi'i gyfuno â Pandora's teclyn bwrdd gwaith (gwasanaeth taledig), yn syml, ni allwch fynd yn anghywir â'r rhain. Maen nhw'n canslo popeth.
 • Ogio bag negesydd o eBags. Nid yw'r bag hwn (model Hip Hop) yn ddim llai na anhygoel ... chwe mis o gael ei lusgo, ei daflu, a'i guro i heicio ac mae'n dal i edrych yn newydd sbon. Rwy'n dymuno bod gan y strapiau ysgwydd swivels, serch hynny.
 • iPod Touch - Rwy'n dal i gael chwarae gyda'r holl apiau, bois. Efallai y byddaf yn rhoi'r un hon i'r plant ac yn cael model newydd, er… Mesur yn dweud wrthyf fod gan y rhai newydd feicroffonau wedi'u hymgorffori!
 • Freshbooks - Mae fy holl anfonebu cleientiaid yn digwydd gyda Freshbooks. Erbyn hyn mae gen i 2 ffrind arall yn ei ddefnyddio ... mae'n Feddalwedd anhygoel fel datrysiad Gwasanaeth ar gyfer rheoli'ch cleientiaid.
 • Dropbox - O bell ffordd, hon oedd y system wrth gefn a rheoli ffeiliau ar-lein orau i mi ei defnyddio. Mae wedi'i integreiddio'n uniongyrchol ag OSX a Windows ar gyfer symlrwydd llusgo a gollwng. Mae gen i dunnell o ffrindiau yn ei ddefnyddio ac rydyn ni'n trosglwyddo ffeiliau cleientiaid mawr yn ôl ac ymlaen yn rhwydd.
 • Google Apps ar gyfer Post - mae gweddill yr apiau yn sugno fwy neu lai o gymharu â Office (sori Google), ond mae Google Apps werth y pricetag $ 50 yr flwyddyn yn unig ar gyfer e-bost busnes. Mae fy ngallu i gydamseru a rheoli cymwysiadau e-bost a chalendr lluosog yn wych.

My # 1 cais yn 2009 yw, heb amheuaeth, Twngle. Roeddwn i ddim ond yn cwrdd â rhywun y diwrnod o'r blaen a oedd yn siarad sawl gwaith maen nhw ar y ffôn ac mewn e-bost yn ceisio trefnu apwyntiadau. Mae Tungle yn ei gwneud hi'n anhygoel o syml. Mae'n cydamseru yn ddiymdrech â chalendrau Google hefyd - felly unrhyw bryd mae gen i wall amserlennu - fel arfer ni wnes i ei recordio'n iawn.

2 Sylwadau

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.