Effaith Digg: Cynnwys Da + Rhwydweithio Cymdeithasol = HITS MAWR

digg

Pan ddigwyddais ar draws fideo hynod ddoniol o Bill Gates a Napoleon Dynamite yr wythnos hon, penderfynais wneud ychydig o brawf. Heb sylweddoli ei bod hi'n ffilm eithaf oed, fe wnes i ei phostio ar fy mlog a chyflwyno cofnod y blog iddi Digg. Yn ôl eu gwefan:

Gwefan cynnwys cymdeithasol sy'n cael ei yrru gan ddefnyddwyr yw Digg. Iawn, felly beth mae'r hec mae hynny'n ei olygu? Wel, mae popeth ar digg yn cael ei gyflwyno gan y gymuned defnyddwyr digg (dyna chi). Ar ôl i chi gyflwyno cynnwys, mae defnyddwyr digg eraill yn darllen eich cyflwyniad ac yn cloddio'r hyn maen nhw'n ei hoffi orau. Os yw'ch stori'n siglo ac yn derbyn digon o gloddiau, mae'n cael ei hyrwyddo i'r dudalen flaen i'r miliynau o ymwelwyr digg ei gweld.

Mae'n cŵl ac mae'n gaeth. Mae cynnwys da yn codi i'r brig ... mae eraill yn syml yn gollwng. Yn ogystal, mae yna agwedd gymdeithasol gan eich bod chi'n gallu gweld beth mae'ch ffrindiau'n ei gloddio ac maen nhw'n gallu gweld beth rydych chi'n ei gloddio. Syml a braf. Mae Netscape yn gweithio ar ei sgil ei hun (yn ddiweddar hacio gan gloddwyr). A lansiwyd safle 'anodi cymdeithasol' arall yr wythnos hon, Diigo. Mae ychydig yn glunky, ond mae'n caniatáu ichi adael nodiadau gludiog ar wefannau y gall eich ffrindiau eu darllen os ydyn nhw'n aelodau o Diigo hefyd.

Beth bynnag ... mi wnes i ychwanegu'r cofnod digg nos Sul. Erbyn bore Llun, roedd fy safle wedi byrlymu, poeri a marw oherwydd y nifer fawr o drawiadau yn y cyfnod byr. (Roedd y wefan yn iawn mewn gwirionedd, mae fy peirianwyr yn dweud wrtha i y gall WordPress gael ychydig yn gyffyrddus o dan gyfaint uchel). Dyma rai stats:

Digg 1
Digg 2
Digg 3

Mae adroddiad diweddar mynediad o Seth Godin yn rhagweld poblogrwydd yn tyfu am fideo personol 'wyneb yn wyneb' yn taro'r rhwyd. Mae'n nodi nad yw'n ymwneud â chwmnïau gymaint â phobl. Ond mae pobl YN gwmnïau, onid ydyn nhw? Rhoddais fideo doniol o Bill Gates sy'n heneiddio i fyny ar fy safle a thyfodd fy nghyfaint dros nos dros 1000%. Felly - efallai ei fod yn ymwneud â phobl ... y bobl y tu ôl i'r cwmnïau.

Y naill ffordd neu'r llall, mae hyn yn tynnu sylw at bŵer rhwydweithio cymdeithasol, yn ogystal â chyflymder rhwydweithio cymdeithasol ar y we. Efallai y gallwn ei alw'n effaith 'Digg'. Yn amlwg, pan edrychwch ar y niferoedd, mae rhwydweithio cymdeithasol y rhwyd ​​yn bwerus ac ni ddylid ei anwybyddu. Newydd ddatgelu fy mlog i dros 2,500 o bobl mewn 48 awr! Mae fy stats Feed i fyny 2000% mewn 48 awr. Mae hynny'n galonogol. Mae'n golygu bod darllenwyr wedi edrych y tu hwnt i'r fideo goofy ac yn cymryd diddordeb yn fy nghynnwys.

Y cwestiwn yw a allaf eu cadw?

Diolch byth, nid wyf yn credu y gall Digg gael ei ddifetha gan farchnatwyr drwg. Wedi'r cyfan, y 'cloddwyr' sy'n penderfynu beth sy'n ei wneud a beth sydd ddim. Fodd bynnag, fel marchnatwr, efallai y byddaf am fuddsoddi peth amser ac adnoddau mewn rhywfaint o gynnwys difyr a fydd yn cael ei 'gloddio' ac a fydd yn cyfleu'r gair ar fy mrand neu gynnyrch.

3 Sylwadau

 1. 1

  Post ysgogol.
  Rwy'n gweld Digg yn esblygu mewn ffyrdd unigryw ac mewn gwirionedd yn creu ffordd atyniadol wrth greu (a rheoli) llif newyddion, ym mha bynnag fformat yw hynny. Mae llawer o bobl yn ei ystyried yn rhywle yn unig i hadu rhai cysylltiadau rhad. Lle mae pobl yn cymryd rhan mewn gwirionedd yw'r ochr gymdeithasol rydych chi wedi'i nodi yn eich swydd.
  Math o edrych arno fel mega-flog.

 2. 2

  Nic,

  Diolch am y sylw. Ydw, rwy'n credu eich bod chi'n gywir. Rwy'n gobeithio bod Digg yn manteisio ar yr agweddau cymdeithasol serch hynny. Mae graddio sylwadau yn nodwedd cŵl ... dylid eu harddangos yn fwy amlwg, serch hynny. Mae Diggs y ffrind yn cŵl, ond mae defnyddioldeb wrth lywio i dag gwahanol yn ei gwneud yn llai amlwg. Mae mwynglawdd aur yno yn rhywle.

  Rwyf hefyd yn fy nrysu ynghylch sut i ddewis categori. Fy marn bersonol ar hyn yw bod cyfyngu ar eu categorïau yn eu brifo. Byddai'n llawer gwell gennyf weld defnyddwyr yn gallu trefnu yn ôl tagiau na chategorïau. Yna, er enghraifft, gallwn edrych am “CSS Fade” a llunio rhestr o'r erthyglau wedi'u cloddio ar y pwnc hwnnw.

  Mae Digg yn tueddu i fod â'r fflôt gwarthus i'r brig ac nid ydyn nhw eto wedi manteisio ar agweddau B2B y blogosffer. Beth pe gallech chi Digg erthyglau a'u tagio â “CRM Software”… dychmygwch yr ymateb!

  Diolch!
  Doug

 3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.