The Daily: Ailddyfeisio Newyddion Digidol

ipad eira

At bwrpas y blogbost hwn, es i allan a chael iPad newydd. Rwy'n gwybod, rwy'n gwybod ... mae'n esgus eithaf gwan. Llawer o ein cleientiaid yn gofyn cwestiynau am yr iPad hefyd, serch hynny, felly roedd hi'n amser cloddio'n ddwfn a chael cwpl i weithio.

Cyn gynted ag i mi gyrraedd adref, fe wnes i lawrlwytho Y Dyddiol, Llwyfan newyddion digidol Rupert Murdoch a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer yr iPad (a gyhoeddwyd ddoe). Mae'r profiad yn unigryw ac yn wirioneddol anhygoel. Fel hen foi papur newydd, yr unig beth wnes i ei golli oedd arogl papur newydd.

Mae'r nodweddion yn gymysgedd o newyddion, fideo a'r we - ac yn trosoli nodweddion rhyngweithiol y dabled yn llawn. Mae llawer o'r graffeg ar y cyhoeddiad yn rhyngweithiol, gyda fideos a hysbysebu wedi'u hintegreiddio'n ofalus. Yn hytrach na bod yn ymwthiol, mae'r hysbysebion yn syml yn rhan o'r profiad wrth i chi newid rhwng adrannau a thudalennau. Mae maint yr hysbysebion yn chwythu i ffwrdd holl gyfyngiadau hysbysebu baneri.

Mae gan y Daily ddyfnder ac ansawdd cylchgrawn ond mae'n cael ei ddosbarthu'n ddyddiol fel papur newydd a'i ddiweddaru mewn amser real fel y we. Daw straeon gwych, ffotograffau, fideo, sain a graffeg yn fyw po fwyaf y byddwch chi'n cyffwrdd, swipe, tapio ac archwilio. Mae'r adran chwaraeon wedi'i haddasu yn caniatáu ichi ddilyn sgoriau, lluniau a phenawdau eich hoff dimau - hyd yn oed trydariadau chwaraewyr.

Mae'r hyn y mae'r Daily wedi'i gyflawni yn brofiad newyddion newydd, wedi'i bersonoli. Rydyn ni'n gwthio llawer o'n cleientiaid i wneud llawer mwy na dim ond gwneud i'w gwefan weithio ar sgriniau symudol a llechen. Er mwyn trosoleddu'r dyfeisiau hyn yn llawn, mae angen mwy o ddyfeisgarwch ... integreiddio pasiant, swipio, fideo a rhyngweithio arall. Mae'n gofyn am gynhyrchydd gwe sy'n deall y platfform yn ogystal â'r defnyddiwr yn llawn. (Ydym, rydyn ni'n gwybod nad ydyn ni wedi cyrraedd yno gyda'n blog ... rydyn ni'n parhau i weithio arno).

Mae hyn yn bwysig i farchnatwyr ac yn chwythu ffiniau'r cyfryngau rydyn ni wedi'u trosoli yn y gorffennol. Mae'r we syml i Call-To-Action (CTA) i'r dudalen lanio i ddiwrnodau trosi wedi'u rhifo. Rydyn ni'n mynd i ddihysbyddu amynedd defnyddwyr trwy farweidd-dra ac ymddygiad disgwyliedig. Mae'r dyfeisiau hyn yn gwneud cynhyrchu profiadau unigryw yn anfeidrol bosibl ... dim ond rhai offer sydd eu hangen arnom i ddal i fyny!

Mae'r Daily ar gael trwy wasanaeth tanysgrifio iTunes Apple a thrwy'r iPad App Store am $ 0.99 yr wythnos neu $ 39.99 y flwyddyn. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y byddaf yn tanysgrifio unwaith y bydd fy nhreial ar ben!

3 Sylwadau

 1. 1

  Doug, ysgrifennoch chi: “Fel hen foi papur newydd, yr unig beth wnes i ei golli oedd arogl papur newydd.” Gan fod yr Indy Star yn defnyddio inc wedi'i seilio ar soi, a oedd y papur newydd yn arogli fel bwyd Tsieineaidd i'w gymryd allan?

 2. 2

  Doug,
  Fel boi technoleg fy hun, rydw i'n treulio bron popeth yn electronig, ond rydw i hefyd yn dal i garu papur newydd print neis. Yn ogystal, at yr arogl, byddwn yn ychwanegu mai'r rhestr o nodweddion gwahanol yw naws papur rhwng eich bysedd wrth i chi fflipio trwy dudalennau.

 3. 3

  Caru'r rhyngwyneb, ond mae'r newyddiaduraeth yn gadael llawer i'w ddymuno. Cymerwch gip ar yr adborth App Store y mae The Daily yn ei dderbyn. Rhaid imi ddweud, rwy'n cytuno â nhw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.