Yr Achos COVID-19: Effaith Hysbysebu a Marchnata

Hysbysebion Google a Facebook

Mae'n hynod werthfawr gweithio gydag asiantaeth sydd ar ben diweddariadau marchnata pwysig bob amser. Gan fod pob busnes yn cael ei orfodi i wneud newidiadau oherwydd amgylchiadau cyfredol y byd ac iechyd a diogelwch COVID-19, mae'n golygu darparu digon o dechnoleg ar gyfer gweithlu anghysbell, symud i wasanaethau dim cyswllt pan fo hynny'n bosibl, a thynhau'r awenau ar gostau busnes.

Mae ble i wario doleri marchnata yn hanfodol yn ystod yr amseroedd hyn. Rhaid i fusnesau hefyd fod yn greadigol i aros yn berthnasol a pharhau i gynnig cynhyrchion a gwasanaethau defnyddiol. Mae bod yn iach a diogel, er mwyn peidio â datgelu mwy o bobl ac i leihau lledaeniad y firws, wedi dod yn alw newydd yn gyflym. Mae un neu ddau o bwyntiau y byddem yn eu gwneud am yr adnoddau sydd ar gael.   

Diweddariad Pwysig ar gyfer Cyfrifon Ads Google

Mae credydau ad ar gyfer busnesau bach a chanolig Google Ads yn dod yn fuan! Mae Google wedi dweud eu bod eisiau helpu i leddfu rhai o’r costau i fusnesau bach a chanolig (SMBs) gadw mewn cysylltiad â’u cwsmeriaid yn ystod yr amser heriol hwn. Dyna pam eu bod yn rhoi $ 340 miliwn i'n credydau ad ledled y byd, y gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg tan ddiwedd 2020 ar draws ein platfformau Google Ads. Mae hwn yn rhyddhad bach i'r busnesau hynny sydd eisoes wedi bod yn marchnata i gynulleidfa oer gyda Google Ads. Bydd SMBs sydd wedi bod yn hysbysebwyr gweithredol ers dechrau 2019 yn gweld hysbysiad credyd yn ymddangos yn eu cyfrif Google Ads yn ystod y misoedd nesaf.

Nodyn: Hysbysir hysbysebwyr sy'n derbyn credydau ad.

Mae Google yn y broses o gynnwys y credydau arbenigol hyn yng nghyfrifon Google Ads, felly ni fydd hysbysiadau yn dangos ar unwaith. Gweithio gyda'ch tîm marchnata digidol i wylio am y credydau hyn a dechrau strategol nawr ar y ffordd orau i'w defnyddio!

Hefyd, heblaw am y marchnata am ddim gan Google neu ddadl oesol p'un ai i wneud hysbysebion Google neu hysbysebion Facebook byddem yn tynnu sylw bod pobl yn symud i hysbysebion Facebook yn ystod yr amser hwn. 

Mae busnesau'n heidio i hysbysebion Facebook

Oherwydd ein bod ni i gyd yn aros adref, mae mwy o bobl yn treulio amser ar gyfryngau cymdeithasol felly nid yw'n syniad da bod busnesau eisiau marchnata mwy yno. Gyda 2.5 biliwn o broffiliau ar Facebook, bydd culhau neu ehangu cynulleidfaoedd ad Facebook yn unol â hynny yn esgor ar gyrhaeddiad uwch. Mae llawer o fusnesau yn edrych i farchnata gwasanaethau nad oeddent naill ai wedi'u cynnig o'r blaen neu i adael i gwsmeriaid wybod am newidiadau yn eu gweithdrefnau. Mae Hysbysebion Facebook yn un ffordd i yrru cwsmeriaid. 

Rhywbeth arall i'w nodi yw y gallai fod oedi cyn cymeradwyo hysbysebion Facebook.

Hysbysebion Facebook Oedi COVID-19

Mae Marchnata Omnichannel yn Aros o'r Dull Gorau

Nid yw rhedeg hysbysebion marchnata digidol yn unig yn ateb pennaf. Er enghraifft, mae llawer o fusnesau wedi cynyddu ymdrechion marchnata e-bost ac er bod cyfathrebu yn allweddol, byddwch yn ofalus i beidio â cheisio 'gwerthu' yn rhy aml neu fentro bod yn wrthgynhyrchiol a cholli'ch cynulleidfa. Ar gyfer effeithiolrwydd marchnata e-bost, rhaid cael strategaeth haenog a llais gweithredol ar gyfer ennill tanysgrifwyr newydd. Yr arferion gorau bob amser fydd cael cynllun cyffredinol i weithredu a monitro sawl sianel farchnata. 

Nid oes ateb un maint i bawb ar gyfer marchnata digidol. Mae hynny'n golygu ei fod yn benodol i sawl ffactor fel diwydiant, lleoliad, cynulleidfa ac amser. Marchnata Omnichannel fydd y dull marchnata iachaf bob amser oherwydd ei fod yn rhoi darlun mwy o ran canlyniadau. Olrhain data o'r holl sianeli mor gywir â phosibl a deall y bydd data yn siapio penderfyniadau busnes sy'n gysylltiedig â gwariant marchnata digidol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.