Mae Eich Meddwl Yn Perthyn I Ni

Am yr wythnosau diwethaf rydw i wedi bod yn codi a rhoi llyfrau i lawr - un ohonyn nhw oedd The Big Switch, erbyn Nicholas Carr. Heddiw, cwblheais ddarllen y llyfr.

Gwnaeth Nicholas Carr waith gwych yn adeiladu tebygrwydd rhwng esblygiad y grid pŵer trydanol yn y wlad hon a genedigaeth cyfrifiadura cwmwl. Ar nodyn tebyg, mae gan Wired erthygl wych, o'r enw Planet Amazon, yn ei gyhoeddiad ym mis Mai 2008 sy'n adrodd stori cwmwl Amazon. Gwnewch yn siŵr ei wirio. Cyfeiriodd Wired at gynnig Amazon fel Caledwedd fel Gwasanaeth (HaaS). Fe'i gelwir hefyd yn Seilwaith fel Gwasanaeth (IaaS).

Er fy mod yn cymeradwyo mewnwelediad Nicholas i gyfrifiadura cwmwl a dyfodol 'sut' y byddwn yn datblygu yn y dyfodol agos, cefais fraw pan ddechreuodd drafod yr anochel rheoli byddai cyfrifiaduron drosom wrth inni barhau i'w hintegreiddio - hyd yn oed yn fiolegol. Mae'r llyfr yn eithriad i'r gwaith y mae marchnatwyr yn ei gyflawni ar hyn o bryd wrth drosoledd data - ac mae bron yn edrych yn frawychus ar ble y gallai hyn fod yn y dyfodol.

Bob tro rydyn ni'n darllen tudalen o destun neu'n clicio ar ddolen neu'n gwylio fideo, bob tro rydyn ni'n rhoi rhywbeth mewn trol siopa neu'n perfformio chwiliad, bob tro rydyn ni'n anfon e-bost neu'n sgwrsio mewn ffenestr negeseua gwib, rydyn ni'n llenwi ar “ffurf ar gyfer y cofnod.” … Yn aml nid ydym yn ymwybodol o'r edafedd rydyn ni'n eu troelli a sut a chan bwy maen nhw'n cael eu trin. A hyd yn oed pe baem yn ymwybodol o gael ein monitro neu ein rheoli, efallai na fyddem yn poeni. Wedi'r cyfan, rydym hefyd yn elwa o'r personoliad y mae'r Rhyngrwyd yn ei wneud yn bosibl - mae'n ein gwneud ni'n ddefnyddwyr a gweithwyr mwy perffaith. Rydym yn derbyn mwy o reolaeth yn gyfnewid am fwy o gyfleustra. Gwneir gwe pry cop i fesur, ac nid ydym yn anhapus y tu mewn iddo.

trin ac rheoli yn eiriau cryf iawn na allaf gytuno â nhw. Os gallaf ddefnyddio data cwsmer i geisio rhagweld yr hyn y gallent fod ei eisiau, nid wyf yn eu rheoli nac yn eu trin i brynu. Yn hytrach, yn gyfnewid am ddarparu'r data, rwy'n ceisio darparu'r hyn y gallent fod yn edrych amdano. Mae hynny'n effeithlon i'r holl bartïon dan sylw.

Byddai rheolaeth yn nodi bod y rhyngwyneb rywsut wedi goresgyn fy ewyllys rydd, sy'n ddatganiad hurt. Rydyn ni i gyd yn zombies difeddwl ar y Rhyngrwyd nad oes ganddyn nhw'r gallu i amddiffyn ein hunain yn erbyn hysbyseb testun mewn sefyllfa dda? Really? Dyna pam mae'r hysbysebion gorau yn dal i ennill cyfraddau clicio drwodd un digid yn unig.

O ran dyfodol integreiddio dyn a pheiriant, rwyf hyd yn oed yn optimistaidd am y cyfleoedd hynny. Dychmygwch allu cyrchu peiriant chwilio heb yr angen am fysellfwrdd a chysylltiad Rhyngrwyd. Byddai pobl ddiabetig yn gallu monitro eu lefelau siwgr yn y gwaed A nodi'r bwydydd gorau i'w bwyta i ddarparu maeth. Ar ddeiet? Efallai y gallech chi fonitro eich cymeriant calorig dyddiol neu gyfrif pwyntiau Pwysau Gwylwyr wrth i chi fwyta.

ciwb borgY gwir yw mai ychydig iawn o reolaeth sydd gennym dros ein hunain, byth yn poeni poeni AI. Mae gennym fyd gyda chnau iechyd sy'n llwgu eu cyrff, yn ymarfer cnau sy'n gwisgo eu cymalau, yn gaeth sy'n gorwedd, yn twyllo ac yn dwyn i gael eu trwsiad ... ac ati. Rydyn ni'n beiriannau amherffaith ein hunain, bob amser yn ceisio gwella ond yn aml yn methu â chyrraedd.

Nid yw'r gallu i hepgor defnyddio bysellfwrdd a monitro a 'phlygio i mewn' i'r Rhyngrwyd yn syniad brawychus i mi o gwbl. Rwy'n gallu cydnabod hynny rheoli yn derm sy'n cael ei ddefnyddio'n llac a, gyda bodau dynol, byth yn realiti. Nid ydym erioed wedi gallu rheoli ein hunain - ac ni fydd peiriannau o waith dyn byth yn gallu goresgyn y peiriant perffaith y mae Duw ei hun wedi'i ymgynnull.

Mae'r Big Switch yn ddarlleniad gwych a byddwn yn annog unrhyw un i'w godi. Rwy'n credu bod y cwestiynau y mae'n eu codi ar ddeallusrwydd artiffisial yn y dyfodol yn rhai da, ond mae Nicholas yn cymryd golwg ddychrynllyd o'r cyfle yn hytrach na golwg optimistaidd o'r hyn y bydd yn ei wneud ar gyfer rhyngweithio dynol, cynhyrchiant ac ansawdd bywyd.

4 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Helo Steven!

   Mae'n ymddangos bod Nicholas yn dipyn o asiant twyllodrus yn y byd technoleg, ond rydw i wir yn mwynhau darllen ei flog ac roeddwn i'n hoff iawn o'r llyfr hwn. Yn ddiweddar, rwyf wedi cael fy nenu mwy at lyfrau hanes nag eraill - a rhoddodd Nicholas fewnwelediad gwych i esblygiad cynhyrchu ynni a'r tebygrwydd i gyfrifiadura.

   Dyna oedd fy hoff ran o'r llyfr ac rwy'n credu bod ei debygrwydd yn iawn. Fodd bynnag, pan aeth y tu hwnt i hynny, cafodd pethau ychydig yn negyddol. Nid nad oedd y wybodaeth yn rhywbeth y dylem boeni amdano - dim ond fy mod yn credu ei fod wedi anwybyddu'r cyfleoedd rhyfeddol.

   Dewch i gael hwyl yn ei ddarllen - methu aros i weld eich bod chi'n cymryd arno hefyd!

   Cheers,
   Doug

 2. 3

  Doug:

  Diolch am y mewnwelediad. Rwy'n cytuno y gallai'r tactegau dychryn werthu llyfrau
  i ddarllenwyr newydd, ond y gwir amdani yw bod cyfrifiaduron yn arfog
  data..do ddim ac ni fydd yn “rheoli’r byd” .. CrAzy !!!

  Daliwch ati gyda'r gwaith da!
  Jodi Hunter
  Marchnata am flynyddoedd a ddim ofn fy PC!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.