Y Newid Mawr a'r Bluelock

Ychydig wythnosau yn ôl, dechreuais ddarllen The Big Switch erbyn Nicholas Carr. Dyma ddyfyniad o'r wefan sydd wedi marw ar:

Gan mlynedd yn ôl, rhoddodd cwmnïau y gorau i gynhyrchu eu pŵer eu hunain gydag injans stêm a dynamos a phlygio i'r grid trydan newydd ei adeiladu. Nid oedd y pŵer rhad a bwmpiwyd gan gyfleustodau trydan yn newid sut mae busnesau'n gweithredu yn unig. Cychwynnodd ymateb cadwyn o drawsnewidiadau economaidd a chymdeithasol a ddaeth â'r byd modern i fodolaeth. Heddiw, mae chwyldro tebyg ar y gweill. Wedi gwirioni â grid cyfrifiadurol byd-eang y Rhyngrwyd, mae gweithfeydd prosesu gwybodaeth enfawr wedi dechrau pwmpio cod data a meddalwedd i'n cartrefi a'n busnesau. Y tro hwn, mae'n gyfrifiadurol sy'n troi'n gyfleustodau.

Y Newid MawrMae'r shifft eisoes yn ail-wneud y diwydiant cyfrifiaduron, gan ddod â chystadleuwyr newydd fel Google a Salesforce.com i'r amlwg a bygwth hoelion wyth fel Microsoft a Dell. Ond bydd yr effeithiau'n cyrraedd llawer pellach. Yn y pen draw, bydd cyfrifiaduron rhad, a gyflenwir gan gyfleustodau, yn newid cymdeithas mor ddwys ag y gwnaeth trydan rhad. Gallwn ni eisoes weld yr effeithiau cynnar? wrth symud rheolaeth dros gyfryngau o sefydliadau i unigolion, mewn dadleuon dros werth preifatrwydd, wrth allforio swyddi gweithwyr gwybodaeth, hyd yn oed yn y crynhoad cynyddol o gyfoeth. Wrth i gyfleustodau gwybodaeth ehangu, dim ond ehangu fydd y newidiadau, a bydd eu cyflymder yn cyflymu yn unig.

Mae'r Newid Mawr eisoes yn realiti. Ym mis Ionawr, Patronpath yn symud ein seilwaith cynhyrchu i mewn Glasglas. Mae'n fyd newydd (fel y dywed yr hysbyseb ar y bar ochr).

Mae'n ganmoliaeth berffaith i Feddalwedd fel Gwasanaeth (Saas). Mae'r cwmnïau SaaS rydw i wedi gweithio iddyn nhw bob amser wedi tipio'r graddfeydd ar galedwedd a'r timau o bobl i'w cefnogi. Bluelock yw'r ateb cywir i ni gan y gallwn dyfu ein busnes heb boeni am ein seilwaith na'r adnoddau enfawr sy'n cyd-fynd ag ef. Mae'n rhoi gwaith ar gontract allanol i'r pryderus!

Mae Seilwaith fel Gwasanaeth (IaaS) yn fodel busnes sy'n dod i'r amlwg sy'n eich galluogi i brynu adnoddau TG gan ddarparwr IaaS fel cost sefydlog yn fisol. Gydag IaaS, yn lle prynu pentwr o weinyddion a SAN, gallwch rentu chwe deg o greiddiau prosesydd, dau derabytes storio a chwe deg pedwar gigabeit o gof a thalu amdano bob mis neu bob chwarter. Yr amgylchedd hwn yw'r union beth y mae Nicholas yn siarad ag ef yn ei lyfr. Rydym yn prynu lled band, lle ar y ddisg a phwer prosesu fel petaem yn prynu unrhyw gyfleustodau arall.

Mae'r rhan fwyaf o werthwyr IaaS yn rhedeg VMWare neu system weithredu debyg nag sy'n galluogi rhithwiroli. Y dull system weithredu hwn yw'r allwedd i roi shim rhwng y caledwedd a'ch amgylchedd sy'n caniatáu iddo raddfa, symud o gwmpas, cael ei efelychu, ac ati. Dyma hefyd sy'n gwneud darparwr IaaS yn wahanol i ddarparwr gwasanaeth traddodiadol neu ganolfan gynnal.

Rydyn ni'n gwneud The Big Switch erbyn diwedd mis Ionawr. Codwch gopi o'r llyfr a rhowch alwad i Bluelock.

PS: NID yw hon yn swydd noddedig ... dim ond rhywbeth roeddwn i eisiau ei rannu oherwydd rwy'n gyffrous iawn am y symud!

11 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Hi Mike,

   Nid yw Bluelock yn talu am y swydd na'r fan noddi. Rwy'n darparu lleoliad canmoliaethus weithiau i rai o fy ffrindiau a chydweithwyr. Efallai y dylwn ei enwi'n “Ffrindiau a Noddwyr”.

   Mae Bluelock yma hefyd yn Indiana - fe welwch fy mod yn ceisio helpu gyda chwmnïau cychwyn a thechnoleg Indiana.

   RE: Amazon:

   Nid yw gwasanaeth Amazon yn Seilwaith fel Gwasanaeth, Gwasanaethau Gwe ydyn nhw. Y gwahaniaeth yw nad yw fy amgylchedd yn tynnu o 'gwmwl' (term Amazon) lle mae fy amgylchedd yn cael ei rannu gyda channoedd neu filoedd o bobl eraill.

   Gyda Bluelock bydd gennym weinyddion pwrpasol, lle ar y ddisg, proseswyr a lled band. Rydyn ni mewn amgylchedd rhithwir - felly gallwn ni efelychu ein hamgylchedd yn ôl yr angen.

   Rydym wedi gwarantu CLGau, Cydymffurfiaeth Diogelwch Safon Diwydiant, waliau tân, canfod ymyrraeth, mynediad consol, monitro a chefnogi 24/7, copïau wrth gefn cromennog, pŵer diangen ... rydych chi'n ei enwi.

   Gobaith mae hynny'n helpu! Gwel Glasglas am wybodaeth ychwanegol.
   Doug

   • 3

    Ar ôl eich adolygiad disglair, efallai y dylai BlueLock ddod yn noddwr talu… 😉

    @Douglas: Helpu Indiana

    Rwy'n deall, rwy'n gwneud yr un peth yn Atlanta, GA (gweler http://web.meetup.com/32/)

    @Douglas: Amazon nid gwasanaeth seilwaith

    Er nad yw ar yr un lefel o BlueLock mae'n debyg, ond nid EC2 yn isadeiledd?

 2. 4

  @Mike Mae yna orgyffwrdd rhwng offrymau Amazon EC2 / S3 / SimpleDB a BlueLock. Ond yn gyffredinol, maen nhw'n atebion llawer gwahanol, ac yn targedu gwahanol gynulleidfaoedd.

  Ni allech sefydlu clwstwr Amazon heb swm gweddus o wybodaeth dechnegol, a byddai angen i chi bensaernio rhywbeth i reoli'r gwahanol achosion EC2. Rydych hefyd yn rhedeg i nifer o broblemau y byddai angen eu trin yn y cais, fel y ffaith nad oes gan achosion EC2 IPs statig, nad oes storfa leol ar yr enghraifft EC2, bod storio S3 yn llawer arafach na SAN neu disg lleol, ac nad yw SimpleDB yn derbyn ymholiadau SQL nac yn caniatáu ymuno cymhleth. Mae EC2 a SimpleDB yn dal i fod mewn beta ar hyn o bryd (gyda'r olaf mewn beta preifat), felly nid oes CLGau - nid dim ond rhywbeth y byddech chi am ddibynnu ar eich busnes cynhyrchu beirniadol arno.

  Yn y bôn, mae BlueLock yn rhoi amnewidyn galw heibio i chi ar gyfer rac o weinyddion Windows a / neu Linux heb y cur pen o'u rheoli, neu ail-beiriannu'ch cais fel y gellir ei gynnal yn Amazon. Rydych hefyd yn cael siarad â pheirianwyr cymorth ar y ffôn.

  Wedi dweud hynny, mae Amazon yn llawer llai costus i ddechrau, ac efallai na fydd BlueLock yn gost-effeithiol os ydych chi'n rhedeg gweinyddwyr cwpl yn unig. Mae hefyd yn talu wrth ddefnyddio, ond mae prisio BlueLock yn debycach i ganolfannau data traddodiadol lle rydych chi'n sefydlu cynllun i dalu am swm penodol o cpu / disg / lled band / ac ati p'un a ydych chi'n defnyddio'r cyfan ohono bob mis ai peidio.

  Ymwadiadau: Rwy'n adnabod ychydig o bobl sy'n gweithio yn BlueLock. Ond rydw i'n mynd ati i ddefnyddio Amazon S3 wrth gynhyrchu, rwy'n ffan mawr o EC2 (yn yr achosion cywir), ac yn aros yn eiddgar am fy ngwahoddiad beta preifat SimpleDB.

  • 5

   Diolch am y sylwadau Ade. Roeddwn i'n mynd i ofyn i Douglas ysgrifennu post yn cymharu a chyferbynnu BlueLock â gwasanaethau gwe Amazon ond dim angen nawr fel y gwnaethoch chi eisoes!

   PS Rydych Indiaidd yn wir yn glynu wrth ei gilydd, doncha? 🙂

   • 6

    Ha! Ydym, rydym yn sicr yn gwneud, Mike!

    Mae'n un o'r rhanbarthau hynny sy'n ddigon bach mai ychydig iawn o wahanu sydd rhwng 2 gwmni neu bobl. Rydyn ni'n ymdrechu'n galed i gadarnhau'r perthnasoedd hyn a threfnu'n rhanbarthol hefyd.

    Mae'n rhanbarth perffaith i gychwyn cwmni technoleg gan fod costau byw a budd-daliadau treth mor dda. O'i gymharu yn genedlaethol, mae 20% yn llai o gost ar gyfartaledd. Dyna'r gair mae angen i ni fynd allan! Mae agwedd MidWest tuag at waith caled a gwasanaeth gwych yn wahaniaeth mawr hefyd.

    Indiana llai yn rhwydwaith cymdeithasol newydd sydd wedi cael ei ddechrau i drefnu'r busnesau yn y rhanbarth yn well.

    PS: Rwy'n falch bod Ade wedi camu i'r adwy. Rydyn ni'n symud i Bluelock felly does dim rhaid i mi wybod yr holl wahaniaethau 😉

    • 7

     @Douglass: Dyma'r rhanbarth perffaith i gychwyn cwmni technoleg gan fod costau byw a buddion treth mor dda. O'i gymharu'n genedlaethol, mae 20% yn llai o gost ar gyfartaledd. Dyna'r gair y mae angen i ni ei gael allan! Mae agwedd MidWest tuag at waith caled a gwasanaeth gwych yn wahaniaeth mawr hefyd.

     Ond yna mae'n rhaid i chi fyw Indiana godforbid…. (sori, methu gwrthsefyll '-)

     Beth bynnag, mae'n swnio fel y dylech chi fynd i alw ar y Siambr Fasnach fel eich noddwr nesaf… 🙂

 3. 8

  Diolch am y cyfrifiaduron fel safiad cyfleustodau. Mae'n gwneud llawer o synnwyr ac yn rhoi IaaS mewn persbectif ar unwaith. Rwy'n gwerthfawrogi'r swydd hyd yn oed gyda'r driniaeth arbennig ar gyfer Bluelock :).
  Post neis Doug.
  Gwyliau hapus i bawb.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.