Y Nodyn Gorau rydw i erioed wedi'i dderbyn ar fy Mlog

Gwên a LloniannauMae fy mlog wedi dwyn cryn dipyn o sylw yn ystod y misoedd diwethaf ac mae pobl wedi bod yn rhy garedig yn eu sylwadau. Mae'r ffaith bod pobl yn cymryd yr amser i dalu canmoliaeth i mi neu ddiolch i mi yn anhygoel. Mae wir yn fy ngyrru i geisio rhoi mwy o ymdrech i bob swydd. Rwyf wedi cael rhai sylwadau gwych ers dechrau'r blog, ond mae'n rhaid i mi rannu'r llythyr hwn gyda chi. Fe wnaeth fy niwrnod yn llwyr! Mae hefyd yn dyst i faint o effaith y gall blog ei gael. Cyn y nodyn hwn, nid oeddwn erioed hyd yn oed yn gwybod bod Mitch yn ddarllenydd ... edrychwch ar ei nodyn:

Douglas,

Rwy'n ddarllenydd ac yn danysgrifiwr amser hir i'ch blog. Roeddwn i eisiau saethu e-bost atoch i adael i chi wybod beth rydw i'n ei wneud.

Rydw i a ffrind, y ddau yn fyfyrwyr israddedig ym Mhrifysgol McGill ym Montreal, Canada, newydd lansio cwmni cymorth i gwsmeriaid ar-lein newydd. Fe ddefnyddion ni lawer o'r ddysgeidiaeth o'ch blog wrth ddatblygu'r cwmni newydd hwn o'n un ni.

Gelwir ein cwmni ClixConnect ac mae'n cynnig gwasanaeth hynod arloesol ar gyfer darparu cefnogaeth i gwsmeriaid ar-lein. Yn sylfaenol, yr hyn a wnawn yw cynnig gwasanaeth sgwrsio byw ar gontract allanol ar gyfer gwefannau pobl (gan ddefnyddio'r botymau sgwrsio byw bach a welwch ar wefannau). Gall perchnogion gwefannau ymateb i ymholiadau sgwrsio pan fyddant ar gael, a phan nad ydynt ar gael, bydd rhywun o'n canolfan alwadau yn ymateb i ymholiadau ar eu rhan, 24/7/365.

Dyna hanner yr arloesi. Elfen hynod arloesol ClixConnect yw bod gennym ni dechnoleg newydd yn ein meddalwedd hefyd sy'n galluogi argymhellion sgwrsio awtomataidd i gwsmeriaid, yn seiliedig ar y cynnyrch maen nhw'n ei wylio. Felly dywedwch fod rhywun yn edrych ar grys-t coch ar wefan, gall ffenestr sgwrsio awtomataidd ymddangos yn argymell pâr glas o bants iddyn nhw.

Fe wnaethon ni dreulio tua 6 mis yn cynllunio hyn, a gweithio gyda phobl yng Nghanada, yr UD, Rwmania a Phacistan i'w lansio.

Roeddwn i eisiau gadael i chi wybod bod y mewnwelediadau ar Martech Zone wedi ein helpu ni i gyrraedd ein sefyllfa heddiw, ac rydym yn ei werthfawrogi'n fawr.

Diolch eto Douglas!

Mitch Cohen

Mitchell Cohen
Prifysgol McGill BCom 2008

Rwy'n wirioneddol wastad! Am lythyr anhygoel. Ni allaf ddweud wrthych faint yr oedd darllen y nodyn hwnnw yn ei olygu i mi. Pob lwc gyda Clixconnect, Mitch! Rydw i'n mynd i edrych ar eich cais a byddaf yn parhau i ymdrechu i ddod â chynnwys sy'n helpu i chi!

7 Sylwadau

 1. 1

  Mae hynny'n cŵl iawn, yn enwedig yn dod gan fyfyriwr. 18 mis yn ôl gadawodd un o'm gweithwyr am Ysgol i Raddedigion yn Ewrop. Ymwelodd 4 wythnos yn ôl a dywedodd wrthyf fod y methodolegau cysylltiadau cyhoeddus a busnes strategol yr oeddwn wedi'u rhannu ag ef yn y swydd yma, wedi rhoi mantais bwerus, gystadleuol iddo ymhlith ei gyfoedion. Ar y pryd, nid oedd ganddo unrhyw syniad.

  Cefais fy symud yn ddwfn oherwydd ei fod yn ddyn da a bydd yn gwneud llawer o bethau gwych yn ei fywyd.

  Rwy’n siŵr bod yna lawer o rai eraill allan yna fel Mitch sydd wedi cael eu grymuso gan eich gwaith.

  • 2

   Diolch Neil ... mae sylwadau a llythyrau fel hyn yn bendant yn fwy ysbrydoledig nag unrhyw fonws. Roedd yn teimlo'n dda iawn darllen hwn.

   Mae llawer o fy mlog wedi'i adeiladu ar sylwadau, felly rwy'n credu ei fod yn nodyn y gallwn ni i gyd deimlo'n dda amdano!

 2. 3

  Y rhyngweithio a gaf o dderbyn sylwadau yw'r rhan fwyaf buddiol o ysgrifennu fy mlog, ac mae'n fy helpu i ymdrechu tuag at gynnwys gwell a gwell.

  Mae'n stori wych Doug, ac mae'r cynnyrch maen nhw wedi'i feddwl yn syniad gwych, efallai y byddaf hyd yn oed yn meddwl am ei ddefnyddio yn y dyfodol.

  Yn sicr, rwyf wedi defnyddio llawer o'ch argymhellion ar fy mlog ac rwyf bellach yn agos at 200 o ddarllenwyr (ar ôl ychydig fisoedd yn unig) ar losgwr bwyd anifeiliaid, ac mae hynny'n rhannol yn ddyledus i chi.

  Daliwch ati gyda'r gwaith da,

  Nick

 3. 5

  Rwy'n gwybod bod hynny wedi gwneud ichi deimlo'n fendigedig! Mae sylwadau fel yna bob amser yn gwneud ichi deimlo'n arbennig.

  Mae gen i lawer o lewyrch ar fy mlog mae llawer ohonyn nhw'n anfon e-bost ataf o bryd i'w gilydd ac yn achlysurol maen nhw'n dod allan a
  “Siarad” ar brydiau mae eu sylwadau yn cael mwy o effaith arnaf na rhai fy narllenwyr rheolaidd oherwydd ei fod yn hollol annisgwyl. 🙂

  Newydd ddarganfod eich gwefan tua ugain munud yn ôl. Rwyf eisoes wedi darllen trwy gryn dipyn o'ch swyddi eisoes ac rwyf wedi rhoi nod tudalen / cysylltu â chi er mwyn i mi ddod yn ôl pan fydd gen i fwy o amser.

  Rydw i wedi bod o ddifrif yn meddwl am fynd â fy mlog i'r lefel nesaf ac mae gwybodaeth o wefannau, fel eich un chi, yn bendant yn mynd i'm cynorthwyo i droi fy mreuddwydion yn realiti.

  Rydw i wedi bod yn blogio ers dros ddwy flynedd fodd bynnag, mae fy nodau, dros yr ychydig fisoedd diwethaf yn newid.

  • 6

   Diolch Vegan Momma! Byddaf yn edrych ar eich gwefan hefyd. Dydw i ddim yn Fegan, ond mae gen i barch anhygoel i'r ymroddiad y mae'n ei gymryd. Ac wrth gwrs eich bod chi'n Mam, y swydd anoddaf o gwmpas! Dad sengl ydw i felly dwi'n trio (a methu) gwisgo'r ddwy het.

   Gadewch imi wybod a allaf eich helpu gydag unrhyw beth!

 4. 7

  Diolch Douglas,

  Byddaf yn bendant yn gofyn cwestiynau. Ar y pwynt hwn nid wyf yn gwybod beth i'w ofyn! Mae marchnata, ar gyfer fy mlog, yn dal i fod yn newydd iawn i mi. Rwy'n gwrando, darllen a dysgu.

  Mam sengl ydw i ac ydw, dwi'n gwybod beth rydych chi'n ei olygu wrth geisio gwisgo'r ddwy het. 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.