Buddion Gwneud Gwaith Elusen

adnewyddu logo

adnewyddu logoMae rhai pobl yn rhedeg y ffordd arall pan ofynnir iddynt wneud gwaith elusennol. Nid oes unrhyw un eisiau treulio prynhawn, diwrnod, neu benwythnos i ffwrdd o'u harfer bob dydd. Maen nhw naill ai'n rhy brysur, neu ddim eisiau neilltuo amser i rywbeth nad yw'n mynd i fod o fudd iddyn nhw mewn rhyw ffordd. Nid yw'r ffaith nad ydych chi'n cael eich talu am y gwaith rydych chi'n ei wneud yn golygu nad oes unrhyw fuddion.

Ychydig benwythnosau yn ôl, treuliais 48 awr gyfan, gyda grŵp o rai eraill, yn adeiladu gwefan gwbl weithredol ar gyfer sefydliad dielw. Penwythnos Adnewyddu oedd enw'r digwyddiad ac fe'i cydlynwyd gan Justin Harter. Y penwythnos hwnnw, rhoddwyd gwefannau anhygoel i bedair elusen wahanol a oedd yn gweddu’n llwyr i anghenion pob sefydliad.

Er na chefais fy nhalu am y 48 awr hynny, dyma sut y gwnes i elwa o'r digwyddiad:

 • Rhwydweithio Uber - Cyfarfûm â llawer o ddatblygwyr, dylunwyr a fideograffwyr ym Mhenwythnos Refresh. Roedd gan bob un ohonyn nhw sgil unigryw y daethon nhw â hi i'r bwrdd. Mae pob un ohonynt yn gyfredol ac yn berthnasol yn y diwydiant rwy'n gweithio ynddo. Nid yn unig y clywais y bobl hyn yn siarad am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar gyfer bywoliaeth, ond roeddwn i'n gallu eu gweld nhw'n cerdded y sgwrs. Nawr mae gen i warant bod yr unigolion hyn yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud. Ni ellir adfer y budd hwn ar ei ben ei hun.
 • Cic yn ol - Pryd bynnag y bydd elusen fawr yn digwydd, fel rheol mae datganiad i'r wasg neu gyhoeddiad o ryw fath. Mewn un cwymp, mae'ch enw'n cael ei gydnabod ac mae'ch gwaith yn cael ei arddangos. Y rhan orau am gic-ôl gan elusen yw ei bod yn fwyaf tebygol ei fod yn dod gan gynulleidfa na allech ei chyrraedd o'r blaen. Trwy ddewis helpu elusen, mae'n bosibl eich bod chi'n ennill cynulleidfa i'r rhwydwaith elusennau hwnnw.
 • Mae'n Teimlo'n Dda - Rwy'n cael teimlad gwirioneddol anhygoel pan fyddaf yn helpu rhywun sy'n wirioneddol ei haeddu. Rwy'n ei chael hi'n anodd dod ar draws y teimlad hwn. Mae'n well na gwylio'ch anwyliaid yn agor yr anrhegion y gwnaethoch chi eu prynu fore Nadolig. Mae wyneb yn wyneb. Byddai'r byd yn llawer mwy llym heb elusen a rhoi. Efallai nad ydych yn cael gwiriad cyflog ar gyfer eich gwaith, ond mae buddion i'w cael o wneud hynny o hyd.

3 Sylwadau

 1. 1

  Cytuno'n llwyr, Stephen, ac rwy'n wirioneddol falch eich bod chi'n rhan o DK New Media a helpu gyda phrosiectau fel hyn. Byddwn yn ychwanegu bod cyfleoedd busnes gwych gydag elusennau hefyd - mae arweinwyr busnes yn aml yn cysylltu â chwmnïau y maent yn gwybod eu bod yn elusennol.

 2. 2

  Rydw i mewn gwirionedd wedi cymryd rhan deirgwaith yn gwneud gwaith gwirfoddoli i rai elusennau nad ydw i am sôn am yr enwau. Mae'r teimlad yn beth cyffredin ychwanegol ac yn foddhaol i raddau helaeth. Nid oes arian yno ac ni ddylech ei ddisgwyl yn y lle cyntaf. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n gallu cymryd rhan gan na all pawb wneud hynny ac yn gallu gwerthfawrogi hynny. Os ydych chi am fod yn fwy cynhyrchiol i eraill beth am dreulio peth amser yn gwneud gwaith elusennol.

  Cassie Lopez
  Cyfrannu Car
  Olwynion ar gyfer Dymuniadau

 3. 3

  Rydw i mewn gwirionedd wedi cymryd rhan deirgwaith yn gwneud gwaith gwirfoddoli i rai elusennau nad ydw i am sôn am yr enwau. Mae'r teimlad yn beth cyffredin ychwanegol ac yn foddhaol i raddau helaeth. Nid oes arian yno ac ni ddylech ei ddisgwyl yn y lle cyntaf. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n gallu cymryd rhan gan na all pawb wneud hynny ac yn gallu gwerthfawrogi hynny. Os ydych chi am fod yn fwy cynhyrchiol i eraill beth am dreulio peth amser yn gwneud gwaith elusennol.

  Cassie Lopez
  Cyfrannu Car
  Olwynion ar gyfer Dymuniadau

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.