Y Frwydr am Ogoniant Tymor Gwyliau - Google Shopping vs Amazon Product Ads yn Ch4

traffig

Maen nhw'n dweud “rhowch eich arian lle mae'ch ceg.” Wel, gair ar y stryd, ac efallai pob stryd yn y byd, yw mai Google ac Amazon yw eich gwneuthurwyr arian o ran manwerthu ar-lein. Heb os, Google Shopping a Amazon Product Ads yw dau o'r peiriannau siopa cymhariaeth â thâl mwyaf deinamig, trwm eu traffig, sy'n bodoli. Ond mae pawb yn gwybod hynny. Yr hyn nad ydyn nhw'n ei wybod yn ôl pob tebyg yw lefelau tanddaearol y cewri CSE: Y data crai. Y gwirioneddau dadlennol.

Pa CSE oedd y perfformiwr gorau yn Ch4? Strategaeth CPC yn cymharu Google Shopping ac Amazon Product Hysbysebion yn seiliedig ar fetrigau sylweddol fel traffig, cyfradd trosi gyffredinol, a chost gyfartalog fesul clic (CPC). Gadewch i ni edrych.

Traffig

traffig

Peidiwch â dychryn. Nid plymio traffig Amazon yn Ch3 yn unig. A dweud y gwir, digwyddodd y gwrthwyneb yn llwyr. Roedd traffig Google Shopping yr un mor uchel nes bod traffig Amazon yn gymharol gymaint â hynny. Anfonodd Google 144% yn fwy o draffig i fanwerthwyr ar-lein nag a wnaeth Amazon. Mae hynny'n fwy na dwywaith maint y traffig. Mae hwn yn welliant sylweddol i Google o Ch4 2011.

Yn Ch4 2012, anfonodd Google 96% yn fwy o draffig at fasnachwyr nag a wnaeth Amazon. Pam y gwahaniaeth sydyn? Mae CSEs eraill, fel Shopzilla a Shopping.com, yn dal sylw o bwll traffig enfawr Google ac wedi dechrau hysbysebu cynhyrchion ar Siopa. Enillydd y traffig: Siopa Google.

Cyfradd Trosi (CR)

trosi

Yma gwelwn 2 duedd sy'n gwrthdaro. Ers Ch4 2011, mae cyfradd trosi Google Shopping wedi gostwng yn raddol o 3.1% i 2.4% yn Ch4 2012. Dyna gostyngiad o 22.35% mewn blwyddyn. Ar y llaw arall, mae gennym Amazon, y mae ei gyfradd trosi wedi codi'n gyson o 1.8% yn Ch4 2011 i 2.8% yn Ch4 2012. Dyna a Cynnydd o 57.5% mewn blwyddyn.

Pam y gwahaniaeth? Wel byth ers i Google newid i fodel CSE taledig, daeth yn amlwg bod bidiau masnachwyr wedi cael effaith enfawr ar ba mor dda y mae cynhyrchion manwerthwyr yn agored, ac o ganlyniad, eu cyfraddau trosi. Enillydd y gyfradd trosi: Hysbysebion Cynnyrch Amazon.

Cost Gyfartalog y Clic (CPC)

cpc

Mae cost fesul clic yn gysyniad eithaf newydd i Google. Dim ond sawl mis yn ôl y gwnaethant newid yn swyddogol i'r model taledig ym mis Hydref, ac felly gallwn weld, trwy Ch4 2011 - Ch2 2012, nad oes gan Google CPC ar gyfartaledd.

Fodd bynnag, pan ddaeth CPC yn brif gynheiliad gyda'r Google Shopping taledig newydd yn Ch3, cychwynnodd yn is nag Amazon ac arhosodd y ffordd honno trwy gydol Ch4, gan symud o CPC ar gyfartaledd o $ 0.30 i $ 0.31. Mae CPC cyfartalog Amazon wedi cynyddu rhywfaint dros y flwyddyn ddiwethaf, gan ddechrau ar $ 0.33 yn Ch4 2011 a chynyddu i $ 0.41 yn Ch4 2012. Yr hyn a welwn yma yw bod CPC cyfartalog Google 32.5% yn rhatach nag Amazon yn Ch4 2012. Enillydd y CPC: Siopa Google.

Casgliad

Er mai'r gwir amdani yw nad wyf hyd yn oed wedi edrych ar fetrigau arwyddocaol eraill fel cost gwerthu (COS), refeniw, ac ymatebolrwydd injan, Google Shopping yw'r un o hoelion wyth yma o hyd. Yn yr adroddiad llawn (i'w ryddhau ar y Blog Strategaeth CPC yr wythnos nesaf), mae Google wedi cadarnhau ei hun fel y CSE am y tro cyntaf yn Ch4 er mai ef yw'r injan ieuengaf â thâl.

Beth mae hyn yn ei olygu i fanwerthwyr? Dylai eich strategaeth tymor siopa gwyliau, y dylech chi fod yn ei pharatoi nawr, ganolbwyntio i raddau helaeth ar Google Shopping oherwydd dyma'r cystadleuydd a'r gwneuthurwr arian difrifol yn ystod y gwyliau.

2 Sylwadau

  1. 1

    Hyd yn oed os yw hysbysebion Google Shopping yn edrych yn well ac yn dal fy sylw, mae gen i gyfrif Amazon wedi'i sefydlu ac mae'r prisiau'n rhatach ar y cyfan (9 gwaith allan o 10 am yr hyn rydw i wedi'i brynu) .. 2 glic ac mae yn y post.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.