ABCs Presenoldeb Ar-lein

iStock 000002038361Small

Heddiw, rwy'n siarad mewn digwyddiad o'r enw Dominate Your Destiny. Pwrpas y digwyddiad yw grymuso entrepreneuriaid busnes ifanc i fod yn gyfrifol am eu busnes. Mae'r digwyddiad yn gymysg â gwersi bywyd yn ogystal â rhwydweithio busnes ac arferion gorau. Fel enghraifft, mae ffrind da, Victoria Finch, yn rhanbarth arbenigwr credyd a siaradodd ar ddeall eich statws credyd (sy'n eithaf cyfareddol) a sut i gymryd rheolaeth arno.

Roeddwn i eisiau agor llygaid pobl i'r holl dechnolegau ac awgrymiadau ar ddatblygu presenoldeb ar y we. Nid yw'r mwyafrif o gwmnïau'n manteisio ar lawer o'r offer a'r llwyfannau sydd ar gael o hyd - ac anaml y bydd y mwyafrif ohonynt yn costio dim ond peth amser i'w weithredu. Mae hefyd yn bwysig bod pobl yn cydnabod bod eu presenoldeb ar y we yn werthwr rhithwir iddynt - bod mewn lleoliadau lle na allant fod pan fydd pobl eu hangen.

Mae elw gwych ar fuddsoddiad ar wneud eich presenoldeb ar y we ddim sugno. Dyma'r ABCs rydw i wedi'u llunio (a byddaf yn siarad amdanynt yn yr awr nesaf: