7 Arfer Cymhwysiad Gwe 2.0 Llwyddiannus

Depositphotos 19720149 s

Ysgrifennodd Dion Hinchcliffe erthygl wych yn Ajax Developers Journal, dyma fy hoff ddyfyniad:

Hanfodion Leveraging Web 2.0

  1. Rhwyddineb Defnyddio yw nodwedd bwysicaf unrhyw Wefan, cymhwysiad Gwe, neu raglen.
  2. Agorwch eich data cymaint â phosibl. Nid oes dyfodol mewn celcio data, dim ond ei reoli.
  3. Ychwanegwch ddolenni adborth yn ymosodol at bopeth. Tynnwch y dolenni allan nad ydyn nhw fel petaent o bwys a phwysleisiwch y rhai sy'n rhoi canlyniadau.
  4. Cylchoedd rhyddhau parhaus. Po fwyaf yw'r rhyddhau, y mwyaf anhylaw y daw (mwy o ddibyniaethau, mwy o gynllunio, mwy o aflonyddwch.) Twf organig yw'r mwyaf pwerus, addasol a gwydn.
  5. Gwnewch eich defnyddwyr yn rhan o'ch meddalwedd. Nhw yw eich ffynhonnell fwyaf gwerthfawr o gynnwys, adborth ac angerdd. Dechreuwch ddeall pensaernïaeth gymdeithasol. Rhowch y gorau i reolaeth nad yw'n hanfodol. Neu mae'n debyg y bydd eich defnyddwyr yn mynd i rywle arall.
  6. Trowch eich cymwysiadau yn blatfformau. Fel rheol mae gan gais un defnydd a bennwyd ymlaen llaw, mae platfform yn cael ei ddylunio i fod yn sylfaen i rywbeth mwy. Yn lle cael un math o ddefnydd o'ch meddalwedd a'ch data, efallai eich bod chi'n gannoedd neu filoedd ohonyn nhw.
  7. Peidiwch â chreu cymunedau cymdeithasol dim ond i'w cael nhw. Nid ydyn nhw'n eitem rhestr wirio. Ond grymuso defnyddwyr sydd wedi'u hysbrydoli i'w creu.

Byddwn yn ychwanegu un eitem arall, neu'n ehangu ar 'Rhwyddineb Defnydd'. O fewn Rhwyddineb Defnydd mae 2 gydran:

  • Defnyddioldeb - dylai'r fethodoleg y mae'r defnyddiwr yn ei chymryd i gyflawni tasgau fod yn naturiol ac ni ddylai fod angen hyfforddiant gormodol arni.
  • Dyluniad gwych - mae'n gas gen i gyfaddef hyn, ond bydd dyluniad eithriadol yn helpu. Os oes gennych gais am ddim, efallai nad yw mor bwysig; ond os ydych chi'n gwerthu gwasanaeth, yna mae'n ddisgwyliad o gael graffeg braf a chynllun tudalennau.

Trowch eich cais yn blatfformau ac mae cylchoedd rhyddhau parhaus yn addas ar gyfer technoleg 'teclyn, ategyn neu ychwanegiad'. Os oes ffordd o adeiladu cyfran o'ch cais sy'n caniatáu i eraill ymgorffori ynddo, rydych chi'n mynd i sbarduno datblygiad ymhell y tu hwnt i furiau eich cwmni.

Nid wyf yn siŵr fy mod yn cytuno â 'Agorwch eich data' ond rwy'n cytuno â sbarduno'ch data. Gall data agored yn yr oes sydd ohoni fod yn hunllef preifatrwydd; fodd bynnag, mae trosoledd data y mae eich defnyddwyr yn ei gyflenwi yn ddisgwyliad. Os gofynnwch imi sut yr wyf yn hoffi fy nghoffi, gobeithiaf y tro nesaf y byddaf yn cael coffi, dyna'r ffordd yr wyf yn ei hoffi! Os nad ydyw, peidiwch â gofyn imi yn y lle cyntaf!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.