Y 5 Camgymeriad Marwol o Reoli Cynnyrch

MarwolRydw i wedi bod yn gweithio ddydd a nos am yr ychydig wythnosau diwethaf. Mae wedi bod yn anodd, yn enwedig gan fod gen i nifer o brosiectau ochr yr oeddwn wedi ymrwymo i weithio arnynt. Dwi wedi blino'n lân ... un noson yr wythnos hon des i adref ac es i'r gwely a deffro 12 awr yn ddiweddarach. Rwy'n eithaf sicr fy mod wedi dal annwyd a gwrthododd fy nghorff ef oherwydd nad oedd gen i amser i disian. Nid yw'r materion gwaith yn gymhleth o gwbl, yn syml, ni wnaethom roi sylw i'n cwsmeriaid.

Mae'n swnio fel ateb syml, ond pam mae pobl yn ei anwybyddu trwy'r amser? Rwy'n credu bod sawl rheswm:

 1. Nid ydych chi'n talu sylw i'r llu, rydych chi'n talu sylw i'r lleisiau uchel. Gall hyn ddylanwadu ar eich penderfyniadau i ymgorffori newid eang nad yw'n angenrheidiol nac y gofynnir amdano gan y llu. Y perygl yma yw eich bod yn nodi, “Gwrandewais ar y cwsmer”. Y broblem yw na wnaethoch chi wrando ar y cwsmerS.
 2. Rydych chi'n credu, ym mhob didwylledd, eich bod chi'n gweithredu cynllun sy'n dda i'r cwsmer. Mae eich bwriad yn dda. Roedd eich calon yn y lle iawn. Y broblem yw na wnaethoch chi wirio gyda nhw yn gyntaf. Y gwir yw y byddwch chi byth deall yn iawn yr hyn y mae cwsmeriaid yn ei wneud gyda'ch cynnyrch - yn enwedig wrth i'ch sylfaen dyfu yn esbonyddol o ran maint.
 3. Rydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod yn well. Am ryw reswm, rydych chi wedi derbyn eich swydd fel awdurdod fel cydnabyddiaeth o'ch arbenigedd mewn maes penodol. Felly rydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod beth sydd ei angen ar y cwsmer a'i eisiau.
 4. Nid ydych chi'n canolbwyntio ar y broblem, rydych chi'n canolbwyntio arni rhai datrysiad heb ddiffinio'n llawn beth oedd y broblem. Neu, rydych chi'n colli safle'r broblem wrth i chi barhau i ehangu'r datrysiad.
 5. Nid ydych chi'n ymladd dros eich cwsmeriaid. Rydych chi'n caniatáu i atebion gael eu hadeiladu a'u hintegreiddio yn seiliedig ar gasgliad o ddatblygwyr a gweithwyr proffesiynol hynod dalentog. Maen nhw'n dylanwadu ar eich barn chi ... a gall yr hyn maen nhw'n ei awgrymu wneud synnwyr mewn gwirionedd. Y broblem yw ei fod yn gwneud synnwyr yn fewnol, ond nid i'r cwsmer.

Unwaith eto, mae'n ymddangos bod y rhain yn gamgymeriadau eithaf hawdd i'w hosgoi. Fodd bynnag, yng nghanol prysurdeb cwmni gyda gweithwyr gwych ac atebion gwych, mae mor hawdd colli safle'r cwsmer. Os gwnewch chi hynny, bydd y boen yn gyflym ac yn anghyfforddus iawn.

Un sylw

 1. 1

  Post rhagorol Doug - fe wnaethoch chi grynhoi hyn yn eithaf braf.

  Mae # 1 yn rhywbeth sydd bob amser wedi bod yn anodd imi ei ymladd. Yn enwedig gyda fy apiau fel FormSpring a Ponyfish, lle mae gen i lawer o wahanol gwsmeriaid sy'n caru'n dawel y ffordd y mae nodwedd yn gweithio, ond mae defnyddiwr uchel iawn yn fy argyhoeddi i'w newid.

  Wrth gwrs, rwyf hefyd yn gweld hyn yn aml ar brosiectau datblygu arfer lle mai rheolwr yw'r llais uchel sydd eisiau i X fod yn Y, ond mae'r defnyddwyr “go iawn” sy'n gweithio i'r rheolwr yn daer eisiau gweiddi mewn anghytundeb.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.