4 Mantais Micro-Dylanwadwyr

Micro-ddylanwadwyr

Wrth i farchnata dylanwadwyr aeddfedu ac esblygu, mae brandiau bellach yn fwy ymwybodol nag erioed o fanteision chwyddo negeseuon ymhlith cynulleidfaoedd llai wedi'u targedu. Rydyn ni wedi rhannu a cymhariaeth dylanwadwyr (macro / mega) yn erbyn micro-ddylanwadwyr yn flaenorol:

  • Dylanwadwr (Macro / Mega) - mae'r rhain yn bobl fel enwogion. Mae ganddyn nhw ddilyniant mawr a gallant ddylanwadu ar bryniannau, ond nid yw o reidrwydd mewn diwydiant, cynnyrch neu wasanaeth penodol.
  • Micro-ddylanwadwr - mae'r rhain yn bobl a allai fod â dilyniant llawer is, ond maent yn ymgysylltu'n fawr ac mae ganddynt ddylanwad mawr ar y dilynwyr sydd ganddynt. Gall enghraifft fod yn weithiwr proffesiynol gwerthu eiddo tiriog sy'n cael ei ddilyn gan lawer o asiantau.

Micro-ddylanwadwyr cynnig y cyfuniad perffaith o agosrwydd, hygrededd, ymgysylltu, a fforddiadwyedd ac yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd gyda macro-ddylanwadwyr ac enwogion, mae'r cynnwys y maent yn ei gynhyrchu yn atseinio â'u cynulleidfa oherwydd eu bod yn drosglwyddadwy.

Yr infograffig, a grëwyd gan ein cleient, platfform marchnata dylanwadwyr SocialPubli.com, yn tynnu sylw at y pedair mantais allweddol o weithio gyda'r 'gynffon hir' bondigrybwyll marchnata dylanwadwyr:

  • Mae gan ficro-ddylanwadwyr fwy o hygrededd - maent yn wybodus ac yn angerddol am y gilfach benodol y maent yn ei chwmpasu, ac oherwydd hyn, fe'u gwelir fel arbenigwyr a ffynonellau gwybodaeth dibynadwy.
  • Mae Micro-Dylanwadwyr yn cael ymgysylltiad uwch - mae'r cynnwys y mae micro-ddylanwadwyr yn ei gynhyrchu yn atseinio â'u cynulleidfa oherwydd eu bod yn drosglwyddadwy. Mae astudiaethau'n dangos, wrth i gyfrif dilynwyr gynyddu, bod cyfraddau ymgysylltu yn gostwng
  • Mae gan ficro-ddylanwadwyr fwy o ddilysrwydd - oherwydd bod ganddyn nhw wir ddiddordeb yn eu cilfach, mae micro-ddylanwadwyr yn cynhyrchu cynnwys sy'n fwy personol a dilys.
  • Mae Micro-ddylanwadwyr yn fwy cost-effeithiol - mae micro-ddylanwadwyr yn fwy fforddiadwy nag enwogion neu fega-inflencers gyda miliynau o ddilynwyr.

Dyma'r ffeithlun llawn:

Grym Micro-Infograffig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.