Diolch, Squidoo! (Shoemoney cymryd sylw)

sgwidŵ

Y penwythnos hwn cefais fy syfrdanu gan sbam sylw blog amlwg ... yr URL cyrchfan oedd a Squidoo lens. Os oes un person ar y cyfandir hwn na all sefyll Sbam, mae'n debyg Seth Godin, Awdur Marchnata Caniatâd a sylfaenydd Squidoo.

Nodyn i Sbamwyr: Mae'n debyg nad Squidoo yw'r lle gorau i sefydlu siop.

Beth bynnag, fe wnes i ollwng nodyn braf i Squidoo fy mod i wedi adolygu'r lens dan sylw ac yn teimlo bod sbamiwr ar ei bwrdd. Heddiw (mae'n ddydd Llun), cefais nodyn caredig gan y tîm yn Squidoo eu bod yn edrych ar lensys yr aelodau ac roedd yn amlwg ei fod wedi'i sefydlu fel ffrynt ar gyfer marchnata cysylltiedig a gafwyd gan Spam. Fe wnaethant analluogi'r cyfrif. Fe wnes i wirio ac mae wedi mynd.

Yr wythnos diwethaf, mae’n debyg ichi glywed y “mawr i’w wneud” am Shoemoney yn cael ei ollwng o MyBlogLog ar ôl postiodd IDau Defnyddiwr aelodau eraill ar ei wefan… Diffyg ym model preifatrwydd MBL. Mae Shoemoney wedi cael ei adfer ers hynny ar ôl nodyn gan MBL ar eu blog am y digwyddiad a'r adlach.

Dyma fy cymryd. Nid oes gennyf unrhyw beth yn erbyn Shoemoney ac yn sicr nid oes gennyf unrhyw beth yn erbyn MyBlogLog. Mae MyBlogLog wedi bod yn fendith i'm blog ac eraill am yr amlygiad y mae wedi'i ennill inni. Fodd bynnag, byddwn yn dweud hyn ... Credaf yn onest, pan ollyngwyd Shoemoney, mai oherwydd MBL yn poeni am breifatrwydd blogwyr eraill wrth i Shoemoney bostio 3 ID yn gyntaf ac yna ychwanegu rhywfaint mwy.

Nid wyf yn credu hynny MBL wedi cael dewis ... pa mor bell oedd Shoemoney yn mynd i fynd? A oedd yn mynd i roi cant allan yna? Mil? A oedd wedi ysgrifennu rhyw fath o sgript pigiad SQL lle'r oedd yn lawrlwytho'r gronfa ddata o IDau? MBL siawns nad oedden nhw'n gwybod felly fe wnaethon nhw ei dorri i ffwrdd ... yn gyflym. Roedd hynny'n dda i bob un ohonom.

Nid oedd yn ymwneud â chosbi Shoemoney, roedd yn ymwneud â'n hamddiffyn. Onid yw hynny'n beth da? Onid dyna'r hyn yr ydym ei eisiau? O fewn awr, cychwynnodd gwerthwr amddiffyniad a allai fod wedi rhwystro ymosodiad diogelwch.

… Yn ôl i Squidoo, Shoemoney - sylwch:

Adroddais fater i gwmni a rhoddais amser iddynt ymateb ac ymateb. Derbyniais e-bost cadarnhau a ddiolchodd imi am ddod ag ef i’w sylw, fe wnaethant ymchwilio i’r mater, ac fe wnaethant addo ei ddatrys mewn modd amserol. Pan gyrhaeddais adref heddiw, gwiriais ac roedd y defnyddiwr a'u lensys wedi diflannu.

Gyda hynny mewn golwg, pan ddewch o hyd i dwll diogelwch neu broblem gyda chynnyrch, mae'n ddyledus ar eich cyd-ddefnyddwyr i riportio'r wybodaeth mewn modd amserol a rhoi amser iddynt ymateb. 20/20 yw Hindsight, ond byddwn wedi parchu Shoemoney lawer mwy pe bawn i wedi darllen ar y Pererin Marchnata blog bod Shoemoney wedi gweithio gyda MyBlogLog i blygio twll diogelwch y noson gynt.

Gallai Shoemoney fod wedi riportio'r datblygiad arloesol, fel y gallai MBL a gallent fod wedi sôn bod llai nag awr o amser yr adroddiad hyd amser y cywiriad. Os nad ydyn nhw'n ymateb, yna eu grilio'n llwyr! Ond peidiwch â phostio'r bwlch, eu grilio, ac aros i weld beth sy'n digwydd. Mae hynny'n ofnadwy i bawb.

Trwy riportio’r mater ac aros am yr ymateb, byddai wedi achosi llawer llai o aflonyddwch, wedi osgoi boicot, wedi osgoi sylw gazillion ar draws sawl blog, a byddai wedi arbed y defnyddwyr hynny rhag i’w ID gael ei arddangos… buddugoliaeth i bawb. Byddwn wedi diolch i Shoemoney a byddwn wedi diolch MBL. Byddai wedi dangos bod y ddau ohonyn nhw'n edrych allan amdanoch chi a fi.

O ie ... diolch, Gil (o Squidoo). Diolch, Seth! Rwy'n gwerthfawrogi ichi gymryd yr amser i gywiro'r mater hwn ac edrych allan amdanom i gyd.

PS: Nid wyf yn edrych am ryfel fflam i ddechrau. Rwy'n parchu Shoemoney - mae'n uwch-bwer blogiwr gyda dilyniant anhygoel. Mae'n dalentog ac wedi bod yn llwyddiannus iawn. Rwy'n gobeithio cael hanner yr amlygiad y mae wedi'i gael un diwrnod. Rwyf am roi fy marn allan yna a gobeithio ei fod yn ail-ystyried y dull pan fydd rhywbeth fel hyn yn digwydd yn y dyfodol. Diau y bydd yn dod o hyd i broblemau ychwanegol gyda cheisiadau eraill ... edrychaf ymlaen ato yn cynorthwyo i amddiffyn pob un ohonom!

4 Sylwadau

 1. 1

  Fel rheol, dwi ddim yn cymryd rhan mewn fflamau ... gormod o sinc amser a dim llawer o elw yn hynny =)

  Rydych chi'n colli llawer o'r hanes a'r pethau sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni ond roedd y peth mybloglog felly yr wythnos diwethaf 😉

 2. 2

  Jeremy,

  Diolch am ymweld! Rwy'n ei werthfawrogi'n fawr ac rydych chi'n llygad eich lle - dim ond trydydd parti ydw i i hyn felly mae'n bosib bod fy nghanfyddiad allan o wac.

  Rwy'n gwerthfawrogi'r ffaith nad ydych chi'n cymryd rhan mewn rhyfeloedd fflam, rwy'n parchu blogwyr sy'n osgoi gwrthdaro (ac yn bendant nid dyna bwynt hyn).

  Edrychaf ymlaen yn syml at well cyfathrebu rhwng cynhyrchion a phobl, gan ysgogi blogiau a bwlpudau bwli yn briodol, a rhoi budd yr amheuaeth i bobl wneud yn iawn.

  Fe wnaethoch chi grilio MBL yn eithaf da am ychydig yno. Rwy'n gobeithio bod pethau ar y trothwy.

  Diolch eto am ymweld! Gobeithio y dewch yn ôl.

  Regards,
  Doug

 3. 3

  Gellid dosbarthu'r dyn hwnnw fel y camgymeriad gwirion mwyaf. Weithiau bydd y pethau bach hynny nad ydyn ni'n meddwl amdanyn nhw'n dod yn ôl i'n hysbrydoli. Dim sylw pellach oherwydd yr hurtrwydd dan sylw… ..

 4. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.