Blogger Diolch yn fawr! Camau Cwyno DMCA

DMCA

dwyn-cynnwys.pngYn gynharach yr wythnos hon, sylwodd rhai ohonoch fy mod wedi mynd ar ôl blogiwr a oedd yn dwyn cynnwys ohono Martech Zone. Ar adegau, mae hyn yn digwydd wrth i rywun gyffroi a phenderfynu eu bod yn gwneud ffafr i mi trwy estyn fy nghynulleidfa. Nid felly. Fe wnaeth y joker hwn hyd yn oed gyhoeddi'r post ar safle trydydd parti gyda'i enw ei hun fel yr awdur. Ddim yn dderbyniol.

Postiodd y boi hwn y post wedi'i ddwyn ar ei flog blogiwr. Nid oedd hynny'n beth craff, gan fod Blogger yn cydymffurfio â nodiadau cymryd i lawr Deddf Hawlfraint Millenium Digidol (DMCA). Llenwais ffurflen Blogger a chefais rybudd heddiw eu bod wedi cael gwared ar y cynnwys a gafodd ei ddwyn.
blogiwr-dmca.png

Rwy’n ddiolchgar iawn o gefnogaeth Blogger ar hyn!

Sut i Baratoi ar gyfer Dwyn Eich Cynnwys

Mae'n bwysig nodi fy mod i'n gadael llwybr briwsion bara yn bwrpasol yn fy mhostiadau blog. Anaml iawn y bydd y lladron hyn yn ailysgrifennu neu'n copïo'r cynnwys a'i gludo. Yn lle hynny, maen nhw'n ysgrifennu algorithmau ac yn cydio yn eich porthiant RSS ac yn syml yn ei wthio allan i'w blog. Y rhan fwyaf o'r amser mae hyn yn digwydd, nid yw'r blogiwr yn ymwybodol. Dwi yn. Un o'r rhesymau y datblygais y Ategyn PostPost oedd er mwyn i mi allu golygu ac ychwanegu cynnwys at fy nhroedyn. Mae gan bob post ar fy mhorthiant RSS ryw fath o ddolen yn ôl i'm blog.

Nesaf, sefydlais Rhybuddion Google gyda fy mharth fel y term chwilio (yn ogystal â rhai eraill ni allaf ddweud wrthych amdanynt). Nawr - bob tro mae rhywun yn cysylltu â fy mlog, rwy'n cael rhybudd e-bost gyda thalp o'r post. Gellir ei adnabod ar unwaith wrth ddarllen fy nghynnwys yng nghorff y rhybudd.

Ewch i ryfel

Efallai mai un o'r pethau sneakiest rwy'n ei wneud yw fy mod yn prynu delweddau ar unwaith gan iStockPhoto ar gyfer fy holl swyddi ar gyfer yr wythnos neu ddwy nesaf. Ers i mi dalu am y lluniau, mae'n gyfreithiol i mi eu defnyddio ond neb arall. Os ydych chi'n ddigon gwirion i fod yn dwyn fy nghynnwys, mae'n debyg eich bod chi'n cyhoeddi'r delweddau hyn a brynwyd hefyd. Nawr mae gen i gorfforaeth fawr yn uffernol o ymladd yn erbyn dwyn hawlfraint ar fy ochr. Cyn gynted ag y gwelaf y swyddi'n cael eu cyhoeddi, rwy'n cysylltu â chefnogaeth drwodd iStockPhoto ac adrodd am bob un o'r pyst, y delweddau, eu ffynhonnell a'u bod wedi cael eu dwyn.

I fod yn onest, dwi ddim yn siŵr a yw iStockPhoto wedi mynd ar drywydd unrhyw un o'r achosion ... mae pob un ohonyn nhw wedi tynnu'r swyddi i lawr pan rydw i wedi dod o hyd iddyn nhw a dweud wrthyn nhw. Mae rhywfaint o bleser bach euog ynddo o hyd i mi, serch hynny. Nid wyf am fod ar ochr anghywir siwt hawlfraint gyda iStockPhoto. Mae ganddyn nhw bocedi dwfn a llawer o gyfreithwyr.

Dywedwch wrth eu Ffrindiau

Dwi ddim yn dawel am y peth. Rwy'n gwneud a Whois.net edrych i adnabod y cwmni cynnal a'r person sy'n berchen ar y wefan. Byddaf yn ceisio cysylltu â'r person yn uniongyrchol ar y dechrau. Yna mae'r e-byst yn mynd allan i'r cwmni cynnal, mae tweets yn mynd yn ddig, ac mae negeseuon Facebook Wall yn cael eu postio. Ni fyddaf yn stopio nes i mi ddechrau cael ymatebion yn ôl.

Fel y dywedais o'r blaen, nid wyf erioed wedi gorfod mynd y tu hwnt i'r pwynt hwn. Mae siawns bob amser y bydd rhywun yn dwyn fy nghynnwys ac yn alltraeth, yn gudd, a bron yn amhosibl mynd ar ôl. Fe wnaf fy ngorau i'w riportio i'r peiriannau chwilio ar y pwynt hwnnw, ond NI fyddaf yn gadael iddynt ddianc ag ef. Ni ddylech chwaith!

3 Sylwadau

 1. 1

  Mae hon yn swydd wych!

  Ond roeddwn yn pendroni a allech gynnig rhywfaint o gyngor imi ar sefyllfa anodd ond tebyg.

  Gadewch i ni ddweud bod pobl yn postio'ch delweddau a'ch lluniau sgrin o'ch delweddau ar fwrdd delweddau anhysbys (darllenwch: 4chan.org), sy'n enwog am beidio â gofalu am unrhyw beth. Sut y byddwn i'n mynd ati i gael gwared â'r stwff hwnnw os nad ydw i hyd yn oed yn gwybod pwy yw'r hec yn ei bostio?

 2. 2

  Helo Festher,

  Fe allech chi wneud cwpl o bethau:
  1) Dyfrnodwch eich delweddau. Rhowch nodyn arnyn nhw sy'n dweud enw'ch cwmni neu'ch gwefan. Cymerwch gip ar wefannau fel iStockphoto ac fe welwch hyn.
  2) Mae'n amlwg yn rheolau 4chan yr ymdrinnir yn ddifrifol â throseddau. Byddwn yn cysylltu â nhw trwy eu tudalen gyswllt http://www.4chan.org/contact - os nad ydyn nhw'n ymateb, anfonwch negeseuon atynt trwy Twitter neu ble bynnag arall y gallwch.
  3) Ymdrech olaf y ffos: Gallwch eu siwio. Yn enwedig os nad yw'r wefan yn dramor a'i pherchnogion yn hysbys, ewch ar eu hôl.

 3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.