Hapus #tweetsgiving a #indytweetsgiving

4445_1006615424545_1799710283_8882_807359_n.jpg Wrth imi edrych yn ôl ar y flwyddyn ddiwethaf, nid yw'n ddim llai na rhyfeddol. Nid gwyliau o gwbl yw Diolchgarwch mewn gwirionedd heb ddiolch yn gyntaf i Dduw ... diolch i Dduw! Rydych chi wir wedi fy mendithio i a fy nheulu eleni. Fy mab a merch yw'r anrhegion mwyaf a gefais erioed yn fy mywyd. Nid fi yw'r tad gorau yn y byd bob amser - weithiau'n colli cyfleoedd oherwydd busnes - ond ni all dynnu oddi wrth sut rwy'n teimlo. Pe bawn i'n colli'r cyfan yfory, byddai fy mhlant yn dal i gadw gwên ar fy wyneb.

Ffrindiau Diolch

Dechreuais ysgrifennu rhestr o'r bobl a'r busnesau i ddiolch eleni ac roedd yn onest wedi dychryn yr heic allan ohonof ... ar ôl tua 50, dechreuais chwysu y byddwn yn anghofio rhywun! Mae yna grŵp craidd o ffrindiau rydw i'n gweithio gyda nhw y mae'n rhaid i mi sôn amdanyn nhw, gan gynnwys Adam Small o Symudol Cysylltiol, Mark Ballard o Rhisgl Mallard a Jason Carr o Cwpan y Bean. Fe wnes i weithio gyda'r dynion hyn bob dydd dros yr ychydig fisoedd diwethaf ac fe wnaethant fy nghalonogi, rhoi amser caled imi, ac fy annog i wneud yn fwy ac yn well. Amgylchynwch eich hun gyda phobl dda a byddwch bob amser yn llwyddiannus.

PS: Mae Mark yn symud yn ôl i San Diego ar ôl Diolchgarwch. Bydd Mark yn cael ei golli ac mae'n ddrwg gen i na allem gael ei fusnes i fyny ac yn llwyddiannus yma yn Indianapolis ... mae wedi bod yn flwyddyn arw i ormod.

Ddarllenwyr Diolch!

Fel bob amser, nid yw blog yn llawer o gyfrwng oni bai bod pobl yn gwrando ac yn cymryd rhan. Rwy'n ddiolchgar am ddarllenwyr cynyddol Martech Zone ac ar gyfer y blogwyr newydd sydd wedi darparu rhai swyddi o safon a gwahanol leisiau yma.

Cydweithwyr Diolch

Ni allaf wneud y swydd hon heb ddiolch i Chris Baggott a Compendiwm. Ni fyddwn wedi gallu lansio'r busnes hwn heb y gefnogaeth y maent wedi'i darparu. Diolch i Kyle Lacy am y cyflwyniad i Wiley sydd wedi troi wedyn yn llyfr rwy'n ei ysgrifennu. Ac, wrth gwrs, diolch i Gwlanen Chantelle am fy nghynorthwyo i ysgrifennu'r llyfr!

Ac yn olaf

Diolch i Ryan Cox a roddodd y syniad hwn allan i bobl i godi arian ar gyfer #tweetsgiving. Mae TweetsGiving yn ddathliad byd-eang sy'n ceisio newid y byd trwy bŵer diolchgarwch.

Tachwedd 24? 26, 2009, bydd y digwyddiad 48 awr hwn a grëwyd gan Newid Epig di-elw yr Unol Daleithiau yn annog cyfranogwyr i fynegi eu diolch gan ddefnyddio offer ar-lein ac mewn digwyddiadau byw. Gwahoddir gwesteion i roi i achos cyffredin mewn digwyddiadau a gynhelir ledled y byd er anrhydedd i'r bobl a'r pethau sy'n eu gwneud yn ddiolchgar.

I'r rhai ohonoch yn Indianapolis, stopiwch heibio Scotty's Brewhouse heno yn Downtown Indianapolis lle mae rhywfaint o arian yn mynd i gael ei godi.

5 Sylwadau

  1. 1

    Diolch yn fawr am gymryd rhan Doug! Fel y dywedasoch, yn anad dim rydym yn diolch i Dduw. Ond yr un mor bwysig, mae ffrwyth ein cred yn Nuw a gwaith caled yn profi i ni yn barhaus pam ein bod mor fendigedig a dylem fod yn ddiolchgar! Rwy'n gwerthfawrogi eich cyfeillgarwch, cefnogaeth a'ch cefnogaeth bellach gyda #indytweetup #indytweetsgiving #tweetsgiving! Rydych chi'n ddyn ymhlith bechgyn, ac rwy'n ddiolchgar iawn!

  2. 2
  3. 3

    Rwy'n gyd-flogiwr ar ymgyrch #tweetsgiving eleni. Fe wnes i fwynhau'ch post, yn enwedig y llun ohonoch chi gyda'ch plant. Mae'n edrych fel eu bod nhw'n eithaf balch o'u tad! Gobeithio y cewch chi Ddiolchgarwch hyfryd!

  4. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.