Templedi Ar Gyfer Pob Neges Testun y Gallech Eu Angen ar gyfer Eich Busnes

Templedi Neges Testun

Mae fel botwm hawdd modern. Ac eithrio ei fod yn gwneud popeth na allai teclyn swyddfa'r oes ddoe.

Mae negeseuon testun yn ymwneud â ffordd mor syml, syml ac effeithiol o gyflawni bron unrhyw beth ym myd busnes heddiw. Mae awduron o Forbes yn galw marchnata negeseuon testun y ffin nesaf. A dyma'r un nad ydych chi am ei golli oherwydd mae pwysigrwydd symudol yn nhirwedd marchnata digidol heddiw o'r pwys mwyaf.

Dengys astudiaethau bod 63% o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn cadw eu teclynnau wrth law 93% o'r amser y maent yn effro. Ac 90% o'r amser, bydd person yn darllen testun ychydig cyn pen tri munud ar ôl ei dderbyn

Enghreifftiau Marchnata Negeseuon Testun

Mae dewis trosoledd y gwirioneddau hyn gydag ymgyrch neges destun effeithiol yn fusnes craff.

Mae'n debygol eich bod wedi gweld dwsinau o enghreifftiau o gwmnïau go iawn yn defnyddio marchnata SMS mewn un daith i'r ganolfan heb sylwi arni o reidrwydd. Gan ei fod yn gweithio i fwyafrif mor helaeth o fusnesau, mae ym mhopeth o fanwerthwyr dillad a siopau canhwyllau i siopau coffi a chiosgau ffôn symudol.

Mae Polo Ralph Lauren yn rhoi marchnata negeseuon testun ar waith gyda'i cyntaf i wybod dynesu. Cwsmeriaid sy'n cofrestru ar eu cyfer Polo Ar Fynd gall cynigion arbennig hefyd ddewis dod i wybod am werthiannau a newydd-ddyfodiaid.

Clwb Testun Polo

Mae'n debyg bod y ganolfan ei hun yn defnyddio marchnata negeseuon testun i gyfathrebu cynigion arbennig tebyg a rhoi gwybod i gwsmeriaid am ddigwyddiadau a gwerthiannau. Mayfair Mall yn Milwaukee, Wis., yn croesawu gwesteion i'w ganolfan a'i wefan gydag anogaeth i Ymunwch â'r Clwb i ddysgu am unrhyw beth o ostyngiadau i aelodau yn unig i agor siopau newydd a'r tueddiadau diweddaraf.Clwb Testun Mayfair Mall

Templedi ar gyfer Pob Angen Busnes

Yn y cyfamser, a astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan y Bwrdd Amgen, canfu fod 19 y cant o berchnogion busnesau bach yn gweithio mwy na 60 awr yr wythnos, a dim ond un o bob pum perchennog busnes bach sy'n gweithio llai na'r wythnos waith safonol 40 awr.

Mewn busnes, mae amser yn werthfawr. Nid oes amheuaeth am hynny. Felly beth pe bai templed ar gyfer hynny bob tro y byddech chi'n penderfynu cychwyn ymgyrch hyrwyddo newydd, anfon nodyn atgoffa apwyntiad neu hysbysu'ch staff am gyfarfod?

Mae'n bosibl cael yr holl dempledi angenrheidiol, wedi'u storio'n dwt mewn un man ar flaenau eich bysedd. Y syniad yw na fyddai’n rhaid i chi gyfansoddi’r neges eich hun, ond yn lle hynny fe allech chi dreulio’r amser hwnnw ar yr hyn rydych chi'n ei wneud orau: adeiladu eich busnes.

Mae'r tîm drosodd yn TextMagic, cwmni SMS swmp, wedi gwneud yr holl waith i chi, gan gynnig pob templed neges destun y gallai fod ei angen arnoch ar gyfer eich busnes gyda'r holl fanylion pwysig yma:

Er enghraifft, dylai neges destun effeithiol gynnwys galwad i weithredu, enw a rhif ffôn yr anfonwr a dolen fer i wefan yr anfonwr (os oes angen).

Awgrymiadau ar gyfer Rhai Mathau o Ymgyrchoedd SMS

Y tu hwnt i'r egwyddorion sylfaenol hynny, dyma beth sydd angen i bob perchennog busnes ei wybod am sawl math o ymgyrchoedd SMS:

  • SMS Marchnata a Hyrwyddo - Dylai negeseuon testun a ddefnyddir ar gyfer marchnata a hyrwyddo fod yn ddigon bachog i alw'r derbynnydd i weithredu wrth greu ymdeimlad o frys ar yr un pryd. Mae'r rhain yn offer effeithiol i gyfathrebu pethau fel prynu un, cael un gwerthiant yn ogystal â sicrhau bod cwsmeriaid yn cael gwybod am ginio arbennig a chwponau, digwyddiadau arbennig neu newidiadau i amseroedd agor neu gau eich busnes.
  • Atgoffa Penodi - Dylai nodyn atgoffa apwyntiad effeithiol gynnwys dyddiad ac amser yr apwyntiad, lleoliad, eich enw (neu enw'r cwmni) a'ch rhif ffôn. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer salonau gwallt, deintyddion, meddygon, banciau, ac unrhyw fusnes arall sy'n seiliedig ar apwyntiadau.
  • Hysbysiadau a Rhybuddion SMS - Dylai hunanesboniadol, hysbysiadau a rhybuddion eithaf gynnwys manylion fel cyfeiriad danfon, amcangyfrif o'r amser cyrraedd, enw'r cwmni, a rhif ffôn. Mae'r negeseuon hyn o gymorth mawr i fanciau, ac i hysbysu cwsmeriaid sydd â gwybodaeth bwysig am statws cyfrif a chwrdd â hysbysiadau newid.
  • Cadarnhadau SMS - Yn wych i'r rhai sy'n teithio'n aml, dylai cadarnhad SMS gynnwys eitem neu ID archebu, enw'r cwmni, dolen fer i wefan y cwmni, a neges ddiolch. Defnyddir y rhain yn aml ar gyfer nodiadau atgoffa hedfan, newidiadau i amseroedd hedfan, archebion gwestai, a chadarnhad taliadau.

O ran gwneud rhywbeth hawdd i'ch busnes, y peth hawsaf y gallwch ei wneud yw clicio anfon.

Mae negeseuon testun yn ymwneud â ffordd mor syml, syml ac effeithiol o gyflawni bron unrhyw beth ym myd busnes heddiw.

A'r arbenigwyr yn TestunMagic eisiau helpu i'w wneud yn offeryn rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer eich busnes, fel y gallwch chi ganolbwyntio ar yr hyn rydych chi'n ei wneud orau. Mae'r cwmni'n cynnig treial am ddim rhag ofn yr hoffech chi ddechrau defnyddio tecstio torfol.

Un sylw

  1. 1

    Diolch am rannu gwybodaeth mor ddefnyddiol. Mae'n wir bod gan bob neges destun fformat unigryw ar gyfer marchnata SMS fel ar gyfer negeseuon cadarnhau mae templedi gwahanol yn gysylltiedig â gwasanaethau testun eraill.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.