Hysbysebion Cyswllt Testun Dethrones Google Adsense (ar fy Mlog)

dolerGoogle Adsense fu'r prif fodd o hysbysebu refeniw ar fy mlog ers ei sefydlu. Mae gen i hefyd Cyffordd Comisiwn hysbysebion yn fy mhorthiant RSS, Kontera hysbysebu cyd-destunol yn fy swyddi, a Hysbysebion Cyswllt Testun. Rwyf hefyd yn cynnal Adolygiadau drwodd Adolygu Fi a hefyd cael yr achlysurol Starbucks rhodd trwy PayPal. Whew!

Ar fis da, efallai y byddaf yn tynnu $ 300 i lawr, ymhell o'r $ 10k + bod John Chow yn tynnu i lawr, ond yn barchus o hyd yn fy marn i. Fe sylwch fod fy nhudalen gartref bron yn lân o'r holl hysbysebion. Fe allwn i roi hysbysebion ym mhobman arno, ond dwi ddim eisiau gwthio hysbysebion ar yr ymwelwyr sy'n dychwelyd i'm gwefan drosodd a throsodd. Yn hytrach, rwy'n defnyddio'r hysbysebion ar gyfer pobl sy'n digwydd dod o hyd i mi yn anuniongyrchol, trwy chwilio a chyfeiriadau.

Google Adsense oedd fy ffynhonnell refeniw fwyaf o bell ffordd ... tan nawr. Hysbysebion Cyswllt Testun wedi dymchwel fy incwm Google Adsense yn hwyr yn swyddogol, serch hynny. Ym mis Mai, gwnes i gwpl o ddoleri. Ym mis Mehefin, fe wnes i gyfateb i'r refeniw bras yr oedd Adsense yn ei gyflenwi - ond doedd gen i ddim Optimeiddiwyd Google Adsense. Ond ym mis Gorffennaf, rwy'n sefyll i ddod â thua dwywaith cymaint i mewn gyda Hysbysebion Cyswllt Testun na gydag Adsense. Waw.

Allwedd i Hysbysebion Cyswllt Testun llwyddiant yw ei fod wedi'i adeiladu ar gyfer blog, nid gwefan. Maent hyd yn oed yn cyflenwi ategyn i ddefnyddwyr WordPress i'w gwneud yn haws fyth. Gall hysbysebwyr brynu 'pyst' yn hytrach na geiriau. Mae hynny'n gyfleustra anhygoel, i'r blogiwr a'r hysbysebwr. Os ydych chi'n ysgrifennu post ar bwnc penodol, onid yw'n anhygoel eich bod chi'n gallu prynu pwnc rydych chi'n gwybod sy'n cefnogi'ch cynnyrch? Cyfle anhygoel.