Profi Arweinyddiaeth gyda Thelathrebu

gliniadur awyr agored

Heno, cwrddais â Pat Coyle ac eraill Smoosiers yn Nhŷ Agored Pat ym Mhencadlys Llai Indiana.

lalitaiv321Un drafodaeth wych a gefais oedd gyda Lalita Amos, Hyfforddwr Arweinyddiaeth ac Arbenigwr Adnoddau Dynol, Cyn-fyfyrwyr Purdue, ac Athro Cysylltiol yn NYU. Cefais y pleser o rannu'r llwyfan gyda Lalita pan siaradais â'r IABC ynghylch defnyddio Rhwydweithiau Cymdeithasol o fewn cwmnïau.

Nododd Lalita fod technoleg mewn gwirionedd yn gorfodi rheolwyr i ddod yn arweinwyr gwell. Un o isgynhyrchion telathrebu yw nad yw rheolwyr yn gallu microreoli, barnu un yn ôl eu golwg na gwrando ar glecs swyddfa i greu argraff ffug. Mae telathrebu yn ei gwneud yn ofynnol i reolwyr gyfathrebu'n effeithiol, rheoli amserlenni yn iawn, ymddiried yn eu gweithwyr, gosod a chynnal cynlluniau a nodau perfformiad effeithiol, yn ogystal â mesur perfformiad eu personél ar eu gwirioneddol perfformiad!

Efallai na fydd unrhyw beth yn rhoi arweinydd gwan dros y dibyn na deddfu rhaglen delathrebu gadarn! Er ei fod yn dod â llu o heriau eraill, gall arweinydd gwych yrru cynhyrchiant anhygoel trwy raglen fel hon, gan wella boddhad a chadw gweithwyr ar yr un pryd. Wrth gwrs, gyda phris nwy yn fwy na $ 4 / gal, mae yna gymhelliant ariannol hefyd.

4 Sylwadau

 1. 1

  Mae'n ymddangos bod yna betruster o hyd i gwmnïau fabwysiadu telathrebu er y profwyd ei fod yn dda i'r amgylchedd, iechyd meddwl gweithwyr, heb sôn am yr oriau a'r rheolaeth y mae gweithiwr yn ei fywyd yn ôl. Efallai bod angen mwy o hyfforddiant i arweinwyr a rheolwyr ar sut i reoli eu gweithlu telathrebu.

  • 2

   Richard,

   Ni allwn gytuno mwy! Siaradais â Lalita am yr union bwnc hwn ac y gallai fod yn 'deilwng o bapur gwyn' rhoi dogfen addysgiadol allan ar fanteision telathrebu yn ogystal â rhai polisïau enghreifftiol, gwybodaeth gyfreithiol, ac ati.

   Diolch!
   Doug

 2. 3

  Nid wyf yn siŵr am yr un hon. Yn fy swydd ddiwethaf, roeddwn yn y swyddfa ac roedd fy rheolwr yn telathrebu. Roedd yn ofnadwy. Roedd ganddi argraff o'r hyn oedd yn digwydd a'r hyn yr oeddwn yn ei wneud nad oedd yn gywir. Rwy'n credu ei bod hi'n ceisio microreoli o bell, ac fe wnaeth fy ngyrru cnau. Pan gyrhaeddodd y pwynt fy mod yn treulio mwy o amser yn ceisio profi fy mod yn gwneud fy swydd na gweithio mewn gwirionedd, rhoddais y gorau iddi.

  • 4

   Nid oedd unrhyw amarch yn golygu, ond efallai bod hynny'n cefnogi'r pwynt cynnar mewn gwirionedd ... bod y math hwn o strwythur mewn gwirionedd yn datgelu'r gwendid mewn rheolwr gwael. Yn anffodus yn y senario hwn chi oedd yr un a gafodd y “pen byr”, ond os oes digon o aflonyddwch ymhlith y milwyr ynglŷn â rhyngweithiad y rheolwr penodol â'r staff, byddai'n agor llygaid yr uwch reolwyr i faterion y rheolwr hwnnw ... ”gan eu gwthio drosodd yr ymyl ”yw'r ymadrodd rwy'n credu a ddefnyddiwyd.
   Gobeithio pan wnaethoch chi adael, roeddech chi'n gallu mynd at rywbeth gwell?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.