Profwch Eich Ffurflenni Cynhyrchu Arweiniol

rhwystredigaeth

Ychydig flynyddoedd buom yn gweithio gyda chleient a fuddsoddodd gyllideb sylweddol gydag asiantaeth frandio i adeiladu presenoldeb gwe hardd newydd. Daeth y cleient atom oherwydd nad oedd yn gweld unrhyw dennyn yn dod trwy'r wefan a gofynnodd inni eu helpu. Gwnaethom y peth cyntaf a wnawn fel rheol, cyflwyno cais trwy eu tudalen gyswllt ac aros am ymateb. Ni ddaeth yr un.

Yna fe wnaethon ni gysylltu â nhw a gofyn i ble aeth y ffurflen gyswllt. Nid oedd unrhyw un yn gwybod.

Cawsom fynediad i'r wefan fel ein bod yn gweld drosom ein hunain lle roedd y ffurflenni a gyflwynwyd iddynt ac mewn sioc o ddarganfod nad oeddent wedi cyflwyno yn unman mewn gwirionedd. Roedd y dudalen gyswllt hardd (a thudalennau glanio eraill) yn ffurflenni ffug a ymatebodd ar y we gyda chadarnhad ond na wnaethant anfon nac arbed y cyflwyniadau yn unrhyw le. Yikes.

Eleni, fe wnaethom gyflogi cleient a daniodd ei asiantaeth farchnata flaenorol am yr un mater. Fe aethon nhw'n fyw a chawson nhw ddim arweiniad am dri mis. TRI MIS. Os mai nod eich marchnata yw caffael arweinyddion neu werthu ar-lein, sut yn y byd ydych chi'n mynd dri mis heb sylwi nad oes unrhyw arweinwyr yn dod drwodd. Os nad ydyn nhw'n rhoi mynediad i ni i'r adroddiadau, rydyn ni'n gofyn i bob cyfarfod sut mae'r genhedlaeth arweiniol yn mynd.

Amser ymateb

Os nad ydych chi'n ymateb mewn pryd i'ch ceisiadau gwe, dyma beth cymhelliant:

  • Mae gennych 100 gwaith y siawns o gysylltu ag arweinydd os byddwch chi'n ymateb o fewn 5 munud yn erbyn 30 munud ar ôl ei gyflwyno.
  • Mae gennych 21 gwaith y siawns o gymhwyso'r arweinydd os byddwch chi'n ymateb o fewn 5 munud yn erbyn 30 munud ar ôl ei gyflwyno.

Rydym yn aml yn profi ein cleientiaid gan ddefnyddio enw a chyfeiriad e-bost bob yn ail, gan gyflwyno cais trwy eu gwefan i weld pa mor hir y cymerodd yr ymateb. Yn amlach na pheidio, mae'n 1 neu 2 ddiwrnod. Ond adolygwch yr ystadegau hynny o InsideSales.com uchod ... os na fyddwch chi'n ymateb a bod eich cystadleuydd yn gwneud hynny, pwy ydych chi'n meddwl a dderbyniodd y busnes?

Ansawdd Ymateb

Rydym yn gweithio gyda chleient e-fasnach lle gwnaethom gais trwy'r wefan. O fewn ychydig oriau cawsom ymateb i'n cwestiwn am eu cynnyrch. Fe wnaethant ymateb gydag un frawddeg, dim personoli, dim diolch, ac - yn anad dim - dim dolenni i gael mwy o wybodaeth na thudalen cynnyrch gwirioneddol y gallai'r ymwelydd ei dilyn a phrynu ynddo.

Os ydych chi'n derbyn cais trwy e-bost neu ffurflen we i'ch cwmni, a ydych chi'n edrych i fyny i weld a yw'r person yn gwsmer amser hir neu'n obaith newydd? A allwch chi eu haddysgu'n ddyfnach ar y mater dan sylw? A allwch chi wneud argymhelliad iddynt ar gynnwys ychwanegol i edrych arno? Neu - hyd yn oed yn well - a allwch chi ddod â nhw yn uniongyrchol i'r cylch gwerthu rywsut? Os gadawsant rif ffôn, beth am eu ffonio a gweld a allwch gau gwerthiant dros y ffôn? Neu os yw trwy e-bost, a allwch roi gostyngiad iddynt ar gynnyrch neu wasanaeth y gallai fod ganddynt ddiddordeb ynddo?

Nid arweinyddion oer mo'r rhain, arweinyddion poeth coch ydyn nhw sy'n cymryd yr amser i gyflwyno eu gwybodaeth bersonol a gofyn i chi am help. Fe ddylech chi fod yn neidio ar y cyfleoedd hyn i'w cynorthwyo a gwneud hyrwyddwr allan ohonoch chi'ch hun!

Profi Awtomataidd

Mae un o'r atebion profi awtomeiddio ffurf we a ddefnyddir yn ehangach ar gael Seleniwm. Gyda'u technoleg, gallwch chi sgriptio cyflwyniad ffurflen we. Mae hyn yn rhywbeth efallai yr hoffech fuddsoddi amser ac ymdrech ynddo, yn enwedig os ydych chi'n gwneud newidiadau safle a thechnoleg yn barhaus. Efallai y bydd cael eich rhybuddio pan nad oes ymateb i dudalen gyswllt neu gyflwyniad ffurflen arweiniol o fewn 5 munud yn strategaeth rydych chi am ei defnyddio yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.