Pwer Aros: Pa mor hir fyddwch chi'n para?

viagra

Mae gan bob cyfrwng a ddewiswch ei fanteision a'i anfanteision - un ohonynt nad yw'n cael ei drafod yn aml iawn yw pŵer aros ymgyrch.

Ysgrifennodd Seth am Reebok ychydig wythnosau yn ôl a sut mae ganddyn nhw ymgyrch gwbl weithredol y maen nhw, yn anffodus, wedi cefnu arni. Derrick Daye sy'n enwebu'r gyfres yn y Y 5 Superbowl Gorau Gorau Hysbysebion erioed! Ewch i'r wefan, serch hynny, a chi cael gwall 404.

Heddiw, fe wnaethom fewngofnodi i un o'n sesiynau tiwtorial gwerthwr a chanfod nad oedd y fideo bellach yn cyfateb i'r uwchraddiadau sydd wedi bod yn digwydd i'r rhyngwyneb. Yn lle trosoli fideos newydd i siarad am y newidiadau a pham eu bod mor wych, gadawyd y bobl a oedd yn dysgu o'r tiwtorialau yn ddryslyd. Am gyfle anffodus i farchnata a gollwyd! Os oes gennych nodweddion gwych, dylech fod yn eu galw allan yn eich fideo!

Yn ôl ar bwynt ... un o bethau annisgwyl fideo yw ei bwer parhaol fel cyfrwng adrodd straeon. Swyddi blog do yn y pen draw yn dyddio. Mae tymhorau'n newid, mae blogwyr yn newid eu meddyliau, neu mae blog arall yn gwneud gwaith gwell ac yn cael y sylw. Rwyf wedi gweld cwpl o bostiadau blog gan fy nghymheiriaid lle dywedais, “Hei ... ysgrifennais hynny fis yn ôl!” Dyfalwch beth? Nid oes ots!

Nid oes gan bostiadau blog y pŵer aros y byddech chi'n ei feddwl. Dychmygwch bentwr o gynnwys ... mae'r hen gynnwys ar y gwaelod yn drewi. Mae'n hen ac ni all unrhyw un ddod o hyd iddo bellach. Mae cynnwys newydd wedi ei ddisodli. Mae rhai blogwyr fel fi yn ceisio adfywio hen gynnwys trwy ei gyfeirnodi mewn post neu ei ddefnyddio ategion swyddi cysylltiedig. Swyddi cysylltiedig yw'r Viagra o flogio. Mae'n ymestyn oes post ychydig, ond ni fydd yn ei adfywio a'i gael yn ôl i ben y pentwr.

Os edrychwn ar gyfryngau eraill, mae ganddyn nhw wahanol raddau o bŵer aros hefyd. Mae gan deledu oddeutu pŵer aros 10 eiliad (oni bai eich bod yn mynd yn ôl i ddyddiau Johnny Carson a 3 rhwydwaith). Mae gan radio ychydig funudau. Mae papurau newydd dyddiol yn cael diwrnod. Efallai y bydd wythnos gan bapurau newydd dydd Sul. Gall gwefannau bara ychydig fisoedd i flwyddyn. Efallai y bydd postiadau blog yn para ychydig ddyddiau i wythnos. Mae post uniongyrchol yn para'r pellter rhwng y blwch post a gall y sbwriel…

Ond Fideo! Dyma hi 4 blynedd yn ddiweddarach, ac rydyn ni'n dal i chwerthin Terry Tate, Cefnwr Llinell Swyddfa:

Rhywbeth i'w gadw mewn cof wrth feddwl am Enillion ar Fuddsoddiad Marchnata, ynte?

6 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Post gwych WOOOOO !, Rwy'n cytuno bod fideo yn gyfrwng sy'n para llawer hirach. Nid wyf yn cael fy gwerthu mai'r fideo honno yw'r don newydd yn Marketing ROI. Rwy'n credu mai ychydig iawn o gwmnïau sy'n “cael” fideo a'r hyn sydd ei angen i wneud iddyn nhw bara ... mae gormod yn ei drin fel cyfrwng gwthio arall y gallant siarad â'u cwsmeriaid. Bydd yn ddiddorol gweld sut mae cwmnïau'n defnyddio fideo a defnyddwyr yn eu defnyddio nawr bod rhwydweithiau band eang a chymdeithasol yn caniatáu i fideo ledaenu'n haws.

 3. 3

  Mae cwpl o hysbysebion superbowl y gorffennol hae oes yn aros pŵer gyda mi, rwyf wrth fy modd em. Wedi'i ennill os ydw i'n cofio unrhyw beth mwy am y crewyr na'r logo serch hynny. / shrug

  Gyda’r Patriots yn dominyddu rwy’n betio ein bod yn gweld thema anarferol o drwm “gwladgarol” eleni gyda hysbysebwyr yn gobeithio bod NE yn cyrraedd y gêm fawr.

 4. 4

  Rwy'n eich clywed chi'n uchel ac yn glir. Serch hynny, tybed sut y mae Shakespeare neu rai o'r awduron gwych eraill wedi gallu gwrthsefyll difetha canrifoedd. Dim fideo yno. Efallai mai dim ond bod yn well gan ein cenhedlaeth ni luniau yn hytrach na'r gair ysgrifenedig.
  Pwy sy'n gwybod?

  • 5

   Oherwydd eu bod yn paentio lluniau gyda geiriau cystal. Pan fydd geiriau'n paentio'r pictuires mae pob unigolyn yn gweld - yn eu meddwl eu hunain- llun (iau) “unigryw”. Gyda theledu / ffilmiau rydyn ni'n cael ein gorfodi i weld dehongliad rhywun arall yn hytrach na ffurfio un o'n rhai ni yn naturiol.

 5. 6

  Waw, anhygoel bod gan y fasnach honno bŵer aros o hyd - dim ond damniol ddoniol ydyw!

  @ Alex. Anghofiais i hefyd mai Reebok ydoedd. Beth mae hynny'n ei ddweud?

  Sylwch ar yr un eitem sydd wedi dyddio ar yr hysbyseb? “Dyna alwad pellter hir, Doug!” Hmm, peidiwch â meddwl bod hynny'n fargen fawr bellach.

  Serch hynny, yn dal yn ddoniol iawn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.