Tymor: Rheoli Cydymffurfiad Eich Safleoedd a'ch Apiau yn Hawdd

Generadur Cydymffurfiaeth Tymor

Gyda phreifatrwydd a chydymffurfiaeth data ar lefel y wladwriaeth yn codi gyda'r Deddf Diogelu Defnyddwyr California, mae dyfodol cydymffurfiad intrastate a rhyngwladol yn dod yn fyrdd chwerthinllyd o reoliadau hurt. Peidiwch â'm cael yn anghywir, nid wyf yn gwrthwynebu rheoleiddio pan fydd corfforaethau'n parhau i sgertio a cham-drin data defnyddwyr.

Nid yw disgwyl i fusnes bach, byd-eang gadw i fyny 'yn cymryd llawer o amser ac yn ddrud, gallai ddinistrio busnes. Yn enwedig os ydym yn dechrau mynd i lawr ffordd o bob gwladwriaeth sydd â'i rheoliadau ei hun. Dyma un o'r sefyllfaoedd hynny sy'n gofyn am safon ryngwladol gytûn ar gyfer preifatrwydd a defnyddio data.

Mae Termly yn wasanaeth i helpu corfforaethau i gadw eu cymwysiadau a'u gwefannau yn cydymffurfio yn briodol ar draws yr holl reoliadau y mae angen i'r busnes gadw atynt.

Mae rhedeg busnes yn gofyn i chi gydymffurfio ag amrywiaeth eang o gyfreithiau, rheolau a chanllawiau darparwyr gwasanaeth. Mae'n drafferth ac yn risg ceisio cadw at yr holl reoliadau hyn ar eich pen eich hun. Gall Termly helpu i leddfu baich cydymffurfiad cyfreithiol a rhoi tawelwch meddwl i chi.

Tymor

Mae'r gwasanaeth yn ymgorffori platfform lleoli ar gyfer cadw'ch telerau a'ch datganiadau preifatrwydd yn gyfredol yn ogystal â'r cyngor cyfreithiol i sicrhau bod eich busnes yn cydymffurfio. Tymor yn cynnwys:

Datrysiad Cydsyniad Cwci Pawb yn Un

 • Gwiriwr Cwci - Mae gwiriwr cwcis am ddim Termly yn sganio'ch gwefan am gwcis ac yn eich helpu i'w categoreiddio ar gyfer cydymffurfiad GDPR a Chyfraith Cwci mewn munudau.
 • Cynhyrchydd Polisi Cwcis - Ar ôl i'ch cwcis gael eu categoreiddio, bydd Termly yn creu polisi cwcis wedi'i deilwra'n berffaith i'ch busnes yn awtomatig.
 • Baner Cwci GDPR - Yn hawdd casglu caniatâd defnyddiwr ac aros yn cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb GDPR ac e-Brynu gyda baner caniatâd cwci y gellir ei haddasu'n llawn gan Termly.

Cynhyrchu Eich Polisi Cwcis

Generadur Telerau ac Amodau Ar-lein

 • Wedi'i Wneud ar gyfer Eich Busnes - Cynhyrchu telerau ac amodau a ddyluniwyd ar gyfer eich blog, gwefan, ap, SaaS, neu wefan e-fasnach. Sefydlu canllawiau a hawliau ar gyfer eich platfform.
 • Customizable - Peidiwch â setlo am delerau ac amodau generig pan allwch chi addasu edrychiad a theimlad eich telerau i gyd-fynd ag arddull unigryw eich gwefan neu ap.
 • Gwesteio Gwe Am Ddim - Bydd Termly yn cynnal eich telerau ac amodau am ddim! Rhowch ddolen ar eich gwefan i sicrhau bod eich tudalen telerau ac amodau ar gael i ddefnyddwyr.

Cynhyrchu Eich Telerau ac Amodau Ar-lein

Cynhyrchydd Polisi Preifatrwydd

 • Llwyfannau Lluosog - P'un a ydych chi'n rhedeg blog, safle e-fasnach, ap iPhone, app Android, neu app Facebook, mae cynhyrchydd polisi preifatrwydd Termly wedi cynnwys eich busnes.
 • GDPR-Cydymffurfiol - Creu polisi preifatrwydd a ddyluniwyd i fodloni canllawiau GDPR, yn ogystal â Google Play, Analytics, Adsense, yr App Store, a mwy!
 • Diweddariadau Awtomatig - Pryd bynnag y daw deddfwriaeth newydd allan, bydd tîm cyfreithwyr Termly yn diweddaru eich polisi preifatrwydd yn awtomatig, gan sicrhau eich bod bob amser yn cydymffurfio.

Cynhyrchu Eich Polisi Preifatrwydd

Cynhyrchydd Ymwadiad Cyfreithiol

 • Wedi'i Wneud ar gyfer Eich Busnes - Pa bynnag bolisi datgelu sydd ei angen arnoch - o ymwadiad meddygol neu ymwadiad i ymwadiad blog sylfaenol - generadur rhad ac am ddim Termly ydych chi wedi'i gwmpasu.
 • Customizable - Defnyddiwch gyfres o opsiynau arddull Termly i addasu eich ymwadiad i gyd-fynd ag edrychiad a theimlad eich busnes, blog neu ap, felly mae eich brandio bob amser ar y pwynt.
 • Hawdd i'w Ychwanegu - Osgoi atebolrwydd cyfreithiol a chwynion trwy wneud eich polisi datgelu yn hawdd ei gyrraedd. Yn syml, pastiwch y ddolen i ychwanegu eich tudalen ymwadiad i'ch gwefan.

Cynhyrchu Eich Ymwadiad Cyfreithiol

Cynhyrchydd Polisi Ad-dalu a Dychwelyd

 • Wedi'i Wneud ar gyfer Eich Busnes - Mae generadur polisi dychwelyd Termly yn teilwra pob polisi yn benodol i'ch platfform, ni waeth faint, math na lleoliad y busnes rydych chi'n ei weithredu.
 • Customizable - Peidiwch ag aberthu brand eich siop - mae cyfres o opsiynau addasu Termly yn caniatáu ichi gyfateb edrychiad a theimlad eich polisi ad-daliad â'ch busnes.
 • Hawdd i'w Ychwanegu - Mae rhoi polisi cynhwysfawr i gwsmeriaid ar eich cludo, cyfnewidiadau, ffurflenni ac ad-daliadau mor hawdd â gludo dolen ar eich gwefan.

Cynhyrchu Eich Polisi Ad-dalu a Dychwelyd

Datgeliad: Rydym yn aelod cyswllt o Tymor

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.