Terfynell: Adeiladu, Sync a Thracio Eich URLau Ymgyrch Google

terfynfa olrhain url ymgyrch google

Os ydych chi wir eisiau manteisio ar Google Analytics, un nodwedd y mae'n rhaid i chi ei defnyddio yw olrhain eu hymgyrch. Mae olrhain ymgyrch yn gofyn eich bod yn atodi newidynnau querystring i ddolen. Mae'r newidynnau hynny yn cael eu gweld a'u defnyddio i olrhain yr ymweliadau â'r dudalen yn Google Analytics. Trwy ddefnyddio olrhain ymgyrchoedd, nid ydych yn gadael dim i ddryswch analytics - fel atgyfeiriadau, dolenni uniongyrchol, dolenni e-bost, ac ati. Mae pob ymweliad wedi'i nodi'n glir ar gyfer yr ymgyrch rydych chi'n ei gweithredu sy'n dod ag ymweliadau â'ch gwefan.

Mae ymholiad yr ymgyrch yn cynnwys 5 paramedr:

 1. Ffynhonnell yr Ymgyrch (utm_source) - paramedr gofynnol. Defnyddiwch utm_source i nodi peiriant chwilio, enw cylchlythyr, neu ffynhonnell arall. Enghraifft: utm_source = google
 2. Cyfrwng yr Ymgyrch (utm_medium) - paramedr gofynnol. Defnyddiwch utm_medium i nodi cyfrwng fel e-bost neu gost-fesul-clic. Enghraifft: utm_medium = cpc
 3. Tymor yr Ymgyrch (utm_term) - paramedr dewisol. Defnyddir ar gyfer chwiliad taledig. Defnyddiwch utm_term i nodi'r allweddeiriau ar gyfer yr hysbyseb hon.
  enghraifft: utm_term = rhedeg + esgidiau
 4. Cynnwys yr Ymgyrch (utm_content) - paramedr dewisol. Defnyddir ar gyfer profi A / B a hysbysebion wedi'u targedu at gynnwys. Defnyddiwch utm_content i wahaniaethu hysbysebion neu ddolenni sy'n pwyntio at yr un URL. Enghreifftiau: utm_content = logolink or utm_content = textlink
 5. Enw'r Ymgyrch (utm_campaign) - paramedr dewisol. Defnyddir ar gyfer dadansoddi geiriau allweddol. Defnyddiwch utm_campaign i nodi ymgyrch hyrwyddo cynnyrch neu strategol benodol. Enghraifft: utm_campaign = spring_sale

Mae llwyfannau fel Mae gan Hootsuite y gallu i lenwi olrhain ymgyrch Google Analytics yn hawdd. Mae llwyfannau eraill, fel llwyfannau e-bost, hefyd yn cynnwys y gallu i ychwanegu cwestiynau ymholiad yr ymgyrch yn awtomatig. Gallwch hefyd ddefnyddio Adeiladwr URL Olrhain Ymgyrch Google i adeiladu URL ymgyrch.

Neu, gallwch ddefnyddio Terminus, platfform ar-lein ar gyfer rheoli eich ymgyrchoedd Google Analytics yn hawdd. Mae'r platfform yn cynnwys:

 • Adeiladwr URL Smart - Teipiwch baramedr UTM dim ond os nad ydych wedi ei greu eisoes. Mae Terminus yn cofio holl baramedrau eich ymgyrch. Mae hefyd yn awgrymu ichi'r ffynonellau cywir ar gyfer pob cyfrwng. Er enghraifft, pan fydd eich cyfrwng yn cpc, bydd yn awgrymu eich bod yn defnyddio bing, google, facebook, ac ati ac nid cylchlythyr fel ffynhonnell.
 • Integreiddiad Google Analytics - Mewnforio holl baramedrau eich ymgyrch o Google Analytics fel nad oes raid i chi eu hychwanegu fesul un. Fe gewch rybudd e-bost pryd bynnag y byddwn yn canfod paramedr ymgyrch newydd neu ffynhonnell draffig newydd. Mae holl baramedrau eich ymgyrch mewn un lle, ni waeth ble y cawsant eu creu.
 • Adeiladu neu Llwytho URLs mewn Swmp - Adeiladu criw o URLs gyda'r un paramedrau ymgyrchu? Teipiwch neu gludwch yr URLau a bydd Terminus yn adeiladu pob un ohonynt ar unwaith. Os oes gennych URLs eisoes gyda pharamedrau UTM mewn taenlen, gallwch eu mewnforio i Terminus.
 • Presets - Defnyddiwch ragosodiadau i gymhwyso set o baramedrau UTM i unrhyw URL yn gyflym. Er enghraifft, os ydych chi'n cynnal ymgyrch hysbysebu Bing gydag utm_campaign = summer_sale, utm_medium = cpc ac utm_source = bing, gallwch arbed y cyfuniad hwnnw mewn hysbysebion Bing Gwerthu Haf rhagosodedig. Yna gallwch ei ddefnyddio i gymhwyso'r cyfuniad hwnnw'n gyflym i unrhyw URL.
 • Perfformiad yr Ymgyrch - Sicrhewch adroddiad lefel uchel o'ch ymgyrchoedd marchnata.
 • prosiectau - Gallwch ddefnyddio prosiectau i grwpio URLs ar gyfer ymdrechion marchnata mawr. Os ydych chi'n asiantaeth, gallwch ddefnyddio prosiectau i wahanu'r URLau ar gyfer pob un o'ch cleientiaid.
 • cydweithio - Gwahoddwch aelodau'ch tîm a chydweithio ar eich prosiectau.

2 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.