Angen Gwirio DNS yn Lleol gan Ddefnyddio Gwesteion ar OSX?

Terfynell Mac OSX

Fe symudodd un o fy nghleientiaid ei wefan i gyfrif cynnal swmp. Fe wnaethant ddiweddaru gosodiadau DNS eu parth ar gyfer y cofnodion A a CNAME ond roeddent yn cael amser anodd yn penderfynu a oedd y wefan yn datrys gyda'r cyfrif cynnal newydd (Cyfeiriad IP newydd).


Mae yna ychydig o bethau i'w cofio wrth ddatrys DNS. Deall sut mae DNS yn gweithio, deall sut mae'ch Cofrestrydd Parth yn gweithio, ac yna deall sut mae'ch gwesteiwr yn rheoli ei gofnod parth.


Sut mae DNS yn Gweithio


Pan fyddwch chi'n teipio parth i mewn i borwr:


  1. Edrychir ar y parth mewn Rhyngrwyd gweinydd enw i leoli lle y dylid anfon y cais.
  2. Yn achos cais parth gwe (http), bydd gweinydd enw yn dychwelyd y cyfeiriad IP i'ch cyfrifiadur.
  3. Yna bydd eich cyfrifiadur yn storio hwn yn lleol, a elwir yn eich Cache DNS.
  4. Anfonir y cais at y gwesteiwr, sy'n cyfeirio'r cais yn fewnol ac yn cyflwyno'ch gwefan.


Sut Mae'ch Cofrestrydd Parth yn Gweithio


Nodyn ar hyn ... nid yw pob cofrestrydd parth yn rheoli eich DNS mewn gwirionedd. Mae gen i un cleient, er enghraifft, sy'n cofrestru eu parthau trwy Yahoo! Yahoo! nid yw'n rheoli'r parth mewn gwirionedd er ei fod yn ymddangos felly yn eu gweinyddiaeth. Dim ond ailwerthwr ydyn nhw Tucows. O ganlyniad, pan fyddwch chi'n newid eich gosodiadau DNS yn Yahoo !, Gall gymryd oriau cyn i'r newidiadau hynny gael eu diweddaru yn y go iawn cofrestrydd parth.


Pan fydd eich gosodiadau DNS yn cael eu diweddaru, yna cânt eu lluosogi ar draws amrywiaeth o weinyddion ar draws y Rhyngrwyd. Y rhan fwyaf o'r amser, mae hyn yn llythrennol yn cymryd ychydig eiliadau i ddigwydd. Dyma un rheswm pam y bydd pobl yn talu amdano DNS a reolir. Yn nodweddiadol mae gan gwmnïau DNS a reolir eu diswyddiad ac maent yn anhygoel o gyflym ... yn aml yn gyflymach na'ch cofrestrydd parth.


Ar ôl i'r gweinyddwyr Rhyngrwyd gael eu diweddaru, y tro nesaf y bydd eich system yn gwneud y cais DNS, dychwelir y cyfeiriad IP lle mae'ch gwefan yn cael ei chynnal. NODYN: Cadwch mewn cof imi ddweud y tro nesaf y bydd eich system yn gwneud y cais. Pe baech wedi gofyn am y parth hwnnw o'r blaen, gallai'r Rhyngrwyd fod yn gyfredol ond efallai bod eich system leol yn datrys hen gyfeiriad IP yn seiliedig ar eich Cache DNS.


Sut Mae'ch Gwesteiwr DNS yn Gweithio


Nid yw'r cyfeiriad IP sy'n cael ei ddychwelyd a'i storio gan eich system leol fel arfer yn unigryw i un wefan. Efallai y bydd gan westeiwr ddwsinau neu hyd yn oed gannoedd o wefannau wedi'u cynnal ar un Cyfeiriad IP (gweinydd neu weinydd rhithwir yn nodweddiadol). Felly, pan ofynnir am eich parth o'r Cyfeiriad IP, bydd eich gwesteiwr yn anfon eich cais ymlaen i'r lleoliad ffolder penodol yn y gweinydd ac yn cyflwyno'ch tudalen.


Sut i Datrys Problemau DNS


Oherwydd bod tair system yma, mae yna dair system i'w datrys hefyd! Yn gyntaf, byddwch chi am wirio'ch system leol i weld i ble mae'r Cyfeiriad IP yn pwyntio yn eich system:


Ping Terfynell OSX


Gwneir hyn yn hawdd trwy agor ffenestr Terfynell a theipio:


ping parth.com


Neu gallwch chi edrych ar weinydd enw penodol mewn gwirionedd:


nslookup domain.com


Terfynell nslookup


Os ydych chi wedi diweddaru'r gosodiadau DNS yn eich cofrestrydd parth, yna byddwch chi am sicrhau bod eich storfa DNS yn cael ei chlirio a byddwch chi am wneud y cais eto. I glirio'ch storfa DNS yn OSX:


sudo dnscacheutil -flushcache


Cache DNS Fflysio Terfynell


Gallwch ail-gynnig y ping or nslookup i weld a yw'r parth yn datrys cyfeiriad IP newydd ar y pwynt hwn.


Y cam nesaf fyddai gweld a yw'r gweinyddwyr DNS Internets wedi'u diweddaru. Cadwch DNSstuff wrth law ar gyfer hyn, gallwch gael DNSreport llawn trwy eu platfform sy'n dda iawn. flywheel Mae Gwiriwr DNS gwych yn ei blatfform lle byddant yn mynd i ymholi google, OpenDNS, Fortalnet, a Probe Networks i weld a yw'ch gosodiadau wedi lluosogi'n iawn o amgylch y we.


Os ydych chi'n gweld y cyfeiriad IP wedi'i arddangos yn iawn ar draws y we ac nad yw'ch gwefan yn dal i ymddangos, gallwch hefyd osgoi gweinyddwyr y Rhyngrwyd a dweud wrth eich system dim ond anfon y cais yn uniongyrchol i'r Cyfeiriad IP. Gallwch chi gyflawni hyn trwy ddiweddaru'ch ffeil gwesteiwr a fflysio'ch DNS. I wneud hyn, agor Terfynell a theipiwch:


sudo nano / etc / hosts


Terfynell Sudo Nano yn cynnal


Rhowch gyfrinair eich system a gwasgwch enter. Bydd hynny'n codi'r ffeil yn uniongyrchol yn Terfynell i'w golygu. Symudwch eich cyrchwr gan ddefnyddio'ch saethau ac ychwanegwch linell newydd gyda'r cyfeiriad IP ac yna'r enw parth.


Mae Gwesteiwyr Terfynell yn Cadw Ffeil


I gadw'r ffeil, pwyswch rheolaeth-o ar eich bysellfwrdd yna dychwelwch i dderbyn enw'r ffeil. Ymadael â'r golygydd trwy wasgu rheolaeth-x, a fydd yn eich dychwelyd i'r llinell orchymyn. Peidiwch ag anghofio fflysio'ch storfa. Os na fydd y wefan yn iawn, gallai fod yn broblem sy'n lleol i'ch gwesteiwr a dylech gysylltu â nhw a rhoi gwybod iddynt.


Nodyn olaf ... peidiwch ag anghofio dychwelyd eich ffeil gwesteiwr i'w fersiwn wreiddiol. Nid ydych chi am adael cofnod i mewn yno rydych chi am ei ddiweddaru'n awtomatig!


Trwy ddilyn y camau hyn, roeddwn yn gallu gwirio bod fy nghofnodion DNS yn y cofrestrydd yn gyfredol, bod y cofnodion DNS ar y Rhyngrwyd yn gyfredol, roedd storfa DNS fy Mac yn gyfredol, a DNS y gwesteiwr gwe yn gyfredol hyd yma ... da i fynd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.