Templed: Llywodraethu a Chynhyrchiant ar Draws Dogfennau, Cyflwyniadau ac E-byst

Templedi

Wrth i chi edrych o fewn eich sefydliad i ddod o hyd i gyfleoedd, maen nhw'n aml yn trosglwyddo gwybodaeth. O farchnata i werthiannau, gwerthiannau i gleientiaid, cleientiaid yn ôl i werthiannau, ac yna gwerthiannau yn ôl i farchnata. Mewn byd digidol, mae'r holl ddata hwn o gopïo, golygu a gludo yn gwbl ddiangen. Gellir datblygu templedi ar gyfer pob proses a phob tîm i sicrhau bod cydymffurfiaeth, cysondeb brand, a dogfennau o'r ansawdd uchaf yn cael eu dosbarthu.

Templedi yn cael ei ddefnyddio gan frandiau ledled y byd i ddatrys. yr hyn y maent yn cyfeirio ato fel, Anarchiaeth Dogfen. Dyma sut mae Templafy yn ei gwneud hi'n hawdd i bawb aros ar y brand a chydymffurfio wrth greu dogfennau, cyflwyniadau ac e-byst.

Mae gan Templafy y nodweddion a'r buddion canlynol:

  • Templed a Mynediad Cynnwys - Mae dogfennau busnes, sleidiau, delweddau, elfennau testun ac asedau digidol eraill ar gael yn uniongyrchol lle mae eu hangen ar bawb.
  • Personoli Dynamig - Mae holl dempledi cwmnïau'n addasu'n awtomatig i broffiliau gweithwyr unigol gan gyfuno'r manylion cwmni diweddaraf a gwybodaeth bersonol. Bob tro mae gweithiwr yn creu dogfen, mae Dynamics yn personoli'r elfennau deinamig o'r templed dogfen gyda gwybodaeth a rôl benodol y gweithiwr hwnnw yn eich sefydliad.
  • Awtomeiddio Dogfennau - Mae gweithwyr yn hawdd addasu dogfennau cymhleth trwy holiaduron syml. Gall gweinyddwyr sefydlu templedi dogfennau datblygedig, ee contractau neu gynigion, fel bod gweithwyr yn cael eu tywys trwy opsiynau syml i adeiladu'r ddogfen wedi'i theilwra at bwrpas penodol yn awtomatig.
  • Dilysu Brand a Chynnwys - Mae asedau brand fel ffontiau, lliwiau cwmnïau a logos yn cael eu gwirio'n awtomatig am gydymffurfiad a'u diweddaru yn unol â hynny. Waeth beth yw ymdrechion gorau tîm brandio neu gydymffurfio, mae'n anochel y bydd gweithwyr yn ailddefnyddio hen ddogfennau a chyflwyniadau o'u bwrdd gwaith. Mae hyn fel arfer yn arwain at ddogfennau oddi ar y brand ac a allai fod yn gyfreithiol anghydnaws.
  • Rheolwr Llofnod E-bost - Rheoli llofnodion e-bost ar-frand, cydymffurfiol a phersonol yn ganolog ledled y cwmni. Mae Templafy yn darparu datrysiad yn y cwmwl, wedi'i gynnal ar Microsoft Azure, i rheoli llofnodion e-bost menter ar gyfer Microsoft Outlook ac Office 365.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.