Tellagence: Cudd-wybodaeth Marchnata Cymdeithasol

marchnata cymdeithasol

Mae marchnatwyr yn tueddu i drin cyfryngau cymdeithasol fel y byddent yn y cyfryngau traddodiadol eraill. Darganfyddwch ble mae'r y rhan fwyaf o belenni llygaid yn ac yn mynd ar eu holau. Mae'r gwahaniaeth yn enfawr, serch hynny. O fewn rhwydweithiau cymdeithasol, mae tri gweithgaredd:

 • Arsylwi - cynulleidfa sy'n syml yn dilyn ac yn cyfleu'r wybodaeth at eu defnydd personol eu hunain.
 • Rhyngweithio - cymuned sy'n ymateb ac yn darparu adborth i'r wybodaeth sy'n cael ei dosbarthu.
 • hyrwyddo - pobl o fewn y cynulleidfa neu gymuned sy'n rhannu'r wybodaeth gyda eu cynulleidfa a / neu gymuned.

I gwmnïau sy'n rhyngweithio yn y cyfryngau cymdeithasol, mae'n anodd - os nad yn amhosibl - dadansoddi a rhagfynegi'r gweithgareddau hyn. Mae yna lu o gyfryngau cymdeithasol analytics llwyfannau allan ar y farchnad, ond mae'r mwyafrif ohonynt yn ddiamod ... gan ddarparu metrigau sy'n gyfyngedig i'w cyrraedd a'u rhannu.

Ar hyn o bryd mae angen clir ac amlwg i farchnatwyr ddeall a sbarduno effeithiau posibl marchnata cymdeithasol. Mae Tellagence yn ateb yr angen hwnnw. Fe wnaethon ni greu'r wyddoniaeth sy'n rhagweld ymddygiad mewn rhwydweithiau ar-lein cyd-destunol. Mae Tellagence yn eich helpu i gyrraedd eich potensial marchnata cymdeithasol trwy wneud y mwyaf o'ch cyrhaeddiad Twitter.

Tellagence nid yw o reidrwydd yn cynnig ateb i'r problemau rwy'n eu dogfennu yma, ond maen nhw'n gobeithio darparu gwybodaeth fwy rhagfynegol i'r sbectrwm marchnata cymdeithasol cyffredinol, gan ddechrau gyda Twitter.

O Gwestiynau Cyffredin Tellagence

Tellagence yn dechnoleg rhagfynegiad cymdeithasol, sy'n datgloi cymhlethdodau perthnasoedd ar-lein yn llwyddiannus i wybod pwy fydd yn cael eu cymell i drosglwyddo negeseuon eich brand. Mae cynnyrch cyntaf Tellagence, Tellagence for Twitter, wedi'i adeiladu ar algorithmau sy'n monitro ac yn deall dynameg perthnasoedd o fewn rhwydweithiau. Mae'r dechnoleg arloesol hon yn cyfrif am gyd-destun, yn deall newidiadau mewn ymddygiad ac yn fwyaf amlwg, yn defnyddio gwyddoniaeth a adeiladwyd i ddeall cyfathrebu dynol ar-lein yn wahanol i unrhyw ddatrysiad dadansoddi rhwydwaith arall.

Sut mae Tellagence gwahanol? Er bod llawer o gwmnïau'n canolbwyntio ar elfennau mwy generig ar gyfer monitro ac ymgysylltu cyfryngau cymdeithasol - megis targedu unigolion sydd â niferoedd dilynwyr uchel neu statws enwogion - mae gwyddoniaeth Tellagence yn nodi ac yn datblygu perthnasoedd dwfn sy'n cael eu gyrru gan ddiddordeb cyffredin i roi cyrhaeddiad mwy ystyrlon ac esbonyddol i frandiau.

Tellagence yn priodi gwyddoniaeth ymddygiad dynol gyda modelu rhagfynegol cyfrifiadol uchel i ystyried effeithiau elfennau megis gwneud penderfyniadau, cynyddu neu leihau cryfder perthnasoedd, a rolau rhwydwaith. Mae cynnyrch cyntaf y cwmni, Tellagence for Twitter, yn cyfleu cyd-destun sgyrsiau ac yn rhagfynegi trwy ystyried y ddeinameg sy'n newid yn barhaus o fewn rhwydwaith.

2 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Mae'n hanfodol bod gan y mwyafrif o fusnesau bach dudalen Facebook
  adeiladu eu brand, cyfathrebu â chwsmeriaid a chefnogwyr, ac i gynnal a chadw
  cysylltiadau cyhoeddus cadarnhaol. Heb bresenoldeb ar Facebook, gellir gadael busnes ar ôl eu
  cystadleuwyr, yn enwedig y rhai sydd wedi dewis cofleidio cyfryngau cymdeithasol yn llawn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.