Telbee: Dal Negeseuon Llais Gan Eich Gwrandawyr Podlediad

Negeseuon Llais Telbee ar gyfer Gwefannau a Phodlediadau

Bu ychydig o bodlediadau lle roeddwn yn onest yn dymuno imi siarad â'r gwestai ymlaen llaw i sicrhau eu bod yn siaradwyr deniadol a difyr. Mae angen cryn dipyn o waith i gynllunio, amserlennu, recordio, golygu, cyhoeddi a hyrwyddo pob podlediad. Yn aml, pam fy mod ar ôl ar fy mhen fy hun.

Martech Zone yw fy mhrif eiddo yr wyf yn ei gynnal, ond Martech Zone cyfweliads yn fy helpu i barhau i weithio ar ba mor dda rwy'n siarad yn gyhoeddus, yn fy helpu i gysylltu â dylanwadwyr a phobl rwy'n eu parchu yn fy niwydiant, ac yn bwydo cyfran o fy nghynulleidfa sy'n gwerthfawrogi sain dros destun ... rhywbeth na ddylai unrhyw fusnes ei danamcangyfrif.

Negeseuon Llais Telbee

Mae Telbee yn blatfform negeseuon llais y gallwch ei ddefnyddio i ddal negeseuon llais gan westeion y dyfodol neu wrandawyr eich podlediad. Mae gan y platfform ychydig o opsiynau gwahanol ... y gallu i adeiladu tudalen gyrchfan y gallwch ei rhannu, teclyn y gallwch ei fewnosod mewn unrhyw dudalen, neu botwm siarad y gallwch ei ychwanegu at unrhyw wefan trwy sgript.

Sefydlais naidlen negeseuon llais ar gyfer Martech Zone Cyfweliadau o fewn ychydig funudau gan ddefnyddio eu platfform am ddim. Mae gan y fersiwn taledig lawer mwy o nodweddion addasu, ond roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n ei brofi. Os ydych chi'n darllen hwn trwy e-bost neu RSS, cliciwch drwodd i'r erthygl a byddwch chi'n gallu profi gan adael neges i mi.

Anfonwch Neges Llais i Mi.


Senarios Telbee ar gyfer Podcastio

Dyma rai senarios gwych y mae telbee wedi'u darlunio i'w defnyddio gyda phodledu:

  • Cofnodwch gynnwys gwrandäwr a gwnewch eich podlediadau yn rhyngweithiol - Gwahodd straeon, cwestiynau ac awgrymiadau a'u recordio trwy telbee. Darllenwch ein URL byr i ymweld ag ef, ei rannu trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac e-bost, neu ychwanegu recordydd llais yn uniongyrchol i'ch gwefan. Gydag offer hawdd i'w haddasu, gwrando ac ymateb - pryd bynnag y bo hynny'n gyfleus!
  • Gwrando ar - neu ddarllen - cyflwyniadau a'u rheoli mewn blwch derbyn pwrpasol - Dim mwy o ddidoli trwy e-byst, porthwyr cymdeithasol, DMs a thestunau gan eich cynulleidfa. Gwneud bywyd yn hawdd! Sicrhewch eich holl recordiadau mewn un blwch derbyn, wedi'i drawsgrifio os mynnwch. Rhowch fynediad i'ch cyd-westeion, cynhyrchwyr a'r tîm cyfan i rannu a rheoli. Chwarae yn ôl yn uniongyrchol, marcio'ch ffefrynnau, lawrlwytho i'w golygu, neu ymateb trwy lais!
  • Tyfwch eich cynulleidfa - Ymgysylltu ar draws cyfryngau cymdeithasol ac Annog rhannu - Gwahoddwch eich dilynwyr i gyfrannu at eich podlediad trwy unrhyw blatfform cyfryngau cymdeithasol, a dangos iddyn nhw faint mae eraill yn ei gael ohono! Dewch i glywed y foment WOW pan fyddwch chi'n ateb - Mae pobl wrth eu bodd pan fyddwch chi'n ymateb, ac mae'n gyflym ac yn bersonol iawn trwy lais. Yna byddan nhw wir eisiau rhannu'r hyn rydych chi'n ei wneud a helpu i dyfu'ch cymuned.
  • Arbedwch amser a rhwystredigaeth ar greu a theipio cynnwys - Mae cynllunio, recordio cyfweliadau a chynhyrchu penodau i gyd yn waith caled. Felly disodli teipio gyda siarad - mae'n haws ac yn gyflymach! A thorri'n ôl ar yr amserlennu. Defnyddiwch telbee i gyfathrebu â llais â'ch tîm a'ch cydweithwyr. Ac os gwnaethoch chi anghofio'r cwestiwn hwnnw, angen ail-gymryd, methu â gwneud i'r dyddiaduron weithio neu hyd yn oed eisiau gwneud bywyd pawb yn haws, defnyddiwch telbee i recordio'ch gwesteion! Gydag offer proffesiynol ar gyfer uwchlwytho sain, dewis did a sgrin hollt i rannu cwestiynau.

Mae Telbee hefyd wedi datblygu Canllaw i Ymgysylltu Sain Podlediad.

Canllaw i Ymgysylltu Sain Podlediad Dechreuwch Nawr Gyda Telbee