ConvertMore: Trosi Mwy o Ymweliadau Gwefan Gyda'r Widget Galwad-Ffôn Hwn

Widget Galwad Ffôn ConvertMore

Wrth i chi edrych ar ddadansoddeg eich gwefan, un peth rydych chi bob amser yn ceisio ei wneud yw cynyddu trosiadau ymwelwyr. Gall cynnwys a phrofiad defnyddiwr gwych ysgogi ymgysylltiad ar safle, ond nid yw hynny o reidrwydd yn pontio'r bwlch rhwng ymgysylltu a gyrru'r trawsnewid mewn gwirionedd. Pan fydd pobl eisiau cysylltu'n bersonol â chi, a ydych chi'n eu galluogi i wneud hynny?

Mae gennym ni gwpl o gleientiaid nawr rydyn ni'n gweithredu teclynnau calendr awtomataidd lle gall ymwelwyr hunan-wasanaethu a chreu eu hapwyntiadau eu hunain ar-lein pan nad ydyn nhw am siarad â rhywun ar unwaith. Ond beth os ydyn nhw am gysylltu â chi ar unwaith? Ar wahân i widgets sgwrsio, un opsiwn efallai yr hoffech ei brofi yw teclyn galw yn ôl.

Trosi Mwy yn cynnig ateb syml ar gyfer creu naidlen galw yn ôl ar eich gwefan. Gyda Trosi Mwy gallwch greu:

  • Popup wedi'i Amseru - gosodwch naidlen wedi'i hamseru i ymddangos ar ôl i ddefnyddiwr dreulio rhywfaint o amser ar eich tudalen. Gallwch chi ragosod yr amserydd er mwyn i chi allu dal eich cwsmer yn ystod ei ychydig eiliadau cyntaf ar y wefan, cyn iddyn nhw dynnu sylw a gadael eich gwefan.

amser pop 150dpi

  • Allanfa Popup - mae'r Exit Popup yn ymddangos pan fydd system olrhain perchnogol ConvertMore, yn olrhain llygoden eich defnyddwyr yn hofran dros y botwm allanfa ar eich tudalen. Gallwch ragosod cynnig wedi'i deilwra i'ch cwsmer wneud iddo newid ei feddwl a'ch ffonio yn lle gadael eich gwefan.

allanfa pop i fyny 150dpi

  • Botwm fel y bo'r Angen - Mae'r botwm hwn yn arnofio ar waelod dyfais defnyddiwr wrth iddynt bori'ch gwefan. Gan fod dros 55% o ymholiadau ar-lein yn dod gan ddefnyddwyr ffonau symudol, bydd hyn yn rhoi’r opsiwn iddynt eich ffonio’n hawdd trwy gydol eu hamser yn pori eich gwefan.

pop symudol i fyny 150

Mae gan ConvertMore brisio gwastad lle rydych chi'n talu dim ond pan fydd galwad yn cael ei chynhyrchu, mae'r teclynnau'n gwbl customizabel i'ch brand, ac mae gennych ddangosfwrdd llawn i fonitro'ch cyfraddau trosi galwadau.

Dysgu Mwy O ConvertMore