Tri Chwmni wedi'u Enwebu ar gyfer Gwobrau TechPoint Mira!

Mae tri chwmni yr wyf yn cyd-fynd yn agos â nhw wedi cael eu henwebu fel rownd derfynol ar eu cyfer Gwobrau Mira Indiana:

 • Darparwr Gwasanaethau Marchnata E-bostUnionTarged - heb os, gyda'i dwf a'i arweinyddiaeth wych y bydd y cwmni hwn yn dderbynnydd teilwng o'r wobr. Mae yna ddarnau o system ExactTarget sy'n syml yn herio deddfau ffiseg ar ba mor gyflym y gallant gynhyrchu ac anfon e-byst. Roeddwn i wrth fy modd â'r 2 flynedd a hanner y bûm yn gweithio i ExactTarget!

  Ddydd Llun, cefais y pleser o stopio heibio a sgwrsio gyda Scott Dorsey, Llywydd ExactTarget, ac roedd fel pe bawn i erioed wedi gadael. Roedd yn egniol, yn optimistaidd, ac yn gwenu bob amser. Mae ei fod wedi cymryd yr amser i fy ngweld yn gymaint o dyst i ba mor dda yw ffrind a mentor.

  Gyda fy swydd newydd yn Patronpath, rwy'n dal i orfod gweithio gydag ExactTarget cryn dipyn. Unwaith y byddwn yn llawn gydag un o'n cleientiaid, bydd gennym gyfrif Menter mwyaf ExactTarget ar waith. Ar gyfer y cyfrif hwnnw, datblygodd ExactTarget adroddiad arfer ar ein cyfer fel y gallem anfon e-byst ar ran cynrychiolwyr tiriogaeth a rhoi adroddiad i'r cynrychiolwyr o fuddiannau eu cleient yn seiliedig ar eu clic-drwodd.

  Mae'n wych cael hen ffrindiau tîm yn ExactTarget hefyd, gan eu bod yn barod i dderbyn fy adborth. Mae bod yn rheolwr cynnyrch yno ac yna symud yn ôl i rôl cwsmer yn nwydd eithaf gwerthfawr. (Hoffwn pe bawn i'n gallu prynu fy opsiynau cyn i mi eu colli!)

  Mae gennym hefyd gyfrif Asiantaeth gydag ExactTarget ac mae gennym integreiddiad pwerus, awtomataidd ar gyfer bwytai. Bob nos, heb unrhyw ryngweithio o'r bwyty rydym yn anfon unrhyw un o ddeg neu fwy o ymgyrchoedd - pen-blwydd, pen-blwydd, dim rhyngweithio am ddiwrnodau X, pryniannau sy'n fwy na X doler, ac ati. Mae'n fecanwaith cadw gwych i fwytai.

  Ac, wrth weithio gyda Phwyllgor Super Bowl 2012, rwy'n datblygu a WordPress Plugin ar gyfer tanysgrifiadau awtomataidd o flog WordPress trwy ExactTarget. Mae tua 80% yn gyflawn ar hyn o bryd - rydw i'n gweithio ar geisio awtomeiddio'r cron gweithio.

 • logo blogware gwyn150Compendiwm Blogware - Pan oedd Chris Baggott yn dal i fod yn ExactTarget, dechreuon ni weld cyfle i gymwysiadau blogio harneisio cynnwys a darparu targedu llawer gwell ar gyfer Optimeiddio Peiriannau Chwilio.

  Gyda fy mab yn cychwyn yn IUPUI, ni allwn fentro neidio ar fwrdd Compendium pan ofynnodd Chris. Efallai mai hwn oedd un o fy blunders mwyaf. Gyda llawer o angst a hyd yn oed ychydig o genfigen, roedd yn rhaid i mi eistedd a gwylio Chris ac Ali Sales yn mynd â Compendium i'r farchnad! Nodyn: Roedd Ali Sales hefyd yn allweddol yn hanesion cychwyn ExactTarget a ChaCha ... Mae ChaCha hefyd wedi'i henwebu!

  Rwy'n falch iawn fy mod wedi bod yn y cyfarfodydd Starbucks cyntaf un dydd Sadwrn hynny lle gwnaethom ddatblygu'r achos busnes, serch hynny!

  Dyma gyfweliad cynnar o Chris yn siarad am Compendium:

  Mae Compendium yn gwneud ail rownd o gyllid nawr ac mae'n tyfu'n gyflym iawn. Mae'r cyfuniad o Beiriannau Chwilio ac effeithlonrwydd datblygu proses i gorfforaethau weithredu blogio yn boeth ar hyn o bryd ac mae Compendium ar y blaen. Fe wnes i stopio gyda Chris ychydig wythnosau yn ôl a thaflu cwpl yn fwy o syniadau iddo ar gyfer ei gynnyrch.

  Mae Chris wedi bod yn fentor gwych i mi ac mae Ali wedi bod yn Llywydd ysbrydoledig ... maen nhw wedi gweithredu fy fersiwn Asiantaeth fy hun y byddaf yn ei lansio cyn bo hir. Os oes gennych ddiddordeb mewn Compendiwm, cysylltwch â mi yn uniongyrchol a gallaf roi gwybod ichi, “Beth am ddefnyddio [Blogger, WordPress, Typepad, ac ati] yn unig. Neu gallwch chi cofrestrwch ar gyfer Cylchlythyr Compendium (ond gwnewch yn siŵr fy rhoi yn y cyfeirnod!) ac ennill iPod Touch am ddim.

 • Marchnata ac e-Fasnach ar gyfer BwytaiPatronpath - Marchnata ac E-Fasnach ar gyfer y Diwydiant Bwytai - yn olaf ond nid lleiaf yw fy nghyflogwr presennol. Mae Patronpath yn profi twf tri-digid ar hyn o bryd. Gan fod angen i fwytai wasgu eu waledi oherwydd prisiau uwch a llai o giniawa, yr unig ffordd i dyfu eu busnes yw cael busnes cymryd neu ddosbarthu cadarn.

  Mae Archebu Ar-lein wedi tyfu rhai o'n cwsmeriaid yn uniongyrchol o'r coch ac i'r du. Er mai ein craidd, rydym yn talu llawer o sylw i sicrhau bod ein cleientiaid yn defnyddio optimeiddio peiriannau chwilio da a datblygu safle gwych. Nid yw'n ddigon i archebu ar-lein, mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r archebu ar-lein - pwynt y mae'r rhan fwyaf o'n cystadleuaeth wedi'i fethu.

  Yn ystod yr 8 mis diwethaf rydym wedi integreiddio 4 system POS wahanol, integreiddiad cadarn o alwadau, ailgynllunio ein rhyngwyneb i leihau cyfraddau gadael a gweithredu cylchlythyr e-bost cenedlaethol un contractwr ar gyfer un o'n partneriaid (a grybwyllir uchod yn ein gweithrediad ExactTarget Enterprise). Mewn un sioe o'n cyhyrau, gofynnodd cadwyn fawr am nodwedd o'n system a weithredwyd gennym dros un penwythnos. Roedd yr un nodwedd honno wedi cymryd misoedd y gystadleuaeth i ddatblygu. Mae gennym lawer mwy yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ac rydym yn symud i mewn i 2008 gyda chasgenni yn tanio!

  Mae Patronpath yn tyfu'n ymosodol ac rydw i'n gwthio awtomeiddio yn ymosodol a (bydd yn fuan) yn sbarduno amgylchedd rhithwir o'r radd flaenaf yn Bluelock i gadw i fyny. Mae gennym bartner datblygu ace sydd wedi gweithredu rhai o'r cwmnïau e-fasnach fwyaf yn y byd (yn rhyngwladol) ac rwy'n hyderus erbyn 2009, y byddwn yn rym mawr yn y diwydiant. Y gwir yw ein bod ni'n gwybod sut mae marchnata'n gweithio, sut mae e-fasnach yn gweithio, a sut mae bwytai yn gweithio - ac nid yw'r gystadleuaeth yn gweithio.

  Yn ddiweddar rydym hefyd wedi ychwanegu Marty Bird i'r gymysgedd. Rwy'n credu bod Marty wedi tynnu 60% o fy llwyth gwaith oddi arnaf y diwrnod y cerddodd yn y drws ac mae wedi bod yn bleser anhygoel gweithio gydag ef. Ei ymdrech barhaus i wella a strategaeth yw'r union beth sydd ei angen arnom ar y pwynt hwn yn Patronpath!

  Nodyn: Anwybyddwch y Patronpath safle - mae gennym ni un newydd i ddod y mis hwn!

Rhaid imi ychwanegu nad fi yw'r unig gysylltiad rhwng y tri chwmni hyn. Fe sylwch fod gan bob cwmni brandio eithriadol - diolch i Kristian Andersen a thîm. Mae Kristian yn foi anhygoel ac mae'n rhedeg cwmni gwych sy'n gallu gweithredu fel dim asiantaeth nac ymgynghoriaeth arall rydw i erioed wedi gweithio gyda hi. Mae Kristian yn helpu cwmnïau bach i fynd yn fawr, ac mae wedi ymgynnull tîm anhygoel yma yn lleol i'w wneud. Mae'n ffrind da hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.