Diolch! I Broke 700 o Ddarllenwyr Bwyd Anifeiliaid a Marc 2,000 Technorati!

DathluYr wythnos diwethaf roeddwn i wedi cael llond bol. Rwyf wrth fy modd yn defnyddio fy Safle Technorati fel canllaw ar gyfer pa mor llwyddiannus y bu fy mlog ac a yw'n parhau i fod ai peidio. Am sawl wythnos bûm yn anhygoel o agos at y safle 2,000. Unwaith i mi hyd yn oed ostwng i ychydig dros 2,000 ... ac yna mi wnes i bicio yn ôl hyd at 2,038. Ugh. Roedd yn dechrau gyrru cnau i mi. Roeddwn i'n gweld y rhif 2,000 ym mhobman.

Mae 2007 yn eithaf poblogaidd y dyddiau hyn.

Yng nghanol y cyfan, gwnaeth fy mlog hyd yn oed dudalen gartref Slashdot (yn y 100 uchaf ar Technorati). Cefais fy digalonni ... os yw Slashdot yn fy nghrybwyll i a minnau yn dal i methu torri 2,000 mae'n rhaid bod rhywbeth Gallaf wneud. Ac roedd!

Fy Strategaeth i dorri trwy'r Marc Technorati 2,000:

Beth am gymryd y wybodaeth rydw i wedi'i dysgu ar drydar fy mlog a helpu eraill i'w gymhwyso i'w blog? Weithiau mae'n hawdd darllen y cyngor, ond gall ei weithredu fod yn anodd! Felly, penderfynais fynd Tipio Blog. Roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n ddrama giwt ar eiriau - ond wrth iddi ddirwyn i ben, mae'r term wedi cael ei ddefnyddio cryn dipyn. Gobeithio i mi roi troelli arno er hynny. Yn syml, cynigiais help i bobl gyda chyflenwi awgrymiadau ar gyfer gwella eu blog pe byddent yn sôn am fy un i.

Dim arian, dim rhoddion, dim cystadlaethau ... dim ond help am ddim. Bachgen, ydy e wedi gweithio! Diolch i chi Folks, rydw i wedi damwain trwy'r safle 2,000 ac mae gen i fomentwm i fynd ag ef lawer ymhellach. Mae'n strategaeth anodd ... mae angen i mi ddarllen, archwilio ac ymchwilio i bob blog a llunio rhai awgrymiadau da. Rwy'n ceisio peidio ag adfywio'r awgrymiadau - rydw i wir yn ceisio dod o hyd i faterion unigryw gyda phob blog rydw i wedi'i dipio.

Mae'n her! Rwy'n dysgu cymaint yn y cyfamser, serch hynny. Un budd anfwriadol: Mae darllenwyr yn cyfeirio at fy swydd i gael yr awgrymiadau blog, ac yna maen nhw'n cyfeirio at fy mlog ar ôl iddyn nhw roi'r newidiadau ar waith! Roedd hynny'n rhywbeth nad oeddwn hyd yn oed yn ei ddisgwyl ond mae wedi cael effaith enfawr mewn gwirionedd.

Efallai mai'r her fwyaf a gefais hyd yma oedd tip Lendo.org, blog nad yw hyd yn oed yn Saesneg! Er imi ddefnyddio cyfieithwyr i edrych ar rywfaint o'r cynnwys - dim ond treulio beth oedd y pynciau ar y blog (darllen). Cyn gynted ag i mi orffen y swydd André a'i ysgrifennwr Daisy, yn gyflym gweithredu rhai newidiadau anhygoel - gan gynnwys graffig pennawd hardd sy'n gwneud ichi deimlo'n gartrefol ac yn barod i ddarllen! Alla i ddim aros i glywed yn ôl gan André a Daisy ar sut mae'r blog yn gwneud ychydig wythnosau o nawr.

Lendo.org - Newydd

Y Canlyniadau (Hyd Yma):

Heddiw fe wnes i daro dwy gôl - 700 o ddarllenwyr ymlaen FeedBurner a'r safle 2,000 ymlaen Technorati. Diolch gymaint i'm darllenwyr, hen a newydd, am helpu i fy ngyrru i'r marciau hyn!

Fy nodau newydd:

Erbyn diwedd y flwyddyn, hoffwn dorri'r rhwystr 1,000 o ddarllenwyr ar fy mhorthiant a hoffwn yrru i'r 1,000 Technorati Rank. Gadewch imi wybod a ydych chi'n ystyried gadael. Dwi angen i chi gadw o gwmpas!

18 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Ni fyddai’n blog heb y sgwrs, Slaptijack! Rwy’n wirioneddol ddiolchgar am y grŵp anhygoel o fanteision sydd wedi cyfrannu cymaint at y blog hwn. Rwy'n credu mai sylwadau yw'r prif gynhwysyn ar gyfer llwyddiant unrhyw flog. Fy sylwadau ar flogiau eraill - a'ch un chi ar fy un i.

   Rwy'n wirioneddol ddiolchgar i bob un ohonoch Folks. Ni allwn fod wedi ei wneud heb y rhai ohonoch a oedd yn gofalu digon i ychwanegu at y sgwrs!

 2. 3
 3. 5
 4. 7
 5. 9

  Waw! Dyma'ch gwobr fawr am blogwyr help o'r byd i gyd, fel fi!

  Ar ôl hyn, mae gennych chi ddau ddarllenydd newydd, fi a Daisy, ond byddwn ni'n eich argymell i lawer o ddynion! A bydd y 'llawer o ddynion' hyn yn argymell i eraill 'lawer o ddynion'.

  Llongyfarchiadau iawn! Mae'n haeddiant i chi! 🙂

 6. 12
 7. 14

  Llongyfarchiadau. Nid yw mor bell yn ôl eich bod wedi cyrraedd y marc 500 o danysgrifwyr ac rydych chi eisoes wedi ychwanegu 200 arall at hynny. Rydych chi'n mynd yn wych nawr. Dim ond mater o amser yw hi cyn i chi daro 1000 o ddarllenwyr.

  • 15

   Mae'n ymddangos ei fod yn ymwneud yn llwyr â'r momentwm, yn tydi? Rydw i wedi bod yn pregethu hynny ers cryn amser bellach - ac mae'n hynod ddiddorol sut mae'n parhau i dyfu.

   Hoffwn pe bawn i wedi bod yn olrhain y twf ers y dechrau gweld - ond rwy'n credu ei fod yn debyg iawn i Fibonacci ... 1,2,3,5,8,13,21…

   Diolch TI!

 8. 16

  Llongyfarchiadau. Rwy'n siŵr na fyddaf yn mynd i unman. Pe bawn i'n gwneud hynny fe allech chi bob amser fachu yn ôl yn ystod sgan cyflym gyda theitl gwych.

 9. 18

  Rydw i wedi blogio ers rhai misoedd ac rydw i'n dal mewn traffig gwael a hefyd yn dal i fethu torri fel yr hyn rydych chi wedi'i wneud. Rwy’n wirioneddol obeithio y bydd y strategaeth hon yn gweithio’n llawn ar gyfer fy nhechnegau. Diolch yn fawr 🙂

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.