Awdur: Datblygu, Cyhoeddi, a Chymhwyso Canllaw Llais Ac Arddull Eich Brand Gyda'r Cynorthwyydd Ysgrifennu AI Hwn

Yn union fel y mae cwmni yn gweithredu canllaw brandio i sicrhau cysondeb ar draws y sefydliad, mae hefyd yn hanfodol datblygu llais ac arddull i'ch sefydliad fod yn gyson yn ei negeseuon. Mae llais eich brand yn hanfodol i gyfathrebu eich gwahaniaethu yn effeithiol ac i siarad yn uniongyrchol â'ch cynulleidfa a chysylltu'n emosiynol â hi. Beth Yw Canllaw Llais Ac Arddull? Tra bod canllawiau brandio gweledol yn canolbwyntio ar logos, ffontiau, lliwiau, ac arddulliau gweledol eraill, llais

6 Enghreifftiau o Offer Marchnata gan Ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Mae deallusrwydd artiffisial (AI) yn prysur ddod yn un o'r geiriau mwyaf poblogaidd ym maes marchnata. Ac am reswm da - gall AI ein helpu i awtomeiddio tasgau ailadroddus, personoli ymdrechion marchnata, a gwneud penderfyniadau gwell, yn gyflymach! O ran cynyddu gwelededd brand, gellir defnyddio AI ar gyfer nifer o wahanol dasgau, gan gynnwys marchnata dylanwadwyr, creu cynnwys, rheoli cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu plwm, SEO, golygu delweddau, a mwy. Isod, byddwn yn edrych ar rai o'r goreuon

Postaga: Llwyfan Ymgyrch Allgymorth Deallus wedi'i Bweru Gan AI

Os yw'ch cwmni'n gwneud allgymorth, nid oes amheuaeth bod e-bost yn gyfrwng hanfodol i'w gyflawni. P'un a yw'n cynnig dylanwadwr neu gyhoeddiad ar stori, podledwr ar gyfer cyfweliad, allgymorth gwerthu, neu geisio ysgrifennu cynnwys gwerthfawr ar gyfer gwefan er mwyn cael backlink. Y broses ar gyfer ymgyrchoedd allgymorth yw: Nodi eich cyfleoedd a dod o hyd i'r bobl gywir i gysylltu â nhw. Datblygwch eich traw a diweddeb i wneud eich

Gofyn Fideo: Adeiladu Twmffatiau Fideo Ymgysylltu, Rhyngweithiol, Personol, Asynchronous

Yr wythnos diwethaf roeddwn yn llenwi arolwg dylanwadwyr ar gyfer cynnyrch yr oeddwn yn meddwl ei fod yn werth ei hyrwyddo a gwnaed yr arolwg y gofynnwyd amdano trwy fideo. Roedd yn hynod ddeniadol… Ar ochr chwith fy sgrin, gofynnwyd cwestiynau i mi gan gynrychiolydd cwmni…ar yr ochr dde, cliciais ac ymatebodd gyda fy ateb. Roedd fy ymatebion wedi'u hamseru ac roedd gennyf y gallu i ail-gofnodi ymatebion os nad oeddwn yn gyfforddus ag ef

ApexChat: Ymateb i'ch Webchat 24/7 Gydag Asiantau Sgwrsio Gwybodus

Roedd rhai cleientiaid i ni yn eithaf hapus gyda'r sgwrs roedden nhw wedi'i hintegreiddio i'w gwefannau ... nes i ni ddatgelu newyddion ofnadwy. Pan wnaethom ddadansoddi'r arweinwyr sgwrsio, yr hyn a welsom oedd bod yr arweinwyr oedd â chyswllt uniongyrchol â chynrychiolydd fel arfer yn cau ar ôl trefnu apwyntiad gyda'r cleient. Y Broblem Gyda Sgwrs Gwe Dim ond yn ystod eu horiau swyddfa yr ymatebodd y cleientiaid i sgwrs yn uniongyrchol. Roedd unrhyw sgwrs y tu allan i oriau gwaith yn gofyn am e-bost