6 Tueddiadau Technoleg yn 2020 Dylai Pob Marchnatwr Gwybod Amdano

Technoleg marchnata 2020

Nid yw'n gyfrinach bod tueddiadau marchnata yn dod i'r amlwg gyda newidiadau ac arloesiadau mewn technoleg. Os ydych chi am i'ch busnes sefyll allan, dod â chwsmeriaid newydd i mewn a chynyddu gwelededd ar-lein, bydd angen i chi fod yn rhagweithiol ynghylch newidiadau technoleg. 

Meddyliwch am dueddiadau technoleg mewn dwy ffordd (a bydd eich meddylfryd yn gwneud y gwahaniaeth rhwng ymgyrchoedd llwyddiannus a chriciaid yn eich dadansoddeg):

Naill ai cymerwch gamau i ddysgu'r tueddiadau a'u cymhwyso, neu ewch ar ôl.

Yn yr erthygl hon, byddwch chi'n dysgu am chwe thueddiad technoleg arloesol ar y gorwel ar gyfer 2020. Yn barod i lansio? Dyma'r strategaethau a'r offer y bydd eu hangen arnoch i daro'r llawr eleni.

Tuedd 1: Nid yw Marchnata Omnichannel yn Dewisol Hirach, Mae'n Angenrheidiol

Hyd yn hyn, mae marchnatwyr wedi cael llwyddiant yn canolbwyntio ar ychydig o sianeli cymdeithasol i bostio ac ymgysylltu â nhw. Yn anffodus, nid yw hyn yn wir bellach yn 2020. Fel marchnatwr busnes, nid oes gennych amser i bostio cynnwys i bob platfform. Yn hytrach na chreu cynnwys wedi'i deilwra ar gyfer pob sianel, gallwch chi ailgyflenwi cynnwys a'i bostio ar bob sianel. Bydd hyn nid yn unig yn atgyfnerthu eich negeseuon brand, ond bydd hefyd yn cadw'ch busnes yn berthnasol ac yn ymgysylltu â'ch cymuned ar-lein. 

Mae marchnata Omnichannel yn galluogi'ch cynulleidfa ar y cyd i ymweld â'ch sianeli yn ddi-dor. Y canlyniad?

Mae gwerthiannau traws-sianel yn werth oddeutu $ 2 triliwn. 

Forrester

Yn barod i weld marchnata omnichannel ar waith? Cymerwch gip ar ba mor adwerthwr mawr yn yr UD, Nordstrom, yn gweithredu marchnata traws-sianel:

 • Y Nordstrom Pinterest, Instagram, a Facebook mae cyfrifon i gyd yn cynnwys postiadau cynnyrch y gellir eu clicio ac ysbrydoliaeth arddull.
 • Pan fydd pobl yn pori unrhyw un o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Nordstrom, gallant siopa pyst sy'n eu harwain at wefan Nordstrom.
 • Ar ôl iddynt gyrraedd y wefan, gallant drefnu apwyntiad steilio, lawrlwytho ap Nordstrom, a chael mynediad at raglen gwobrau teyrngarwch.

Mae marchnata Omnichannel yn gosod y cwsmer mewn cylch hylif o gynnwys, gwasanaeth cwsmeriaid, gwerthu a gwobrau. 

Mae'r neges yn uchel ac yn glir:

Yn 2020, mae angen i chi ganolbwyntio ar farchnata omnichannel. Mae cynnydd marchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol wedi creu'r angen am offer cyhoeddi awtomataidd. A dweud y gwir, nid oes gan berchnogion busnes a marchnatwyr amser i bostio bob dydd i sawl platfform. 

Rhowch: Offer creu, newid maint a chyhoeddi cynnwys o PosterMyWall. Nid yn unig y gallwch chi greu cynnwys, ond gallwch ei newid maint i wahanol ddimensiynau fel postiadau Instagram neu ddelweddau a rennir ar Facebook ar yr un pryd. Bonws? Mae'n rhad ac am ddim. Ond nid yw'n ddigon i greu cynnwys yn unig, rydych chi am ei gyhoeddi hefyd.

Newid maint hysbysebion i wahanol ddimensiynau

Er mwyn arbed amser, swpiwch eich tasgau creu cynnwys a chyhoeddi gyda'i gilydd. Mewn un eisteddiad, gallwch greu cynnwys gweledol deniadol a'i drefnu i'w gyhoeddi'n awtomatig i bob sianel. Trwy newid maint dyluniadau wrth fynd a chynnwys hunan-gyhoeddi gyda chlicio llygoden syml, rydych chi'n arbed amser, arian ac yn cadw'ch brand yn berthnasol. 

Mae marchnata Omnichannel yn cyfateb i omnipresence ar-lein, ac mae hynny'n newid technoleg 2020 na allwch ei anwybyddu.

Creu Dyluniad

Tuedd 2: Dyfodol Marchnata Fideo

Mae marchnata fideo yn wefr yn ddiweddar, ond a yw'n werth yr holl hype? O ystyried bod dros hanner y bobl ar-lein yn gwylio fideos bob dydd, yn ôl ystadegau marchnata fideo gan HubSpot, Byddwn i'n dweud ei fod yn ysgubol ie. Pa fath o gynnwys mae pobl yn ei wylio? Nid yw Youtube yn dominyddu mwyach wrth i hysbysebion fideo Facebook, Instagram Stories a Live dyfu mewn poblogrwydd. 

Mae allwedd i farchnata fideo effeithiol yw personoli. Nid oes gan bobl ddiddordeb mewn gwylio fideos caboledig iawn wedi'u curadu mwyach. Yn lle hynny, maen nhw'n chwennych cynnwys fideo sy'n atseinio â'u diddordebau personol. Fideos maint brathiad yn ffordd wych o gysylltu â'ch cynulleidfa a rhannu ochr fwy cartrefol i'ch brand. 

A pheidiwch â phoeni, nid oes angen fideograffydd proffesiynol arnoch i greu cynnwys fideo deniadol. Gallwch chi grefftio fideos perthnasol a gafaelgar o'r dechrau, neu o templedi fideo yn PosterMyWall. Creu fideos i deilwra'ch neges brand, hyrwyddo lansiad cynnyrch neu hysbysu'ch cynulleidfa am newyddion y cwmni. 

Gif wedi'i animeiddio ar gyfer rhannu

Dyma Pa mor Hawdd yw PosterMyWall:

 • Porwch dempledi fideo i ddod o hyd i un sy'n gweddu i naws a neges eich brand
 • Cliciwch ar y dyluniad i addasu'r templed
 • Defnyddiwch y golygydd i addasu'r copi, lliwiau, ffontiau a dyluniad yn hawdd
 • Rhannwch y fideo yn uniongyrchol i'ch sianeli cymdeithasol o PosterMyWall

Mewn dim ond pedwar cam hawdd, mae gennych chi fideo wedi'i frandio i'w rannu! Gyda chynnwys fideo byr, gafaelgar, rydych chi'n cadw'ch hun ar flaen sylw eich cynulleidfa, ac mae hynny'n lle gwych i fod.

Creu Fideo

Tuedd 3: Sicrhau bod Cynhyrchion ar Gael ym Marchnad Google

Mae newid technoleg newydd wedi bod yn destun cryn ddadlau i farchnatwyr: gwthio cynhyrchion i Farchnad Google. Dadleua gwrthwynebwyr eu bod wedi buddsoddi swm sylweddol i adeiladu gwefan gyfareddol sy'n adlewyrchu brand a hunaniaeth eu busnes. Mae gwthio cynhyrchion i Google yn dileu'r cyfle i ymwelwyr ryfeddu at eu safle sydd wedi'i becynnu'n berffaith. Y canlyniad? Gostyngiad sylweddol mewn traffig ar y we. 

Bydd yn rhaid ichi edrych y tu hwnt i'r metrig hwn i weld y darlun ehangach yma. Ydych chi am wneud gwerthiannau? Neu a ydych chi am gael gwefan yr ymwelwyd â hi yn fawr? Wrth gwrs, rydych chi eisiau gwerthiannau, ond nid ydych chi'n gwerthu unwaith ac am byth, rydych chi eisiau cwsmeriaid ffyddlon ailadroddus, a dyna pam y gwnaethoch chi greu'r wefan hyfryd, iawn? Reit.

Yn lle ystyried Google Marketplace fel marwolaeth eich gwefan, meddyliwch amdani fel sianel arall i ddod ag ymwybyddiaeth i'ch brand. Tra bod brandiau eraill yn gwagio ar y gobaith o wthio cynhyrchion i Google a cholli traffig, gallwch chi neidio i mewn a rhestru'ch cynhyrchion, cael gwerthiannau, a thyfu'ch brand. 

Mae'r ffaith eich bod chi'n gallu rhestru'ch cynhyrchion i'w gwerthu trwy Google mewn munudau'n unig yn ei gwneud hi'n offeryn marchnata hawdd (ac am ddim!) Na allwch chi fforddio ei anwybyddu. 

Dyma sut y gallwch chi ei wneud:

Yn gyntaf, ewch at eich Google Fy Nghyfrif Busnes, lle gallwch chi restru'ch cynhyrchion, manylion y cynnyrch, ychwanegu delweddau a dechrau gwerthu o fewn munudau. Wrth gwrs, byddwch chi am atgyfnerthu eich llais brand, negeseuon a brandio o'ch gwefan a'ch sianeli cyfryngau cymdeithasol. Yn golygu, nid ydych chi am daflu hodgepodge o restrau cynnyrch blêr i fyny. Trin Google Marketplace yr un peth ag y byddech chi yn eich siop ar-lein a rhoi meddwl yn y delweddau, y copi a'r disgrifiadau cynnyrch. 

Tuedd 4: Hoff Farciau Cynllun SERPS a Phytiau Cyfoethog

Mae marchnata digidol yn ddibynnol yn ddiamau ar SEO (Optimeiddio Peiriannau Chwilio). Yn 2020, bydd angen i chi wneud mwy na dewis allweddeiriau targed a defnyddio testun alt delwedd i ddod â thraffig ar y we. Oes, mae angen i chi ddefnyddio arferion gorau SEO o hyd, ond nawr bydd yn rhaid i chi fynd â hi gam ymhellach a chreu pytiau cyfoethog gyda Schema Markups.

Mae pyt cyfoethog yn cynnwys microdata, o'r enw marcio sgema, sy'n dweud yn glir wrth beiriannau chwilio beth yw pwrpas pob tudalen we. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n rhoi “gwneuthurwr coffi” i mewn i far chwilio Google, pa rai o'r canlyniadau hyn ydych chi'n meddwl y mae pobl yn fwy tebygol o glicio arnynt:

 • Disgrifiad clir o'r cynnyrch, pris, sgôr y cwsmer, ac adolygiadau
 • Disgrifiad meta aneglur wedi'i dynnu ar hap o'r dudalen, dim sgôr, dim pris, dim gwybodaeth

Os gwnaethoch chi ddyfalu'r opsiwn cyntaf, rydych chi'n gywir. Yn 2020, mae pob un o'r prif beiriannau chwilio, gan gynnwys Google ac Yahoo!, Yn cydnabod marciau sgema a phytiau cyfoethog wrth dynnu SERPs i fyny (Tudalennau Canlyniadau Peiriannau Chwilio).

Delweddau sgema ar Dudalennau Canlyniad Peiriannau Chwilio (SERPs)

Beth wyt ti'n gallu gwneud? Mae gennych ddau opsiwn: defnyddiwch Schema.org i greu pytiau cyfoethog, neu fanteisio ar yr offeryn rhad ac am ddim hwn gan Google. Nawr, mae pob un o'ch tudalennau cynnyrch yn llawn gwybodaeth berthnasol, sy'n cynyddu gwelededd eich busnes.

Tuedd 5: Bydd AI yn Hwyluso Hyper-Bersonoli

Yn swnio fel ocsymoron? Mewn ffordd, mae, ond nid yw hynny'n lleihau ei berthnasedd. Pan fyddwn yn trafod personoli yn y gofod marchnata, rydym yn archwilio ffyrdd o ddarparu profiad mwy personol i gwsmer. 

Gadewch imi fod yn glir: ni fydd AI yn dad-ddyneiddio brand pan gaiff ei ddefnyddio'n gywir. Yn lle, bydd yn cynorthwyo gyda chreu profiad gwasanaeth cwsmer mwy personol a chadarnhaol. Wedi'r cyfan, mae defnyddwyr wedi blino ar gyfryngau amhersonol. Pan ystyriwch y ffaith bod cyfryngau hollbresennol yn eu gorlifo â 5,000 o hysbysebion y dydd, mae'n hawdd gweld pam eu bod yn dew. Yn lle ychwanegu at y sŵn, gallwch gyflogi AI yn gelf i guradu profiad mwy personol.

Gyda newidiadau mewn technoleg a mewnlifiad meddalwedd AI, gall marchnatwyr gyrchu eu cwsmeriaid ar lefel fwy agos atoch. Un o'r ffyrdd gorau y gallwch chi ddefnyddio AI i ddod yn bersonol yw casglu data am ba gynnwys maen nhw'n ei fwynhau. 

Archwiliwch ddadansoddeg eich gwefan a'ch mewnwelediadau cyfryngau cymdeithasol yn ofalus. Pa batrymau sy'n dod i'r amlwg? Rydych chi wedi sefydlu personasau cwsmeriaid i greu brandio a delweddaeth sy'n siarad â nhw. Yn dal i fod, nid yw hynny'n ddigon os ydych chi eisiau cysylltiad brand-i-gwsmer go iawn. 

Dyna pam mae brandiau mawr yn defnyddio AI oherwydd gydag ef…

 • Gall Netflix ragweld beth mae pob defnyddiwr eisiau ei wylio yn seiliedig ar eu hanes. 
 • Mae Under Armour yn teilwra regimen iechyd sy'n seiliedig ar ddefnyddwyr yn bwyta, cysgu ac arferion iechyd.
 • Gall Chatbots ofyn i ymwelwyr ar Dudalen Facebook eich brand a oes angen help arnynt i ddod o hyd i gynnyrch neu wasanaeth penodol. 

Gwaelod llinell: i ddod yn hyper-bersonol gyda'ch cwsmeriaid yn 2020, bydd angen ychydig o help arnoch gan AI.  

Tuedd 6: Ni fydd Chwilio Llais yn Disodli Cynnwys Gweledol

Mae'r cynnydd mewn chwilio llais wedi i farchnatwyr drosi cynnwys darllenadwy yn fformat llais ar gyfer peiriannau chwilio. Mae chwilio llais yn duedd ar radar pawb, ac yn haeddiannol felly:

Bydd hanner y chwiliadau'n cael eu cynnal trwy chwilio llais yn 2020. 

ComScore

Mae'n debyg ei bod yn syniad da canolbwyntio'ch sylw ar chwilio llais, ond wrth wneud hynny, peidiwch â gwneud y camgymeriad o feddwl bod cynnwys gweledol yn fara diwrnod oed. Mewn gwirionedd, mae'n hollol i'r gwrthwyneb. Angen prawf? Fe'i gelwir yn Instagram, ac mae wedi Defnyddwyr gweithredol misol 1 biliwn ym mis Ionawr 2020.  

Mae pobl yn caru cynnwys gweledol yn ddi-ffael. Pam na fydden nhw? Gyda delweddau, gallant: 

 • Dysgu sgiliau neu wybodaeth sy'n berthnasol i'w diddordebau
 • Rhowch gynnig ar ryseitiau newydd neu greu celf a chrefft
 • Gwyliwch fideos difyr ac addysgiadol
 • Dewch o hyd i frandiau a chynhyrchion newydd

Er nad yw pwysigrwydd marchnata gweledol wedi newid o reidrwydd yn 2020, gallai dyfodiad cysyniadau arloesol demtio marchnatwyr i ffwrdd o greu cynnwys gweledol. Mae'n anochel y bydd hyn yn anfantais. Dyna pam ei bod yn gwbl hanfodol cynnwys cynnwys gweledol eithriadol yn eich holl strategaethau allgymorth. 

Er mwyn eich helpu chi, mae PosterMyWall wedi'i stocio'n llawn â delwedd llyfrgelloeddtempledi fideo, a miloedd o templedi a ddyluniwyd yn broffesiynol. Gyda'r feddalwedd ddylunio am ddim hon, gallwch chi addasu templedi trwy newid testunau, lliwiau a delweddaeth i gyd-fynd â'ch brandio. Neu, gallwch grefft swyddi cyfryngau cymdeithasol, delweddau blog, delweddau cynnyrch wedi'u haddasu ac asedau hyrwyddo o'r dechrau gyda meddalwedd golygu hawdd ei ddefnyddio.

Peidiwch ag anghofio ail-osod y delweddau hyn i hoelio'ch marchnata omnichannel. Er enghraifft, gallwch greu pennawd post blog a'i ailfeintio i mewn i pin Pinterest neu bost Instagram a voila, mae gennych chi gynnwys gweledol syfrdanol ar gyfer sawl sianel! 

Gwneud i Newidiadau Tech Weithio i Chi

Yn 2020, bydd angen i chi fwrw rhwyd ​​eang i ddod â chwsmeriaid i mewn, adeiladu ymwybyddiaeth brand a thyfu eich busnes. I wneud hynny, mae'n hanfodol cadw'n hyblyg ac o flaen y tueddiadau. Yr allwedd i farchnata cynnwys yw gallu i addasu, gan fod marchnatwyr sy'n gwrthsefyll newid yn peryglu'r farchnad yn esblygu hebddyn nhw. Po fwyaf agored a gweithredadwy ydych chi i newidiadau technoleg, y gorau y gallwch eu defnyddio er mantais i chi. A phan wnewch chi? Wel, does dim stopio chi!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.