Technoleg Hanner Oes: Pan NID i Bootstrap It

coeden arian

Hoffwn chwalu ychydig o sibrydion. Nid wyf yn gwrthwynebu cyfalafwyr menter. Nid wyf yn credu bod buddsoddwyr angel yn gythreuliaid mewn gwirionedd. Nid wyf hyd yn oed yn credu y dylai pawb neu hyd yn oed allu “cychwyn” eu busnes yn llwyddiannus. Er mwyn ei brofi, hoffwn ddweud wrthych am y rheswm # 1 y gallai fod angen i chi a'ch partneriaid ddechrau yn ddigywilydd hyrwyddo'ch syniad busnes hanner pob i unrhyw un ag arian parod i'w sbario: Half-Life.

coeden arian

Yn union fel y mae'r gair “startup” wedi dod yn gyfystyr ag ef cyfalaf menter, felly mae hefyd wedi dod yn gyfystyr â “techie.” Efallai bod cysylltiad yno. Y consensws cyffredinol yw bod cychwyniadau newydd bron bob amser yn ap gwe, yn brofiad cymdeithasol, neu'n gyfrifiadur sy'n ffitio ar ben pin. Nawr, nid yw hynny bob amser yn wir. Ond, pe bai'n wir, yna byddai'n rhaid i mi losgi fy mhen fy hun llyfr a chyfaddef y dylai pob cychwyn (gan weld sut maen nhw [yn ddamcaniaethol] i gyd yn cael eu gyrru gan dechnoleg) roi sglein ar eu traw i'r VC's a phrysuro.

Mae technoleg yn faes sy'n tyfu'n gyflym. Gobeithio nad yw'r datganiad hwnnw'n synnu neb.  Deddf Moore yn dweud wrthym fod technoleg yn dyblu bob 2 flynedd (beth bynnag mae hynny'n ei olygu). Ond nid y cyflymder y mae'n rhaid i fusnesau cychwynnol boeni amdano yw'r cyflymder y mae proseswyr yn gwella neu mae cost RAM yn gostwng. Y cyflymder y mae'n rhaid i gychwyniadau cysylltiedig â thechnoleg boeni amdano yw'r cyflymder y mae eu syniad yn colli ei newydd-deb. Dyma gyflymder hanner oes cychwyn.

Os ydych chi'n defnyddio cynnyrch, yn dod yn rhwystredig, ac yn dychmygu ffordd y gallech chi ei wneud yn well, yna mae yna gyfradd y mae'n rhaid i chi ei phennu: Pa mor hir y bydd yn cymryd i mi adeiladu'r cynnyrch hwn, mynd i'r farchnad, ac yna ei adeiladu màs critigol? Yna, gofynnwch i'ch hun a fydd unrhyw un yn poeni erbyn hynny. O ddifrif! A fydd unrhyw un yn poeni eich bod wedi perffeithio'r grefft o lanhau pen VHS pe bai'n cymryd degawd i chi ennill cyfran o'r farchnad? A fydd unrhyw un yn poeni am eich headset gwifren ôl-dynadwy unwaith y bydd dant glas yn taro'r brif ffrwd? Mae'r rhain yn dechnolegau a gafodd eu trechu, nid gan unrhyw gystadleuydd, ond gan hanner oes. Mewn ras i syfrdanu pobl, fe gollon nhw.

O ran technoleg marchnata, credaf y gallaf ddweud yn ddiogel fod “cymdeithasol” yn dipyn o'r gair gwefr y dyddiau hyn. Ac mae cymdeithasol yn ddall yn gyflym. Newidiadau cymdeithasol yn ddyddiol. Ac, er gwaethaf ffenomenau lledaenu syniadau “firaol”, mae cymdeithasol yn costio arian hefyd. Nid yw cymdeithasol yn rhad ac am ddim. Ni allwch gynllunio i greu ffenomen gymdeithasol heb rywfaint o wthio ... nid yn gyflym beth bynnag. Cyflymder, wedi'r cyfan, yw enw'r gêm.

Felly, pryd na allwch chi bootstrap it? Os yw'ch cynnyrch wedi'i adeiladu ar blatfform cymdeithasol (Twitter neu Facebook), cewch eich ariannu. Os yw'ch technoleg yn dibynnu ar wendid technoleg arall (fel glanhawyr pen neu setiau di-law â llinyn), ariannwch. Os ydych chi'n ofni dweud wrth unrhyw un am eich syniad (buddsoddwr wedi'i gynnwys) oherwydd eich bod chi'n ofni y byddan nhw'n ei ddwyn, yna cewch eich ariannu. Dyfalwch beth, bydd yn rhaid i chi ddweud wrth rywun yn hwyr neu'n hwyrach er mwyn cael cwsmeriaid, ac os yw hynny'n wirioneddol dda, bydd rhywun arall yn ei gopïo a'i ddefnyddio VC i'ch dilyn yn gyflym i farchnata a chyflymu heibio i chi mewn cyfran o'r farchnad. Os gall cyflymder eich curo, yna mae angen i chi gael cyflymder.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.