Technoleg yn Tanio Twf Economaidd yn Indiana

Saethiad sgrin 2011 03 24 am 6.33.31 PM

Saethiad sgrin 2011 03 24 am 6.33.31 PMFel beirniad ar gyfer Gwobrau Mira 2011, cefais gyfle i dreulio diwrnod yn cwrdd â sylfaenwyr, dyfeiswyr, rhaglenwyr ac arweinwyr busnes yn cael effaith sylweddol yn ein tirwedd dechnoleg. Er na allaf ddweud wrthych pwy yw'r enillwyr, bydd angen i chi fynychu gwobrau Mira y mis nesaf, gallaf ddweud wrthych fod rhai pethau gwirioneddol gyffrous yn digwydd yma.

Fel y byddech chi'n ei ddisgwyl, roedd llawer o'r cyflwyniadau'n ymwneud â'r dechnoleg. Fodd bynnag, rhai o'r rhai mwyaf diddorol i mi lle mae'r cwmnïau a dreuliodd fwy o amser yn siarad am effaith gymunedol eu harloesedd. Un y credaf sydd â'r gallu i gael effaith gadarnhaol ar gymuned fusnes Central Indiana yw cais a ddatblygwyd gan MIBOR. Ie, rydych chi'n darllen hynny'n iawn, MIBOR (Bwrdd Realtors Metropolitan Indianapolis).

Felly beth mae MIBOR wedi'i wneud a enillodd sedd iddynt wrth y bwrdd technoleg? Dyma eu cais newydd TheStatsHouse.org. Wedi'i ddatblygu mewn cydweithrediad â Chanolfan Ymchwil Busnes Indiana, mae MIBOR wedi llunio cronfa ddata ryngweithiol o ddata amserol ar ddangosyddion tai canolog Indiana. Mae hwn yn offeryn pwerus ar gyfer grwpiau datblygu economaidd lleol sy'n ceisio denu sylw timau dewis safleoedd ac argyhoeddi cwmnïau bod symud i Indianapolis yn gwneud synnwyr.

Gan ddod â chyfrifiad, tai, a data economaidd i flaenau bysedd unigolion sy'n ystyried symud i Indianapolis neu recriwtiwr sy'n ceisio denu'r gweithwyr gorau oll i'n cymuned, mae'r offeryn hwn yn adeiladu stori gymhellol. Mae'r data adroddiad safonol ac arfer ar gael mewn PDF, Word ac Excel ffurfiol, felly gall defnyddwyr adeiladu eu siartiau a'u graffiau eu hunain hefyd.

Yn ogystal â data nodweddiadol y cyfrifiad, mae'r wefan yn cynnwys cymariaethau o gostau byw, treth eiddo, a gwerth doler i ddinasoedd ledled y wlad. Un o fy hoff nodweddion yw'r proffil lleoliad. Gan deipio cyfeiriad penodol, gallwch blymio i mewn i gyfansoddiad demograffig y gymuned mewn radiws 2, 5, 10 neu 20 milltir. Bydd y proffil gwaith yn dweud wrthych faint o fusnesau, a pha fathau o fusnesau sydd yn y gymuned gyfagos.

Er fy mod yn hoff iawn o gymwysiadau datblygu economaidd yr offeryn, mae yna rai cymwysiadau marchnata diddorol y gallaf feddwl amdanynt hefyd.

Mae rownd derfynol MIira eleni yn gwthio technoleg a'r cyfryngau i gymaint o wahanol gyfeiriadau. Gobeithio y byddwch wrth law i longyfarch yr enillwyr ym mis Mai, a gweld o lygad y ffynnon pa mor gyffrous yw ein cymuned dechnoleg.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.