3 Tueddiadau Technoleg y Dylai Marchnatwyr eu Gwylio yn 2015

y 3 marchnatwr tueddiadau technoleg gorau ffeithluniau 2015

Mae data'n ffrydio gan eich cwsmeriaid ar hyn o bryd ... o'u ffonau, eu llwyfannau cymdeithasol, eu bwrdd gwaith, eu tabledi, a hyd yn oed eu ceir. Nid yw'n arafu. Yn ddiweddar roeddwn yn ymweld â'n cartref teuluol yn Florida lle gwnaethom uwchraddio'r system larwm cartref.

Mae'r larwm wedi'i gysylltu trwy'r Rhyngrwyd ac os yw'r Rhyngrwyd i lawr, mae'n cysylltu trwy gysylltiad diwifr mewnol (a batri os collir pŵer). Mae'r system wedi'i rhaglennu i ganfod a gweiddi pob drws, ffenestr neu hyd yn oed os yw drws y garej ar agor. Gallwn hefyd reoli'r cyfan o'n ffonau smart.

Mae camerâu wedi'u cysylltu trwy DVR ar-lein a chymhwysiad symudol y gallaf edrych arno ddydd neu nos. O Indiana, gallwch gerdded i fyny i'r tŷ, a gallaf eich gweld a diffodd y larwm neu agor y drws o Indiana. Yn y garej mae system Ford gyda Sync newydd, sy'n cyfathrebu diagnosteg i'r deliwr ac wedi'i chysylltu â chasgliad cerddoriaeth a rhestr gyswllt fy Mam.

Mae gan fy Mam ddiffibriliwr yn ei brest hyd yn oed ac mae gorsaf y mae'n cerdded drosti sy'n trosglwyddo ei holl ddata i'w Meddyg i'w hadolygu. Gan fy mod yn ei gwylio yn gwneud yn union hynny, roeddwn i wedi dychryn yn llwyr â nifer y dyfeisiau a oedd eisoes wedi'u cysylltu ac yn gyrru megabeit o ddata bob dydd allan o'r cartref ... heb neb hyd yn oed ar y cyfrifiadur.

Beth mae'n ei olygu i farchnatwyr, serch hynny? Mae'n golygu bod angen i bob marchnatwr tap i mewn i ddata mawr, ei ddefnyddio'n effeithiol, a defnyddio ymgyrchoedd wedi'u personoli ar unwaith i gynyddu'r gwerth sydd ganddyn nhw i'w rhagolygon a'u cwsmeriaid. Y byd newydd hwn o gysylltiedig pethau yw canolbwynt ffeithlun diweddaraf Google ar y tri thuedd technoleg y mae'n rhaid i farchnatwyr eu gwylio yn 2015.

O Meddyliwch Gyda Google

Ar ddechrau pob blwyddyn, rydyn ni i gyd yn ceisio rhagweld beth sydd i ddod. Pa dueddiadau fydd yn llunio'r diwydiant? Pa dechnolegau y bydd pobl yn eu coleddu? Er nad oes gennym beli grisial, mae gennym ddata chwilio. Ac fel casgliad helaeth o fwriadau defnyddwyr, gall fod yn glychau mawr o dueddiadau. Gwnaethom edrych ar chwiliadau ar Google a chloddio trwy ymchwil diwydiant i weld beth sy'n dal ymlaen.

  1. Mae llwyfannau bywyd cysylltiedig yn dod i'r amlwg - Mae Rhyngrwyd Pethau yn swyddogol yn beth. Wrth i ddyfeisiau amlhau a dechrau gweithio gyda'i gilydd, bydd gwrthrychau cysylltiedig yn dod yn blatfformau ar gyfer eich bywyd. Byddan nhw'n eich helpu chi gyda'r pethau rydych chi'n eu gwneud bob dydd - o adloniant i yrru i ofalu am eich cartref.
  2. Mae symudol yn siapio'r Rhyngrwyd Fi - Mae'ch ffôn clyfar yn dod yn ddoethach. Fel canolbwynt yr holl lwyfannau cysylltiedig hyn, gall ddefnyddio llawer o ddata i greu profiadau gwell, wedi'u personoli. Mae'r Rhyngrwyd o Bethau yn dod yn Rhyngrwyd Fi - i gyd i symleiddio'ch bywyd.
  3. Mae cyflymder bywyd yn cyflymach fyth - Ar-lein neu i ffwrdd, gallwn nawr gael gwybodaeth, adloniant a gwasanaethau yn yr union eiliad rydyn ni eu heisiau. Mae'r eiliadau cyflym hyn o wneud penderfyniadau yn digwydd yn gyson - a pho fwyaf cysylltiedig ydym ni, y mwyaf y byddant yn digwydd.

Y 3 Thuedd Tech Uchaf i Farchnatwyr eu Gwylio yn 2015

Un sylw

  1. 1

    Cipolwg gwych a thueddiadau technolegol ar gyfer y dyfodol. Rwy'n cytuno bod symudol a rhyngrwyd pethau yn ddwy realiti fawr y mae'n rhaid i ni i gyd eu coleddu ym myd technoleg heddiw. Ac ydy, mae cyflymder bywyd yn bendant wedi mynd yn gyflymach nag erioed. Mae pawb ohonom eisiau gwybodaeth ofynnol mewn pryd ... ac rydym yn ei chael yn bennaf.

    I mi, y ffonau smart a'r phablets yw'r chwaraewyr allweddol ... bydd pawb yn cael eu cyfrifiaduron llawn (ish) ar eu cledrau ymhen ychydig flynyddoedd ...

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.